سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

لاف های “دونالد ترامپ “در باره جذابیتش برای زنان وتفکرات منحط وی راجع به آنان

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

   ضربه مهلک دیگری به ترامپ  برای چلب ارای رای دهندگان ریاست جمهوری آمریکا

اکنون و دیگر روز تا روز ، عدم قابلیت “دونالد ترامپ ” برای ا حراز پست ریاست جمهوری کشور آمریکا مشخصتر می شود . در تازه ترین افتضا ح این کاندید پست ریاست جمهوری ، وی سخنانی سخت سخیف نسبت به زنان و اینکه چگونه یکبار توانسته یک زن را فریفته، اغوا و وادار به رابطه جنسی با خود کند سخن می گوید . وی در ویدیویی که بعد از علنی شدن  این ویدیو – صدا ، منتشر کرده است گفته است که ا ین صحبت هایی عادی است که ممکنست هر کس بزیان بیاورد . اینکه زنان را می توان فریفت و آنان در مقابل وی موجوداتی ضعیف هصتند و باید ابتدا به ……آنان  دست برد ، از نظر وی تفکراتی عادی است ، اما همگان می دانند چنین تفکرات و اعمالی را منحصرا می توان نزد ” منحرفان جنسی ” یافت .

 

  ترجمه متن کامل  صحبتهای مبتذل وی برای شناخت بیشتر  شخصیت این فرد پر گو و پر ادعا که هیچ نسبتی با جوامع روشنفکری و سیاسی ندارد و احتمالا این حرفها در مورد زنانی از نوع خودش مصداق دارد ، در پی می آید :

اورادر بیرون از یک فروشگاه لوازم فروشی دیدم و به او گفتم که محلی را می شناسم که محصولات خوبی از این نوع دارد .  بار اول نشد  اما دیگر بار که وی را دیدم سینه های  جالب و ….. داشت . با او ماننند یک ج…. بر خورد کردم . کارش را تمام کردم . او شوهر داشت .

 اگر خوش تیپ و معروف باشی با انها هر کاری می تونی بکنی . من مستقیما از لبهایشان شروع می کنم و بعد  به ……. یشان دستی می رسانم و بعد تمام است .

******************************************************

 

******************************************************

ناموس آمریکا بر باد رفت انتشار تصاویر برهنه » ملونیا ترامپ همسر ” دونالد ترامپ “« 16+ + تصاویر

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: