سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اولین ویدیو از حضور گسترده ایرانیان در پاسا ر گاد در زاد روز ” کوروش بزرگ “

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

کوروش پدر ماست  ایران وطن ماست 
 دهها هزار نفر با سر دادن این شعار ، زاد روز  کوروش کبیر را پاس داشتند .

آیا ایرانیان خواهند توانست از ” کوروش ” بعنوان نمادی برای ساختن ملتی متحد و سکولار بهره ببرند ؟ از یا د نباید برد که این حرکت ا ولین فراخوان است که بطور کاملا مستقل از ار گانهای حکومتی شکل گرفته و حکومت اسلامی تا کنون جرات تعرض به این گردهمایی  را که چند سال است بر پا می شود را نداشته است .  در ویدیوی دوم سمت و سوی سیاسی حرکت کا ملا مشخص است و  مردم با دادن شعار ” آزادی اندیشه با ریشو پشم نمیشه  سمتگیری سیاسی حرکت را کاملا نشان می دهند .

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

نوشته های اخبر

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: