سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

حقیت قتل یک هموطن در ” متروی شهر ری ” چه بود

 

aaaa

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
مقتول د ر مترو ” مست ” نبود ، از وضعیت مملکت بجان آمده بود .

در خبر ها خواندیم که درروز 24/4/2017 مطابق با 15/07/2017 در مترو شهر ری ، در پی ایجاد مزاحمت برای مردم و حمله به یک روحانی  از سوی یک فرد مست ، نیروی انتظامی مداخله کرده و آن فرد را که مقاومت می کرده بضرب گلوله کشته است .  اما حقیقت  چیز دیگری بود و اخباری که از منابع خبری وابسته به حکومت اعلام شد کاملا دروغ بود .

بر اساس مصاحبه ای که توسط خبرگزاری های وابسته به حکومت با شاهدین و مردم حاضر در محل بعمل آمده فردی که از سوی مامورین نیروی انتظامی کشته شد با فریادهایی  به اعتراض به وضعیت نابسامان مملکت و ناهنجاری های اجتماعی و مورد اشاره قرار دادن یک ” روحانی ” بعنوان مقصران این وضعیت ÷ که اتفاقا در آن محل بوده است پرداخته بوده است

 

 

همانطور که دیدید و شنیدید ، بر خلاف تبلیغات خبرگزاری های شاهد عینی حکومتی می گوید که مقتول اساسا به مردم حمله نکرده بوده است و نسبت به وضعیت بد مملکت معترض بوده است . در ویدیوی بعدی هم می بینید  وی حتی چاقویی هم در دست نداشته است ، ببینید و خود قضاوت کنید بنظر می رسد که در دست وی عمامه آخوندی است  که اعتراض های  هموطن بجان آمده اساسا ربطی هم به وی نداشته است و برای دفاع از حکومت ظلم اسلامی، خود به درگیری با مقتول پرداخته و آن هموطن نیز با این آخوند درگیر شده است و آخوند را مورد ضرب وشتم قرار داده است و عبا و عمامه از تنش بدر آورده است .. این آخوند بقول خودش می خواسته اورا  ارشاد کند و احتمالا ارشاد مورد نظر وی هم اعتراض به ابراز نارضایتی مقتول ازاوضاع بوده است و یا اینکه مقتول نارضایتی خود را از وضعیت نابهنجار اجتماعی به شکل حمله به یک آخوند که مردم ما  آنان را مسببین واقعی اوضاع می دانند نشانداده است ، اعتراض وی بحق بوده و درگیری آخوند با او دخالت بیجا بوده  و منجر به پیچیده کردن بیشتر موضوع شده است .

خبر گزاری های حکومتی طبق معمول در باره این واقعه دروغپردازی کرده و اینطور ادعا کردند که فرد مستی ، چاقو بدست مزاحم مردم شده است و این آخوند برای دفاع از مردم با ان فرد مست درگیر شده است و نیروی انتظامی نیز برای دفاع از مردم مجبور به مداخله شده و چون مقتول مقاومت کرده است کشته شده است . به این ویدیو توجه کنید

 

 وی در حال گام برداشتن و نه حمله بسوی ماموران نیروی انتظامی است و مامور با ناجوانمردی و از فاصله نزدیک این هموطن بیگناه را بقتل می رساند . نیروی انتظامی براحتی می توانست با کش دادن قضیه فرد را دستگیر کند و نیازی به کشتن وی نبوده است .

در حقیقت نیروی انتظامی جنایت دیگری مرتکب شده و حکومت با این جنایت به مردم پیام داده است که حتی اعتراض انفرادی مردم بجان آمده از ظلم و ستم حکومت را تحمل نکرده و جواب آنرا با گلوله خواهد داد . اما دیری نیست که این اعتراض های انفرادی به موجی بنیان کن تبدیل شده و بساط حکومت ظلم و جور فقها را در هم بکوبد .

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: