سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اقدام به “آتش زدن مساجد ” و توهین به احساسات مذهبی مردم از سوی ” ری استارت “

 

aaaaبه سایت “کاوه فرزند ملت” خوش آمدید 

در این روزها همه ما شاهد چند  حرکت ” تروریستی “در  ” به آتش کشاندن درب مساجد ” در تهران و تبریز و حمله به ساختمان سفارت و نمایندگی های سیاسی ج.ا.  بودیم . مشوق این حرکات تروریستی، یک گوینده سابق برنامه های تلویزونی است ، که خود می گوید ” دونالد ترامپ” ، نیز در ادامه برنامه وی از حمله به منافع اقتصادی نظام صحبت کرده است . وی مانند مورچه ای که بداخل فنجان چای افتاده باشد وفریاد برآورده که دنیا را آب برد در دنیای تخیلات خود غرق شده توهم  دارد که بر کاخ سفید و مبارزات سیاسی مردم ایران بر علیه حکومت حکم می راند و ادعا می کند که دنیا را تکان داده و به جنبش در آورده و گویا حرکات سخیف چند جوان احساساتی  را می توان مبارزه بر علیه رژیم سرکوبگر اسلامی نام نهاد.

 

حمله به مساجد و به اتش کشاندن مراکز مذهبی و دیپلماتیک  بیانگر شکست افراد و فعالان چنین حرکاتهایی در برقراری ارتباط با مبارزات کارگران ، فرهنگیان و معترضین به سیاستهای حکومت است . همین ناامیدی از شرکت در مبارزات مردمی بر علیه حکومت فقها را در تمسخر و برهم زدن مراسم مذهبی  در خارج از کشور با استفاده از  حرکات جلف وسبک نیز شاهد بودیم که هیچ ارتباطی با مبارزات سیاسی مردم در داخل و خارج کشور ندارد 

 این حرکات ضد مردمی را که فقط می توان تروریستی و هیجانی و ایذایی  نام گذاشت  ونه بیشتر و احتمالا مشوقین این شومن سابق ، افرادی از میان سیاستمداران محافظه کار آمریکایی هستند که بدنبال بهره گیری از بودجه های اختصاص یافته ” سیا ” برای سرنگونی ج.ا. به هر دری می زنند و از ارتکاب هیچ جنایتی ابایی ندارند .

مردم ایران در کلیت خود هیچگاه از چنین حرکاتی که البته همه گیر هم نخواهد شد و تنها به رژیم سرکوبگر بهانه ” آشوبگر” و فاقد عقل سلیم ” لقب دادن مبارزان را فراهم می آورد نخواهند پیوست .

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: