سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آیا این زن و مرد دستگیر شده در بستر بجرم ” زنای محصنه ” سنگسار خوا هند شد ؟

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

آیا اینان نمی دانسته اند در ایران  برای ا نجا م چنین ا رتبا طاتی  باید  حاج آقا گلستانی و آن کارمند دستگاههای امنیتی  خانم فاظمه رجب زاده بود ؟ ایا اینان نمی دانسته اند که اگر می خو اهند چنین ارتبا طاتی داشته باشند باید رخساره اشان سیاه باشد و امامه ای سفید و چاد ر و مقنعه ای بعلامت عفیفه بودن بر سر و تن کنند ؟

 در ایران فقیه زده ، قهرمانان  صحنه اصولگرایی در ارتکاب هر جنایتی آزادند وحتی با گرفتن حکم هنوز اسم انان ب-ز یا ک.ت آورده می شود  انوقت  از ارتباط یک زن و مرد را که هنوز هم معلوم نیست این ارتباط  آنها غیر اخلاقی هست یا نه  فیلم گرفته و انرا در همه جا هم بنمایش می گذارند . رندان حزب الله و اصولگرا یا خواسته اند از این زن ، مدرکی داشته باشند و بعدا خودشان هم در سوء ا ستفاده شریک شوند یا همسر این مرد خودش پاسداران را به محل ارتکاب عمل کشانده است

*********************************************************

عکسهای برهنه و در رختخواب شجونی یار و یاور خمینی و خامنه ای+ تصاویر

پیدا شدن یک چمدان عکس های جعفر شجونی و فلسفی در بستر با زن بیگانه + ویدیو خاطرات شجونی

چند تصویر نسبتا»عفیفانه !!» از » بانوی اول آمریکا » آنکس که باید الگویی برای زنان آمریکا باشد .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: