سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

یک دست امامه آخوند ویک دست ریش او رزمی چنین میانه میدانم آرزوست .

 

cropped-cropped-aaaa46.jpg

در بزرگداشت شب هفت ایرانی آزاده “اصغر نحوی پور ” و دلایل نفرت بسیاری از ایرانیان از جماعت ” آخوند “

 

بسیاری از مردم ما اکنون ” آخوند” و بخصوص از نوع فقاهتی آنرا منبع شر و مشکلات اصلی مملکت می دانند .

حمله های انفرادی مردم به آخوندها که خود را نخود هر آشی کرده و درزندگی روزمره مردم از تعداد فرزند و درمان درد و حساب  پس انداز و مسائل مهم مملکتی دخالت می کنند ، روز بروز در حال افزایش است .

این موجودات مفت خور ، این قشر مزاحم ، این جماعت که از وقتی در امور سیاسی مملکت دخالت کرده اند جز شکست سیاسی و نظامی وپریشانحالی برای کشور و مردم به ارمغان نیاورده اند اکنون و در این مرحله از تاریخ باید از دخالت در امور سیاسی منع شده وتا تعیین شده تکلیف اشان به همان حجره های تنگ و تاریک خود بازگردند .

 

 

این ویدیو در کانال یو تیوب بلوک شده است 

از دست دادن هفت شهر قفقاز در پی دخالت ملا و آخوند در امور نظامی حاصل آمد ، شکست نهضت مشروطیت در پی دخالت آخونددر نهضت  و سوء استفاده استعمار انگلیس از اختلافتات میان مبارزان که مسبب آن اختلافات نیز آخوند بود به بار آمد ، به انحراف بردن مبارزات ملی کردن صنعت نفت با دمیدن بر آتش اختلاف میان طرفین دعوا برای افزودن بر قدرت خود ، به انحراف بردن مبارزات مردم در سال 1357 برای تاسیس حکومتی که در آن یک آخوند به مستبد کل تبدیل شود ، این ها همه نشان دهنده این است که این جماعت ریا کار و قدرت طلب حاضر بوده است برای تکیه زدن بر مسند قدرت دین و مملکت و منافع مردم و کشور را فدا کند .

اسناد بدست آمده در باره دخالت آیت الله کاشانی و سیدمحمد بهبهانی در باره دمیدن بر آتش و حرص انگلیسی ها برای کودتا در 28 مرداد و اصل حرکت آخوند و انگلیس  بر سیستم اختلاف بینداز و حکومت کن  ، نقش خائنانه این جماعت را روشنتر می کند . در سال 1357 ، خمینی نیز در حالی شعارهای ضد آمریکایی سر می داد که خود در پشت پرده با رییس جمهور وقت آمریکا ” جیمی کارتر ” در مغازله و مذاکره بود .

 درست بخاطر افشای رو بروز بیشتر چنین نقش خائنانه ای است که امروز عموم مردم ما دیگر به روحانیت و ادعاهای خیر خواهانه آنان اعتماد ندارند و همانطور که این آخوند می گوید امروز مردم ما به حرف یک هنرپیشه بیشتر توجه می کنند تا به حرف یک مرجع روحانی ، امروز منشا ء محبوبیت سیاسی ، فاصله گرفتن از ” خامنه ای ” است ، جلیلی و رییسی درست بدلیل مورد حمایت قرار گرفتن از سوی وی ، مورد عنایت رای دهندگان قرار نمی کیرند و در انتخابات مجلس لیست معروف به اصولگرایان چنان حذف می شوند که دیگر اثری از انان در نفرات برتر صاحب رای دیده نمی شود .

 درست به همین دلیل است که زنده یاد قهرمان اصغر نحوی پور ، فریاد اعتراض سر داده ، عبا و امامه یک آخوند را بر سر دست گرفته و فریاد سر می دهد که از آخوند و کشور داری آنان بیزار است و جان بر سر این اعتراض خود می گذارد .  یادش زنده و راهش پر رهرو باد

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: