سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

، زنانی که باید از آنان ترسید آنان به خود باوری رسیده اند .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

مواظب باشید ، اگر این زنان و زنانی از این دست را دیدید  ، هوس شوخی  کردن با آنان بسرتان نزند  که ممکنست بقیمت  مجروح و زخمی شدن اتان تمام شود . البته  این زنان تنها زمانی به این حد از چستی و چابکی رسیده اند که توانسته اند خود را از خرافات و باید و نباید های  سنت های ارتجاعی در باره زنان رها کنند و مثلا یک زن در عربستان سعودی ، یا در خلافت اسلامی داعش و یا حکومت اسلامی ایران نمی تواند  چنین تربیت شده و تا این حد از نظر شخصیتی به خود متکی باشد . و نترسد که  ممکنست برون افتادن زیبایی های زنانه و هیکل وی موجب به گناه افتادن مردان کم ظرفیت شود . یک زن باید به آن حد ازخود باوری  برسد که بگوید : اگر مردی با دیدن زیبایی های یک زن دچار احساسات  اروتیک می شود ، آن مرد باید خود و نگرش خود را به زن و زندگی عوض کند و نه اینکه زن موظف شود که خود را بپوشاند .

************************************************************

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: