سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

امیر طاهری روزنامه نگار ایرانی در باره نامه شاهزاده به ترامپ : در خواست دخالت از خارجی ناپسند است .

parcham2

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

امیر طاهری که تا آخرین روزهای حکومت ” محمد رضا شاه ” ، سر دبیر روز نامه ” کیهان ” بود اخیر در مصا حبه ای  در مورد نامه اخیر “شاهزاده رضا پهلوی ” به ” دونالد ترامپ ” مورد سئوال قرار گرفت وی نفس در خواست دخالت از خارجی را که قبل از هر اقدامی برای حل مسائل کشور ما بفکر منافع خود است را امری مذموم دانسته و انرا رد می کند و وی می گوید برعکس ما باید از خارجی ها بخواهیم که در مورد مسائل ما دخالت نکنند .

***************************************************************

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: