سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دکتر سروش : شواهد تاریخی وجود داشتن امام زمان را رد کرده است

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

کاوه فرزند ملت  :

اندک اندک دامنه ” نقد سکولار دین ”  به اندیشه روشنفکران دینی هم کشیده می شود .  طرد خرافات از دین و پذیرش آن به عنوان یک انتخاب فردی که هیچ اجباری آسمانی  و فرا زمینی انسان را به تن دادن به  آن مجبور نمی کند حالا دیگر نه تنها به مجامع مذهبی و روشنفکری دینی ک هم کشیده شده است که به نقل  محافل جوانان و آدمهای کوچه و بازار بدل شده است .  در ایران دین اکنون می رود که مانند دیگر ایدئولوژی ها کالای خود را به مخاطب عرضه کند و آدمها در انتخاب آن از میان دهها باور دیگر آ زاد هستند که طبیعتا در ایران و بعد از افتضاحی که روحانیت در حوزه سیاست ببار آورد دین در این سرزمین از شانس زیادی برای مورد انتخاب قرار گرفتن بر خوردار نیست . البته انسانهای بزرگی مانند شادروان ” کسروی ” ، روشنفکران ضد خرافات عصر مشروطیت ، ا حزاب چپ گرای ایرانی  و اخیرا محقق بزرگ ” آرامش  دوستدار ” در این راه و رساندن بخشهایی از مسلمانان به این از حد از درک درست ، نقش اساسی داشته اند  .

 

به نقل از صفحه ” فیسبوک نقد قرآن “

 

عبدالکریم سروش هم تایید می کند که امام زمان، امام دوازدهم شیعیان یک موجود تخیلی و خیالی است

عبدالکریم سروش هم تایید می کند که امام زمان، امام دوازدهم شیعیان یک موجود تخیلی و خیالی است که ساخته و پرداخته ذهن دکانداران مذهب تشیع در ۱۲۰۰ سال پیش است و از نظر تاریخی هیچ سند و مدرکی برای اثبات وجود این امام موهوم شیعیان موجود نیست. این اعتراف عبدالکریم سروش که تازگی هم ندارد قرن ها پیش بسیاری از دکانداران طراز اول و شناخته شده مذهب تشیع نیز در کتب خود آورده اند همانند:

۱- کلینی در کافی صفحه ۵۰۵ که معتبرترین کتاب شیعه است مینویسد:

” …بعد از وفات امام یازدهم چون او فرزندی نداشت و همسران او نیز بار دار نبودند بناچار اقوام و خویشاوندانش اموالش را بین مادر امام یازدهم و برادرش تقسیم کردند. “

۲- یا شیخ مفید که از بزرگان روایت نویس شیعیان است در ارشاد برگ ۳۳۹ آورده است که:

” بعد از وفات امام یازدهم چون او فرزندی نداشت و همسران او نیز بار دار نبودند بناچار اقوام و خویشاوندانش اموالش را بین مادر امام یازدهم و برادرش تقسیم کردند.”

۳- همین موارد فوق را که کلینی و شیخ مفید نوشته اند در کتب دیگر از جمله کشف الغمه برگ ۴۰۸، الفصول المهمه برگ ۲۸۹، اعلان الوری_طبرسی برگ ۳۷۷ و جلاء العیون ج ۲ – برگ ۷۶۲ هم آمده است.

 

************************************************************

alandgoo

شیعه ایرانی یک وصله ناهماهنگ در دنیای اسلام است و حکومت اسلامی در این باره با عربستان سعودی را توان رقابت نیست+ صدا

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: