سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“بقایی ” ،”آحمدی نژاد” و “مشایی” قبل از حذف و حصرو یا شاید هم قتل اسرار نظام را فاش کنند .

 

aaaa

 

اعتراض “بقایی” به بیعدالتی های نظام  ، آتشی دیگر  در خیمه گاه ولایت .

چهره تکیده اش خبر از سختی های دوران اسارتش دارد ، اعتصاب غذا ، وضعیت بد تغذیه وگفتن از  سلول هایی که برای یک یا دو زندانی در نظر گرفته شده و گاه پذیرای 6-5 نفر است .

 

 

 

با خشم از بیعدالتی نسبت به خود و به سایر زندانیان می گوید ، رقیب سیاسی خود ” حسن فریدون ” را هم بی نصیب نمی گذارد و از رشوه خواری وی می گوید . اما هر آنچه او دیده و می گوید قطره ای از واقعیتهای درون زندانهای ” جمهوری آخوندها” است . او فقط چند روز و نه بیشتر مهمان زندان بوده است

از یاد نبریم که در چهار دهه حاکمیت “جمهوری آخوندها ” ، دهها و صدها و هزاران مظلوم بی حق زیر ظلم دستگاه قضایی له شده اند ، از دادگاههای غیر قانونی اول انقلاب ، و روسای دادگاهی چون خلخالی و ضابطین قضایی  چون ” هادی غفاری ” آدمخوارو تا گیلانی و آن نابخردی های ضد قضاییش ، همه و همه هزاران حق را ناحق کردند و هزاران بیگناه را یا به چوبه های دار سپردند و یا به زندانهای طولانی محکوم کردند .

 یاد دارم زمانی که در بند 209 زندان اوین بودم ، یک بازپرس به فردی که آخرین روزهای قبل از اعدام شدنش را می گذراند ملاقاتی با همسرش آنهم در گوشه ای از هواخوری که سلولی بود که سقفی از پنجره ای مشبک آهنی داشت داده بود که وداعی بکنند و فقط با بالازدن کمی از چشم بندشان  یکدیگررا ببینند ، من نیز در گوشه ای بر روی یک صندلی در حال نوشتن و پاسخ به سئوالهای بازجویی بودم . ،صدای  بازجوی آندو که برای بردن متهم دیگری که وی در نیز در گوشه دیگری از هواخوری یو به دیوار  نشسته  به گوش رسید که وارد آنجا شد و با دیدن آندو که بدون اطلاع وی به آنها ملاقات داده شده بود به گوش رسید که نعره کشید : چه کسی به این دو …. ملاقات داده وآنگاه صدای صفیر کابل که به بالا رفت و بر سر و کول آن دو همسر فرود آمد بگوش رسید و آنان رابا سبوعیتی حیوانی به شلاق بست و شوهر را کشان کشان با خود برد . این بازجو خود از دانشجویان خط امام بود که ادعا می کرد نصف وقت را در سفارت ومبارزه با آمریکا و نیم وقت دیگر  را به مبارزه با عوامل آمریکا در زندانها می گذراند . نویسندگان خاطرات زندان از این دست بیعدالتی ها بسیار در خاطرات خود نوشته اند ***************

اما وقتی بیان این بیعدالتی ها توسط خود یاران دیروز ” خامنه ای ” ، آن کسانی که بقول وی از همه به او نزدیکتر بودند صورت می گیرد ، برای کسانی که هنوز به روایات ما شک دارند جای تردید باقی نمی کذارد ، آنچه که بقایی می گوید گوشه ای کوچک از ظلم و جنایاتی است که از سوی دستگاه ضد قضایی اسلامی بر زندانیان می گذرد . اکنون که بخشی از حزب اللهی ها به این ظلم واقف شده اند باید به انان گفت که : دیدید که هر آنچه را در ظالم بودن آخوند و سیستم سیاسی اش می گفتیم درست بود و اکنون شما خود نیز به آن اعتراف می کنید . از این نظام ظالم وضد انسانی ببرید و به آغوش مردم بازگردید

 باید به احمدی نژاد و یارانش گفت اگر ذره ای صداقت دارید و می خواهید از جانب مردم پذیرفته شوید ، قبل از اینکه توسط آدمکشان ” خامنه ای ” حذف شوید ،  قبل از اینکه بناگاه چاقوکشان حرفه ای خودسر که سرشان دربیت خامنه ای است گویا اتفاقا با دشنه و چماق به جانتان بیفتند و کسی بدادتان نرسد ، قبل از اینکه به حصر منجر به مرگ دچار شوید ، اسراری که از جنایات  و خیانت آخوندها در سینه دارید به اطلاع عموم برسانید و به اتشی که در خیمه ولایت ظلم ” خامنه ای ” افتاده بیشتر دامن بزنید . از خواب اعتماد به فقیه رها شوید . گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن .دور فلک درنگ ندارد شتاب کن .

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: