سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

همراه داشتن بدل از سوی ” احمدی نژاد ” از ترس مورد حمله قرار گرفتن .

 

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

آنان که فرزندان مردم با شعار عاشق شهادت بودن به میدانهای جنگ سوریه و لبنان می فرستند ، آنان که ادعا می کنند ، عاشق شهادت هستند ، خود از ترس مورد حمله و یا ترور شدن ، هر جا که می روند بدل خود را با خود که فردی بسیار شبیه به خود با لباس دقیقا شبیه و یکدست با خود بهمراه می برند . به این ویدیو نگاه کنید . احمدی نژاد است که یک فرد بخت بر گشته ای را با پوشاندن لباس شبیه به خود پیشمرگ خود کرده است . معمولا پر ادعا ترین آدمها ، تهی ترین آنها هستند .

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

alandgoo

» علی خامنه ای » دچار توهم توطئه نیست !  ، » حکومت اسلامی» دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

لینک صدای مقاله

 

«حکومت اسلامی » در گسترش ناگریز روابط خود با غرب مرگ محتوم خود را می بیند

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

 Ù„ینک صدای مقاله

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: