سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تصویر بدن شلاق خورده دختر دانشجو به جرم شرکت در جشن فارغ اتحصیلی

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 چند ماه پیش فارغ التحصیلان  دانشگاهی در شهر “قزوین ” در پایان سال ، بمناسبت پایان سال تحصیلی ، چشنی بر پا کردند و در آن مانند همه جوانان دنیا به رقس و شادی و پا یکوبی پرداختند اما نتوانستند از گزند گزمه های حکومت اسلامی در امان مانده و تعدا د 35 نفر دختر و پسر دستگیر و به مجا ذات عیر انسانی  حد  یعنی شلاق خوردن ، محکوم شدند . یکی از دختران دانشجو با شهامت بسیار عکس یدن شلاق خورده خود را در شبکه های اجتماعی بنمایش گذاشت . حکومت و گزمه هایش , حکومت و طوسی هایش ، حکومت و زاهدان ریا یی ا ش روزی برای این همه دد منشی شخت مجاذات خواهند شد . ان روز دور نیست و فقهای حاکم بر ایران با هر حرکتی این چنین ، شعله آتش را در دل فرزندان ایران زمین فروزانتر خواند کرد .

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88

ghazvin

تصویری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 

****************************************************************

«خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای ایشان یک خانم حزب اللهی هفت رنگ هستند که به حجاب برتز اعتقاد کامل دارند

 

آقا زادگان حزب الله چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند !!!!

لینک صدای مقاله

 

 

 

 

 

 

               

مقایسه کنید که حزب اللهی ها در باغ بهشت زندگی می کنند و مادرو پسر اهوازی در کنار خیابان . اینست حکونت عدل علی ادعایی شما . علی هم جنین حکومت عدلی بر پا کرده بود ؟


 انقلاب رنگی ایران انقلابی به رنگ سرخ خواهدبود !!

بنام جوانان ایران زمین ، پرچم سرخ شیرو خورشید نشانه مبارزات آ تی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود .

 
                                                       

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: