سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیویی که شیعیان ؛ سنی هارا به قتل عام و نسل کشی تهدید می کنند جوانی که خاک کفش شرکت کنندگان مراسم عاشورا را می روبد و اینها ریشه در چه دارد ؟

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

بر خوردی چنین غیر عادی  با مراسم عزاداری محرم  یعنی روییدن غبار کفش عزاداران واز  آن سو آن جوان شیعه  که می گوید منتظر یک فرمان از خامنه ای است تا در مناطق سنی نشین جوی خوان براه بیندازد و چوبه های دار بر پا کند  را چگونه باید تحلیل  کرد ؟  در جایجای نه تنها خاک کشور مان ایران که امروزو در چند روز گذشته در عراق و بخش های هزاره نشین افغانستان و حتی شیعیان و علویان تر کیه  و پاکستان هم  سخت مشغول عزاداری بودند . امروز شیعیان  دوازده و حتی حوثی های چهار ا مامی در تمام گستره خاور میانه فعالترین جمعیت های قومی و مذهبی سیاسی را تشکیل می دهند .

اینکه شیعیان  منطقه بخصوص در سرزمین هایی که در آن ا کثریت جمعیتی را تشکیل می دهند در حد برافرو ختن و یا دمیدن بر آتش جنگ های خونین اصرار دارند را از این زاویه می توان دید که این جمعیتها که دهها سال در کشور های خود از هیچ  حقوقی بر خوردار نبوده اند ، اکنون و در پی خلاء قدرت مرکزی در کشور هایشان خواستار حقوق خود بوده و از دیگر سو ، حکومت اسلامی  ایران برای بدست آوردن متحدانی در قدرت در آن سرزمین ها ، این خیزش ها را بسوی در گیری های مهلک سیا سی تحریک می کند ، این مردم نیز می بینند که در ایران ، شیعیان افراطی و البته نه همه شیعیان ، با گرفتن قدرت سیاسی بر سر خوان یغمای ملی به گستردگی سرزمینی پهناور نشسته و برای حفظ خوان غارت به صغیر و کبیر هم رحم نمی کنند و به هیچ تنا بنده ای هم جوابگو نبوده و حتی مقررات دست و پا گیر دینی را هم حذف می کنند ، این ” قدرت خانم ” آنقدر هوس انگیز است که دل و دین همه شیعیان افراطی منطقه رابرده است و همه را به هوس  تسخیر قدرت سیاسی انداخته است .

اما د رایران شیفتگی مردم ما به این مراسم حکایت دیگری است که ریشه در تبلیغ چنین مراسمی از سوی رسانه های ارتباط عمومی  بعنوان فرهنگ ملی و نه الزا ما مذهبی و آنهم  بطور شبانه روزی و 7/7 و 24/24 دارد . یعنی آنچه امروز در روزهای عاشورا و تاسوعا در ایران می گذرد جدا از اعتقادات مذهبی بخش هایی از ایرانیان ، با حمایت حکومت و صدا و سیما  و هزینه های میلیاردی بیت خامنه ای و سپاه انجام می گیرد . یعنی امروز در ایران کافیست تا حکومت اسلامی نابود شود و خواهیم دید که همین مردم ایران چنان فرهنگ ضد خرافات وضد  دین خرافی را تبلیغ کنند که هر گونه دفاع از خرافات و …. شرم آور باشد .   جنبش روشنفکری و مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون آخوند و خرافات را بشدت به تغییر ات اساسی در باورهایشان  و عقب نشینی های اساسی واداشته اند و تنها چند گام دیگر باقی است . خرافات اکنون در ایران و با توجه به از دست رفتن مرجعیت اجتماعی خود آخرین حمله های قبل از نابو دیش را سازمان می دهد . عجله نکنید ، دلسرد نشوید ، خرافات رفتنی است . چنان  روزها یی را خواهیم دید .

 

 

 

*************************************************************

***********************************************************

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: