سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی حرفهای ما موری که به خانم دستفروش فومنی سیلی زد

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

این ویدیو ی مامور بی رحم شهرداری است که به دستفروش اهل فومن سیلی زد . در مملکتی که قانون حاکم نیست و  اگر نزنی می خوری ، اگر خشن نباشی و اوامر روسا را کور کورانه انجام ندهی از کار اخراج می شوی ، در جامعه ای که دولتمردان آن از هر جنایت کارگزاران خود دفاع می کنند ،در کشوری که رهبر آن از قاری قرآن متهم به سوء استفاده از کودکان دفاع کرده و رییس قوه قضاییه هم افشا و طرح  فساد و اختلاس را جرم میداند ، یک مامور شهرداری هم به خود اجازه می دهد یک خاتم مسن زحمتکش را مورد توهین و ضرب و شتم قرار دهد . در نظا م سیاسی که قرار بود که زحمتکشان ولی نعمت  دولتمردان باشند ، دستفروش سیلی می خورد و به وی ناسزای ناموسی می دهند ، وضع بر عکس شده و مردم به بردگان فقها و دولتی ها تبدیل شده اند . تا باشد بزودی مردم از از این جانیان انتقام بگیرند .

********************************************************

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: