سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اشاره های شایسته ” زیبا کلام ” به تنا قضات ادعاهای ” استاد دکترینال ! نظام ” حسن عبا سی

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 دکتر زیبا کلام استا د علوم سیاسی در ایران است .  و در این سالها نقش مهمی در افشای تناقضات تفکرات موسوم به اصولگرایی در ایران داشته است . اصولگرایان که در با ره حل تناقضات  سیستم اقتصادی – اجتماعی بر کشور که ریشه در ناهنجاری های اساسی درالتقاط میان  کاربست نظریه ولابت فقیه بعنوان نظریه ای سیاسی  و یک سرمایه داری رانتی – بوروکراتیک با مایه هایی از فاشیزم در زمینه تاریخی مبارزه میان سنت و مد رنیته  از خود هیچ راه حلی ندارند بنا بگفته ” زیبا کلام ”  می خواهند بر اساس نفی دیگران برای خود موجودیت و گفتمان بسازند و تا کنون نتوانسته اند هیچ کدام از مشکلات مبتلابه ایران بعنوان  کشورصادر کننده نفت و وارد کننده کالا های مصرفی را حل کنند سهل است که بخاطر عقب ماندگی فکری دهها مشکل بر ناهنجاری های کشوری را که به ارٍث برده اند افزوده اند .

/-/-/–/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/–//–/-/-//–/-/-/-//–/-/-/-/-/-/

چند تصویر نسبتا»عفیفانه !!» از » بانوی اول آمریکا » آنکس که باید الگویی برای زنان آمریکا باشد .

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: