سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خودزنی پدیده ای رایج در مدارس دخترانه ایران.

 

parcham2

 به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید 

 

بعضی از دختران از  شکست در تحصیل یا عشق و یا نا امیدی صجیت می کنند و همه از خشونت با خود بعنوان راه حل و مسکنی که با آن به آرامشی مرگ گونه می رسند نام می برند

 

در گزارش ویدیویی که می بینید ، با پدیده ای دهشتناک که این روزها  در مدارس دخترانه ایران رایج شده است ، آشنا می شوید . خودزنی بسرعت در مدارس دخترانه ایران در حال گسترش است . بسیاری از دختران که به این امر روی می آورند از وجود خشونت در خانواده می گویند ، بعضی از شکست در تحصیل یا عشق و یا نا امیدی صجیت می کنند و همه از خشونت با خود بعنوان راه حل و مسکنی که با آن به آرامشی مرگ گونه می رسند نام می برند . شکی نیست که روانشناسان و جامعه شناسا ن ، مسئولین امور تربیتی و حتی جرم شناسان می توانند در این باره وشناخت این پدیده مشمئز کننده و انزجار آور نظر تخصص بدهند ، اما در یک برداشت اولیه بی توجهی به دنیای پر رمز و راز نوجوانان و سپردن امور آموزشی به روحانیونی که تقریبا هیچ چیز از امور تربیتی نمی دانند و الگویشان برای  برخورد با این مسائل را می خواهند از شیوه های تربیتی پیامبر اسلام در برخورد با دخترش ” فاطمه”  استنتاج کنند !!و یا الگوهایی در همین حدود ، را می توان بعنوان مهمترین دلیل بروز چنین  پدیده هایی دانست . امید که مسئو لین امور تربیتی و روانشناسانی که ا ز ترهات حوزه و آخوندها بدور مانده اند بتوانند ، در این باره بیشتر روشنگری کرده و به کمک فرزندان و نوجوانان کشور بر خیزند .

 

****************************************************************

چرا باید اتحاد ایران و روسیه وترکیه را جدی گرفت

«کوروش کبیر » در نجا ت یهودیا ن از نابود شدن تاریخی اشتباه کرد ! اسرا ییل اکنون به دشمن ملت ایران تبدیل شده است.

alandgoo

اگر » قاسم سلیمانی » نامزد » انتخابات ریاست جمهوری شود ، هیج کاندید دیگری یارای پیروزی بر وی را نخواهد داشت .

ghasem

alandgoo

حسن عباسی و قرار گاه عمار بدنبال چه هستند ؟ نگاهی به نامه «عبا سی » پس از آزاد شدن از زندان .

hassan

alandgoo

لحظه اصابت موشک به خود رو » ملا منصور»  و بازی ابتدایی حکومت اسلامی در افغانستان

 

» خامنه ای » ، با » انتخاب جنتی » ، نشان داد که بر سر نیزه نشسته است ..+ ویدیو. ترس خامنه ای از سقوط

alandgoo

علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شد+کلاه بزرگی که «خامنه ای » بر سر اصلاح طلبان وشرکت کنندگان در انتخابات گذاشت

آنان که دانشجو و دستفروش و کارگر و حتی حیوانات را شکنجه می دهند + ویدیو .این ویدیو ها هولناک است 

alandgoo

» خامنه ای » ، با » انتخاب جنتی » ، نشان داد که بر سر نیزه نشسته است ..+ ویدیو. ترس خامنه ای از سقوط

alandgoo

جنازه غرق بخون بسیجی در سوریه و را ه سختی که در پیش داریم + ویدیو . هشدار ویدیو حاوی صحنه تا خوشایند است

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: