سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

40 سال حاکمیت شاگردان مکتب “لبیک یا حسین ” بر کشور و نتایج آن

parcham2
alandgoo

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

lab46(  قاری محبوب رهبری مشغول است مزاحم نشوید  (طرح از مانا نیستانی – ایران وایر .  
                           

بدون آنکه بخواهم به اعتقادات کسانی که ا ما ن اشان ” حسین  ابن علی ” است توهینی کرده باشم ف بذئن اینکه بخواهم نقش یک شیفته غرب  و فرد ضد دین و مذهب شیعه را با زی کرده باشم ، هر ایرانی میداند و به من حق می دهد که دولتمردان ا مروزین حاکم بر ایران را نماینده تفکر شیعه بدانم . اینکه گرایشات دیگری مانند مجاهدین خلق و یا اصلاح طلبان و روشنفکران دینی  نیز هستند که ادعا می کنند که انان نیز فریاد ” لبیک یا حسین ” سر می دهند ، اما برداشت و قرائت دیگری از این شعا ر را دارند برای من و کسانی که مانند من فکر می کنند و بخش وسیعی از مبارزین و مخالفان جدی ” حکومت اسلامی ایران ” را تشکیل می دهند محلی از اعراب ندارد ، اول اینکه سایر گرایشات شیعی ایرانی هنوز در قدرت نبوده اند و ما نمی دا نیم اگر در قدرت باشند با ملت چه خواهند  کرد و حاصل شعار “لبیک یا حسین ” آنها چه خواهد بود و دوم اینکه شما ای طرفداران شعار ” لبیک یا حسین ” که به این برداشت من معترض هستید ، بخودتان نگیرید و بدانید که منظور من ازمنسوب کردن شعار ” لبیک یا حسین ” به اعدا م و شکنجه و گسترش فقر و فحشا و اعتیاد و هر آنچه که در پی می آید ، سیاستهای  حزب اللهی های افراطی حاکم بر ایران است .

اولین بار در همبستگی شعار ” لبیک یا حسین ” با امور ضد انسانی آنگاه بود که فعد از دستگیر شدنم ، با ز جوی من هنگام شلاق زدنم دعای کمیل می خواند و یا حسین می گفت . با بالا گرفتن صدای گریه مومنینی که دعای کمیل می خواندند ، باز جو ها نیز قدرت بیشتری یافته و با فریادهای یا ” زینب ” و ” یا حسین ” ضربات شلاق بر کف پای من شدید تر فرود می آمد .

در طول نزدیک به چهار دهه حا کمیت شیعیان افراطی اکنون دیگر مشخص شده است که اینان هر آنچه را که برای اداره کشور از اقتصاد و سیاست و کشور داری ممکن بوده است از اسلام ، استخراج کرده اند و از این توبره هیچ چیز بدرد بخور دیگری بیرون نخواهد آمد .

 با فریاد ” لبیک یا حسین ” زندانیان را بدون محاکمه عادلانه اعدام کردند .lab38

با فریاد ” لبیک یا حسین ”  اختلاس های میلیاردی کردند 

lab45

با فریاد ” لبیک یا حسین ” فقر و اعتیاد و فحشا را گسترش دادند .

lab40

با فریاد ” لبیک یا حسین ”  جوانان معترض به دزدیده شدن رای اشان را سرکوب کردند .

labeik32

با فریاد ” لبیک یا حسین ” بر روی زنان و دختران اسید پاشیدند .

با فریاد ” لبیک یا حسین ” نوجوانان معصوم را با نام درس قرآن ، به فساد کشاندید

labeik34

با فریاد ” لبیک یا حسین ” بر سر هر کوی و برزن بساط دار بر پا کردند و جوانانی را که بر اثر فقر مادی به اعتیاد روی آورده بودند اعدام کردند 

با فریاد لبیک باحسین به زنان و دختران زندانی تجاوز کردید 

labeik33

lab44

با فریاد لبیک یا حسین زندانیان را شکنجه کردید 

این قصه ادامه دارد ، ملت از شما و شعار ” لبیک یا حسین ” اتان بیزار است ، اگر روزی در نا کجا آبادی ” حسین ” دیگری را دیدیم و شنیدم ، به آن ” حسین ” سلام خواهیم کرد . اما امروز از شما و ” حسین ” اتان بیزاریم ، از شما و ” خدایتان ” بیزاریم ، از شما و ” اسلامتان ” بیزاریم که برای ما ملت جز فقر و فحشا و اعتیاد و اختلاس و اعدا م و اسید پاشی ، هیچ چیز دیگری  به ارمغان نیاوردید . نفرین بر شما و بر آیین شما باد که تا این آب و خاک را به فاجعه نرسا نید از عقاید نابودی آفرینتان دست بر نخواهید داشت .  آری باید به خراب کردن این برج که تا ثریا کج می رود ، همت گماشت . چاره دیگری نیست

*********************************************************************

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: