سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

جماعت مداح و روضه خوان در ترس از رفتن مردم به مسابقه فوتبال دست به تهدید و فحاشی زدند و شکست سختی خوردند .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 این ” فوتبال با زی” آخرش ریشه آخوند و مداح رو میزنه   

alandgoo

یادش بخیر یا شر نمیدونم  ، کسانی که زمان “اون خدا بیامرز”! زندان سیاسی  بودند ، یادشونه یه حاج اقای بسیار مسنی هم  ،  زندانی بود که به ” حاجی  پیاده ” معروف بود . علت انتخاب  این لقب هم برای وی این بود که می گفتند  ایشان  در زمان شاه شهید و بعدا در اون دوران  که هنوز بین ایران و عراق  مرز رسمی وجود نداشت چند بار پای پیاده و بدون استفاده از وسایل نقلیه موتوری  و سوار بر  الاغ  و بیشتر پیاده  به زیارت  آنطور که خودش می گفت  اربابش ” امام حسین” رفته بود . ایشان بسیار هم مقدس نمایی می کرد و خلاصه بیشتر زندانیان رو نجس می دونست و اگر دست یکی از زندانیان به اسباب و وسایل و خوراکی هایش می خورد ، اگر می شد آنرا آب می کشید و گرنه آنرا دور می انداخت . حالا حساب کنید در آن اتاقها ی زندان قصر  که مثلا در یک اتاق 6 در 8 ،40، -30 نفر زندگانی می کردند و همه در حد 4 لا کردن یک پتوی سربازی فضای حیاتی و نشیمن داشتند و باید همه تنگ هم  مثل دو همسر مهربان تازه ازدواج کرده می خوابیدند و می نشستند ، این حاجی پیاده چه عذابی برای خود و دیگران درست می کرد . مثلا سیب و پرتقالی را که خانواده در ملاقات برایش می آوردند ، برای اینکه کسی دستش به انها نرسد و نجس نشوند ، داخل جورابهای شسته شده خود می کرد و به نرده های اتاق آویزان می کرد ، در حمام رفتن هم که دردسر ی بود که بیا و ببین ، ده بار خودرا اب می کشید که گویا بعد از آخرین غسل ،  نفس نجس یک فدایی یا مجاهد و یا ملی گرای بی دین به وی خورده بود .

این آقا دقیقا مثل انصار حزب الله همین روز ها ، علیرغم سن بالایش عربده کش قهاری بود و هر وقت موردی را برخلاف میلش می دید چنان دادو هوار راه می انداخت که 300-400 نفر جمعیت بند شمار 4زندان قصر را به عقب نشینی وادار می کرد . یکی از مواردی که ” حاجی پیاده ” شدید مخالف آن بود همین بازی  فوتبال و والیبال بود که زندانیان در زمان هواخوری به آن مشغول می شدند .

در آن تابستانهای گرم تهران ، که آ سفالت حیاط زندان زیر پا مانند گدازه آتش فشان اب می شد ، و “حاجی” در اتاق ،  در  خواب بعد از نهار سیر می کرد ، اگر به قول وی ، ” فوتبال بازها ” و ” والیبال بازها ” سر وصدا می کردند ، حاجی از اتاقش به حیاط  می آمد و دست به کمر زده و نعره سر می داد که : چرا مثل بچه مزلف ها اون وسط ، ک …. نو قر می دید ، خجالت بکشید ! یه چند تا بیل بگیرید به جای این قرتی بازی ها ، این حیاط رو آباد کنید . از قضا یکی از زندانیان هم نامش ” فریدون ” بود ، اگر اوهم وسط بازی بود ساز ” حاجی ” کوک می شد که: فری … ای قری ، ای دون فری ، هی فریه دون خوب اون وسط قر میدی ، اگر قر تو کمرت خشکیده چاره اش چیز دیگه است . آخرش  شماها با ” فوتبال – بازی ها تون  مملکت را به گند می کشید . خلاصه آنقدر هوار می کشید و لیچار بار فوتبال – بازها می کرد که بیچا ر ها موقتا دست از فوتبال – بازی می کشیدند . اگر هم مقاومت می شد و بازی را قطع نمی کردند خودش وارد میدان می شد و با توجه به سن بالای 80-70 ساله اش  ، کسی به وی تعرضی نمی کرد و فاتحانه بازی را مختل می کرد .

این روزها موضعگیری مداحان اختلاسگر و دزد وهفتیرکش و  آیت الله های  شکری یعنی همان مکارم شیرازی و … این دسته در باره بازی ایران و کره آدم را یاد  ” حاجی پیاده  می اندازد . حاجی که می دانست در میا ن زندانیان طرفداری ندارد و خواب خوشش به هم خورده بود  ،  و خود را پشت سر دین  و ممکت جا می زد و از پیر بودن خود سوء استفاده کرده  و بازی را به هم می زد درست مثل انصار حزب الله  که از گسترش سرگرمی های مدرن مثل فو تبال و تعطیل شدن دکان سوء استفاده از دین و عقاید مذهبی مردم نگران هستند ؛ این نگرانی خود را به عنوان تضعیف دین و مملکت و ….بیان می کنند  و خلاصه می خواهند قورباغه کسب  پول یا  مفت مداحی و مفت خوری و  روضه خوانی را رنگ کرده و بجای فولکس واگن منافع مردم و مملکت بفروشند . البته فکر نکنید که  نگرانی اینها از تعطیل شدن دکان روضه خوانی اشان ، دعوا بر سر هزار تومان و ده هزار تومان است و به گفته ” را ئفی پور ”  ، مداحان برای هر دقیقه ورد خواندنشان 200 هزار تومان طلب می کنند و کمتر ار 5 دقیقه هم نمی خوانند و مثلا چی می خوانند: نوار مغز سرم در محضر دکترا ، خط خطی و قاطی بود ، طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه  نوار مغزی بود ؟ میدونی چی جواب دادم به دکتر ؟ علتش این بود اقای دکتر من روانی ام ، نوار مغزی ام خط خطی شده از عشق حسین !!!

نه اینکه همه مداحان چنین مزخرفاتی بخونن ، که حدادیان و آن دیگری در سیاست هم دخالت کرده و هرکس را که مثل خودشان فکر نکند حرامخور می دانند ، وحاج آقا ارضی که نه همان ” ارزی ” با مسما تر است چون اینها امروز به ارز و دلار اختلاس می کنند گفته است که : حرامخور ها به دین فوتبال ایران و کره می روند . دنیا رو ببینید چه شده خراب …که موشها هم می خورند شراب و حزب اللهی های اختلاسگر و دزد که لقمه کوچکشان ، دکل 78 متری است که به چاه ویل اختلاسهایشان انداختند و هنوز هم پیدا نشده به مردم ایران لقب حرامخوار  می دهند

یکی نیست به این جماعت بگوید شما در حقیقت می دانید انتخاب مردم رفتن به مسابقه فوتبال خواهد بود و از شرمنده شدن خود می ترسید و برای همین است دست به تهدید و فحاشی و تلاش برای برگزار نشدن مسابقه زده اید ، چه اینکه اگر  به خود مطمئن بودید نیاز به این حرکات سخیف نبود و مردم خود به تماشای مسابقه نمی رفتند و دیدید که مردم هم به دیدن مسابقه رفتند و تاسوعای شما ها بی رونق شد و چه خوب شد که مسابقه بر گزار شد و ایران هم به کوری چشم شما برنده بازی شد .

البته قیل و قال مداحان و ایت الله مکارم شکری و یزدی  به جایی نرسید و مسابقه مزبور در شرف انجام است و این جماعت نفهمیده اند که تهدید کردن اینان فعلا راه بجایی نمی برد و آنموقع که می زدند و صدا داشت ، ابوی گرامی اشان پاسبان بود و الان سیاست خامنهای و سپاه در دلبری از طبقه متوسط و گرفتن شعارهای اصلاح طلبان از دست آنهاست و فعلا به این دار ودسته نیاز ندارند . نهایت اینکه نصیحت خوب به این دسته اوباش و بیکاره این است که بروید حرفه و فن مفیدی یاد بگیرید که دوران مفت خوری و ولگردی بسر آمده و بعد از جمهوری اسلامی هم نه تنها  باید تمام این اموال مفت و به غارت بدست آمده را پس بدهید و اگر خود در آن موقع نباشید ، ملت این اموال غارتی را  از  نوه و نتیجه ها تان هم پس خواهد گرفت که اگر حرفه مفیدی هم بلد نباشید باید به کار گل و ساختمانی بروید . از ما گفتن و از شما هم شنیدن ، خود دانید

*****************************************************************

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: