سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” چگونه فولاد آبدیده می شود” و قهرمانان در دفاع از حقوق مردم بر می خیزند .؟ نگاهی به مبارزات ” نرگس محمدی” و “آتنا دائمی” این دو زن آهنین

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

من

آتنا دائمی

از داخل ایران با شما صحبت میکنم

خطابم به آنهاییست که میگویند مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است…

alandgoo

نمی توان دستی حتی  از دور بر آتش سیاست و مبارزات مدنی در ایران داشت و این دو “زن ” را نشناخت . رومن رولان در مقدمه ای که بر اثر بزرگ ” جان شیفته ” نوشت ، در باره قهرمان این اثر ” آنت ریویرا ” می گوید : “وی از بسیاری از مردان هم عصر خود ، قهرمانی هایی به غایت مردانه تر را به منصه ظهور رساند” .  این توصیف  در باره این دوقهرمان  نیز صدق می کند ، صلابت و قدرت این  دو غبطه هر انسان ازادی خواهی را بر می انگیزند .

 “نرگس” همسری است که سالهاست که در راه مبارزات مدنی و سیاسی ، زندگی آرام خانوادگی را به فراموشی سپرده ، مادری است که سالها ست که فرزندان خود را در آغوش نگرفته و  بازجوهای ددمنش حکومت اسلامی برای تحت فشار قرار دادن وی حتی اجا زه  گفتگوی تلفنی وی با  فرزندان خردسالی که در آتش شنیدن صدای مادر می سوزند را نمی دهند. . اما ببینید  چگونه ” فولاد آبدیده می شود ”  و رهبران مبارزات ملی از درون همین فداکاری ها شکل می گیرند.  ببینید نرگس مادری حساس و پر عاطفه که برای چند دقیقه مکالمه تلفنی با جگرگوشه هایش حتی اعتصاب غذا می کند چگونه ، گاه مبارزه و افشاگری چنان اعتراض می کند که لرزه بر اندام دشمنان حقوق زن یا  غارتگران اموال مردم می اندازد که برای فقط این جملات ،آری برای مبارزات و اقداماتی از این دست ، دشمن مردم ، این قهرمان مبارزات مردمی را به 16 سال زندان محکوم می کند .

 ویدیو توسط یوتیوب بلاک شده است 

 

” آتنا دا ئمی ” شاید خود هیچوقت فکر نمی کرد بخاطر طرح  حقوق اولیه زنان در مورد حق ورود زنان به استادیوم ، ورزش کردن عمومی زنان و مبارزه با طرح حجاب و عفاف و سرکوب زنان با بهانه بد حجابی به هفت سال زندان محکوم شود .همه ما بیاد داریم که سال پیش مادر وی و در پی اولین دستگیری های دخترش ، سعی کرد که با غیر سیاسی خواندن فعالیتهای ” آتنا ” زمینه ای برای جلوگیری از درگیری های بیشتر دخترش خود با حکومت پیدا کند . اما تجربه نشان داده است که موضوع حقوق زنان در میان دولتمردان مرد سالار حکومت اسلا می موضوعی حیاتی  است و آزادی زنان را به تبعیت از ” شیخ فضل الله نوری ” و ” خمینی ” مساوی با فحشا دانسته و با تمام قدرت در تبلیغ ازدواج زود هنگام و وظیفه زن را بچه زاییدن و خانه داری دانستن در مقابل شخصیت مستقل زن می ایستند . این چنین مقابله سخت با حقوق اولیه زنان و تحقیر کردن انان و فروکاستن وظایف آنان به وسیله زایش و خانه داری از تفکرات عقب مانده آنان نشات گرفته و اکنون به جزیی از هویت حکومت اسلامی تبدیل و به این خاطر است که این چنین وحشیانه در مقابل هر کس که این تفکرات عقب مانده را چالش بکشد می ایستند ، اما اگر ” فضل الله نوری ” توانست در مقابل حق تحصیل دختران بایستد ، اگر خمینی توانست در مقابل ” حق رای زنان ” بایستد ، اینان نیز به اهداف سخیف خود برای تحقیر زنان در تحمیل حجاب اجباری و ازدواج زود هنگام …. خواهند رسید . طنر تاریخ اینکه ، ” خمینی ” که در سال 1342، در مخالفت با ” حق رای زنان ” یقه درانی می کرد ، خود چنان به جزیی نا آگاه و بی اختیار  از سیستم سرمایه داری و مدرنیته تبدیل شد که ورود زنان برای رای دادن به مساجد را در تمام دوران ماه آزاد اعلام کرد . در طول صد سال اخیر  تفکراتی از نوع تفکرات ” خمینی ” و نوری ” و ” خامنه ای “در مورد نقش اجتماعی زنان ،  چنان در مقابل حرکات استقلال طلبانه زنان کشورمان عقب نشته اند که به هزیمت دسته ای شغال در مصاف با شیران شرزه مانند است . و این نبوده است جز در اثر تلاشهای زنان فرهیحته کشورمان از زنده یاد فروغ فرخزاد ، تا فرخرو پارسا و مبارزین حاضر چون ” آتنا ” و ” نر گس ” که این بار نیز  خامنه ای و دارودسته اش زا به عقب نشینی وادار خواهند کرد .                                                           

  به نامه شجاعانه “آتنا ” گوش کنید و ببینید که چگونه ، حکومت خود هر زن و دختر را که بدنبال حقوق اولیه خود است را  به مبارزینی سیاسی تبدیل می کند و آنان را به این یقین می رساند که رسیدن به حقوق اولیه زن و کارگر و کارمند و آزادی در انتخاب عقیده و گرایش سیاسی فقط با خلع قدرت سیاسی از  حکومت اسلامی بدست می اید و خامنه ای و سپاه در مقابل هر گونه  راه حل میانه و اصلاح طلبانه سخت ایستاده اند .

 

 سه میلیون مورد  بر خورد با زنان بد حجاب وتوقیف 40000 اتومبیل

من

آتنا دائمی

از داخل ایران با شما صحبت میکنم

خطابم به آنهاییست که میگویند مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است…

کسی که خود خارج نشین بود و برای دولت تدبیر و امید در انگلستان تبلیغ میکرد، به ایران آمد و با لباس و حجاب بنفش رای داد، به ورزشگاه رفت و برای ورود زنان به ورزشگاه تجمع کرد و بازداشت شد ، خارج نشینان به او کمک کردند تا آزاد شد و پرونده ش بسته شد

حالا میگوید که مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است و زنان داخل ایران دغدغه حجاب ندارند.  

به عنوان یک زن در ایران این دغدغه را دارم هرگز همچو تو بدون ترس از گشت ارشاد طعم آزادی را نچشیدم ، هرگز مثل تو باد را لای موهایم احساس نکردم کسی بودم که قاضی به من گفت مخالفت تو با حجاب اجباری مخالفت با حکم صریح قرآن است و تو توهین به مقدسات کردی حکمت اعدام است.

کسی هستم که مدتی پیش مطلبی با عکس بدون شالم منتشر کردم فورا سپاه برایم پیغام داد که کشف حجاب کردی منتظر عواقبش باش و منتظرم…

 

در زندان بودم مرا به دفتر بند نسوان اوین خواستند گفتند حفاظت زندان گفته اند تو بدحجابی یا حجابت را رعایت میکنی یا اجازه ملاقات به تو نمیدهیم گفتم به خاطر مخالفت با حجاب اجباری بازجویی شدم در حکم چهارده سالم تاثیر داشته و از موضع خود کوتاه نمی آیم !

نرگس محمدی را که میشناسی؟ کف دستش نوشت طرح حجاب و عفاف مساویست با خشونت علیه زنان ، اسید پاشی ها که یادت هست؟؟ به خاطر حجاب بود نرگس و دوستانش تجمع کردند در اعتراض به اسید پاشی ها و تعدادی از آنها بازداشت شدند، میدانی نرگس به چند سال زندان محکوم شده؟؟؟

خبر داری که در ایران با حدود سه میلیون زن که حجاب اجباری را رعایت نکردند برخورد شده؟؟

خبر داری که حدود چهل هزار اتومبیل توقیف شده؟؟

این ها آمار و ارقامیست که دولت اعلام کرده!!

آن سه میلیون زن هم خارج نشین بودند و دغدغه حجاب نداشتند؟؟

صدای دادخواهی زنان از حجاب اجباری گوش دنیا را کر کرده و تو چقدر از اوضاع مملکت خویش بی خبری که اینچنین دیگران را متهم میکنی!!!

کاش ما هم همچو تو رسانه ای داشتیم تا صدایمان را به گوش دنیا برسانیم…!!

من پرونده ام بسته نشد و هفت سال حکم  را باید تحمل  کنم .چون مستقلم !

 

فراموش نکن در هر صورت ما همه درد مشترکیم!

 

و این چنین است که فولاد آبدیده می شود ، و قهرمانا نانی از نوع ” نرگس محمدی ” و ” آتنا دائمی ” از میان مردم و برای دفاع از حق مردم بر می خیزند .

پاورقی : عنوان مقاله از کتاب”چگونه فولاد آبدیده شد نوشته ی “نیکلای آستروفسکی گرفته شده است .

*******************************************************

 

تحلیل سیاسی هفته 

 

مقاله » ظریف » در «نیویورک تایمز» بیان » دیپلماتیک » سیاست های قدرت طلبانه «جماران » است

alandgoo

چرا ج.ا.در روابط بین الملل موفقیتهایی دارد اما سیاستها یش در امور داخلی کا ملا شکست خورده است ؟

alandgoo

چرا باید اتحاد ایران و روسیه وترکیه را جدی گرفت

«کوروش کبیر » در نجا ت یهودیا ن از نابود شدن تاریخی اشتباه کرد ! اسرا ییل اکنون به دشمن ملت ایران تبدیل شده است.

alandgoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: