سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خاطرات شجونی از پیدا شدن تصویرش با یک زن در بستر

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

شجونی همان که عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بود  ، همان که        از حامیان جمعیت دلواپس و خامی احمدی نژاد  بود ؛ همان که ” خامنه ای : برای مرگ وی بیانیه صادر می کند ، قبل از مرگ  در مصاحبه ای در برنامه ” دید در شب ” کفته بود که  قبل از انقلاب ، ساواک عکس هایش را در بستر با زنی بیگانه به وی نشان داده و از او خواسته است تا با  آنها همکاری کند  … وی بنزد فلسفی رفته است و موضوع را با او در میان گذاشته است و دیده است که فلسفی بسیار بر افروحته شده است و بعدا متوجه شده است که فلسفی نیز خود با این خانم ماجراها داشته و عکس آن ماجراها در دست ساواک است .

شجونی  در مقابل اصرار “رضا رشید پور ” بالاخره قبول می کند که عکس های فلسفی  و خود این آخوند بسیار هم اصولگرا با ان خانم ، واقعی بوده و مونتاژ نبوده است . 

     //–/-/-/-//-/-/–//-/–//–/-//–/-//-/-/–//-/–//-/-/-/-/-/-/-/-/–/-/

 

در خدمت و خیانت حزب الله حاکم بر ایران + صدا
آیا اصولگرایان دارند غرق می شوند 
حزب الله و روحانیت در مقابل مردم
آیا باید از دولت روحانی دفاع کرد ؟  
حز ب الله خود منبع اصلی فساد اقتصادی در ایران است 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: