سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

موج حملات آخوندهای قشری به حافظ و مولوی و فردوسی در صداو سیمای میلی

aaaaوبلاگ کاوه فرزند ملت 
این فرد زمانی از به کار گرفته شدن الفاظ و معانی وقیح در مثنوی معنوی می گوید که در رساله های عملیه اقایان  امروز ،  نه 700-800سال پیش ،  هنوز صحبت از فروکردن سه بند انگشت برای طهارت و کذراندن ریسمان میان زن و مرد برای اثبات زنا و مجاز بودن لذت بردن از طفل شیر خواره و این قبیل حرفها پر است .

سالهای دراز و چندین دهه ، افرادی مانند ” مرتضی مطهری ” و ” علامه جعفری ” و روحانیون دانشگاه رفته از مقوله ای بنام ” خدمات متقابل ایران و اسلام ” سخن بمیان می آوردندوسعی داشتند تا میان فرهنگ دینی و شعر و ادب فارسی یک نوع همخوانی بوجود آورده وبا تفاسیرهای دینی ،  این شاعران را نماز خوان و حزب اللهی حتی از نوع فقاهتی آن جا بزنند .

مردم هم که نمی خواستند با جماعت آخوندو روضه خوان و ملا در بیفتند و بقول معروف دنیا و اخرت خود را بسوزانند که در این دنیا مورد تکفیر و واجب القتل شدن آنان قرار می گرفتند و بقول آخونده عقد پدر و مادرشان هم باطل می شد و در آن دنیا هم گرز آتشین انکر و منکر در انتظارشان کاری به کار این ادعا ها نداشتند .

در این چند دهه ای که دنیا و آخرت یک ملت در دست قشر روحانی بوده است و  مردم متوجه شده اند که هر دو را باهم از دست داده اند و روحانیت بشدت اعتبار و مرجعیت خود را از دست داده و هنرپیشه های ما بیشتر مورد اعتبارند تا این آقایان

 

اینها اکنون می بینند ارزش حافظ و مولوی و فردوسی بجای خود مانده و ارزش اینان نزد مردم از دست رفته است بله اکنون و در این شرایط تمام آن  ادعاهای خدمات متقابل ادعایی اشان فراموش می شود و سنی بودن و شافعی بودن شاعران بخاطر اینکه آنها بیشتر از روحانیون در قلب مردم جا ی دارند ، از سوی روحانیون درجه دو درجه سه مطرح می شود .

این فرد زمانی از به کار گرفته شدن الفاظ و معانی وقیح در مثنوی معنوی می گوید که در رساله های عملیه اقایان  امروز ،  نه 700-800سال پیش ،  هنوز صحبت از فروکردن سه بند انگشت برای طهارت و کذراندن ریسمان میان زن و مرد برای اثبات زنا و مجاز بودن لذت بردن از طفل شیر خواره و این قبیل حرفها پر است .

جدا که دل مرغ به حال شما دین فروشان دکان داران بسوزد که چه عاقبت بدی آوردید که ” احمدی نژاد و مشایی ” که شاگردان مکتب خود شما بودند بر علیه فقیه معروف ” مکارم شیرازی ” افشاگری می کنند که وی دهها میلیون دلار از اینان بعنوان هزینه امور دینی گرفته و بعد آن پولها سر از ساختمان سازی در دبی و امارات در آورده است.

اخیرا در یکی از گرد همایی های روحانیون مطرح بوده است که با توجه به ازدیاد حمله به عمامه به سرها ، موضوع پوشیدن لباس معمولی برای  آخوندها در خیابان ها باید مورد نظر قرار گیرد . بدا به حالتان که روزهای بدتری در انتظاتان است .

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: