سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

این داغ سجده و عبادت نیست که بر پیشانی شمایان است ، این داغ ننگ خیانت به مردم است .

 

aaaa

وبلاگ کاوه فرزند ملت 

“مصباح یزدی “: مردم چه کاره اند ؟ و باطوم و سرکوب ، هدیه نظام به مردم هیچکاره و درمانده.

نظام های ضد مردمی هر کدام برای سرکوب فریادهای حق طلبانه مردم بجان آمده خود ، از بهانه های مختلف استفاده می کنند . در”جمهوری آخوندها ” ، تولید نظرات سرکوبگرانه توسط بخش ولایی و بدنام اصولگرایان و افراطی های ذوب شده در ولایت صورت می گیرد .

 حوزه های علمیه بعنوان قلع های محکم ارتجاع و عقب ماندگی در تولید نظرات سرکوب و خشونت ، خرافات و عقب ماندگی ، نقش اساسی دارند . آخوند مرتجعی بنام “مصباح یزدی ” ، همان کسی که معروف به دادن نظریه تجاوز جنسی به زندانیان است ، از مهره های اصلی تولید نظر برای دستگاه سرکوب و بدرفتاری با مردم و روشنفکران و معترضین به وضعیت موجود است . این شیخ نادان در یکی از سخنرانی هایش مستقیما این جمله را می گوید که : ” مردم چکاره اند که رییس جمهور انتخاب کنند ، مگر خودشان حقی دارند ” .

همین بی حق دانستن مردم است که به کشتن دستفروشان توسط سگان هار شهردار ی در اقصی نقاط کشور منجر می شود. اوباش وابسته به شهردار ولایت مدار قم باحقوق نجومی 35 میلیون تومانی و از دست بوسان ” مصباح یزدی ” ، دستفورش قمی را در خیایان و در روز روشن می کشند و هیجکس مسئول نیست ، کشتن سریالی دستفروشان بعنوان مردمی بی پناه و بیدفاع که برای امرار معاش از کمترین امکانات و حقوق بر خوردارند ، بر گردان همان جمله شیخ ابله در رفتار رزیم دد منش با مردم است .

سرکوب مردم دزفول که برای اعتراض به انتقال آب از این شهر به شهر دیگر و بکار بردن اسپری فلفل و ضرب و شتم آنان ، شلاق زدن کارگران ننگی که تنها نظام اسلامی ولایی بر چهره وجبین خود دارد ،  داغی که سرکوب زنان همراه با توهین و ارعاب در خیابانها ، همه و همه برگردان بی حقوق بودن مردم در نظام ولایت فقیه است . 

شرم بر نظام و مسئولینی ، که با ادعای استیفای حقوق مستضعفین براریکه قدرت تکیه زدند و اکنون با بی حقوق دانستن همین مردم ، هدیه اشان به آنان گلوله و شلاق و باتوم است . هیچکس نخواهد توانست در فردای سرنگونی نظام که مانند بر آمدن افتاب هر روزه از شرق انکار ناپذیر است ، مردم را از به مجاذات رساندن این سرکوبگران و آخوندهای جنایت پیشه ولایی باز دارد .

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: