سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

محرومیت کارکنان “بی بی سی فارسی ” از حقوق مدنی خود ، تلاش برای گسترش اختناق و آزاد اندیشی فرا سوی مرزها .

beiragh
 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 
کارکنان ایرانی بی بی سی فارسی ، بخشی از فرزندان ایران هستند و در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که در مصاحبه ها و تهیه خبرو بخصوص در دوره هایی که سایه جنگ بر فراز سر کشورمان ، گسترده بوده است ، بطور اشکار و واضحی بسود مردم و کشور خود ، موضعگیری داشته و در چنین مواردی عرق ملی و عشق به مردم خود ، آنها را وادار می

در خبر ها خواندیم که دادسرای مستقر در زندان بدنام ” اوین ” با  اعلام نام بیش از 100 نفر از کارکنان بی بی سی فارسی به دفاتر ثبت اسناد ، آنان را از هر گونه خرید وفروش و اختیار حقوقی بر اموال خود محروم کرده است . این دستورالعمل همچنین به آن دسته از ایرانیان داخل کشور که با ” بی بی سی ” مصاحبه  کرده یا تماس داشته باشند تسری می یابد .

 

بدون اینکه انکار کنیم که بنگاه سخن پراکنی بی بی سی ، یک رسانه عمومی دولتی است و در چهارچوب مواضع دولت متبوع کشور خود فعالیت می کند ، کارکنان ایرانی بی بی سی فارسی ، بخشی از فرزندان ایران هستند و در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که در مصاحبه ها و تهیه خبرو بخصوص در دوره هایی که سایه جنگ بر فراز سر کشورمان ، گسترده بوده است ، بطور اشکار و واضحی بسود مردم و کشور خود ، موضعگیری داشته و در چنین مواردی عرق ملی و عشق به مردم خود ، آنها را وادار می کرده است که حتی بیطرفی حرفه ای خود را فراموش کنند  و آشکار بسود ایران و مردم ایران موضع گیری نمایند .

نظام اسلامی حاکم بر ایران ، با گسترش دادن سرکوب و آزار روشنفکران و دگر اندیشان به خارج از مرزهای ایران ، سعی در خفه کردن صدای ازادی خواهی ایرانیان خارج از کشور را نیز  دارد .

اعمال محدودیت برای کارکنان بی بی سی فارسی و آنهم بصورت یک حکم کلی برای 152 نفر ، بدون طی شدن مراحل قانونی ، و روشن بودن جرم  هر فرد که مبنای اساسی صدور هر حکم قضایی است ، .نمونه بارز عدم استقلال قوه قضاییه و نمود روشن گرفتن دستور از مراکز مراکز امنیتی نظام است وباید از سوی همه ازاد اندیشان و ایرانیان آزادی خواه محکوم شود .

 

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: