سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سرنوشت شوم کشورهایی که بیگانه زادگان بر آنها حکم رانده اند از هیتلر زاده “اتریش” تا ” خامنه ای ” و” لاریجانی “عراقی زاده

kaveahangar giphy

به سایت “کاوه فرزند ملت ” خوش آمدید

برای پیش بینی عاقبت ” ایران اسلامی ” ،فاجعه  “آلمان نازی ” را بیاد بیاورید ، ” هیتلر زاده “آلمان ” نبود ، ” خامنه ای ” و ” لاریجانی عراقی زاده هستند.

نه اینکه زاده ” عراق ” بودن بد است ، هر ملیت و قومی شایسته احترام است  اما حاکمیت یک ” بیگانه” و یا ” بیگانه زاده ”  بر ” ایران ” یا هر کشوری در جهان  موجب مشکلاتی می شود که اکنون کشور ما ایران با ان روبروست . دلیل آنهم بسیار ساده است ، هر انسانی و بخصوص سیاستمداران نسبت به مملکت ، آب و خاک و جغرافیای سیاسی احساس مسئولیت می کنند که از نظر فکری و فرهنگی خود را متعلق به آن آب و خاک می دانند .

 

 

بر اساس اسناد منتشره در سایت ” خامنه ای ”  پدر خامنه ای زاده نجف است ، روسای قوه قضاییه و مقننه زاده عراق هستند ، اخیر معلوم شده است پدر سعید مرتضوی از هند آمده و اواکنون هم  فرزندان خود را به آن کشور فرستاده است ، هاشمی شاهرودی اساسا عراقی است بر اساس مصاحبه ” حسین دهباشی ” با یک حزب اللهی کشمیری ، اجداد خمینی نیز از هند آمده بوده اند ، این رهبران درجه یک و درجه دو جمهوری آخوندها به دوپارگی هویتی دچا ر و فاقد هویت واحساسات ملی هستند . اینان در هیچ کجای این جهان جای ندارند . درست به همین دلیل است که مثلا ” خامنه ای احترام به کوروش را مرده پرستی دانسته و هیچ احساسی نسبت به سنتها ، اعیاد ، نشانه ها وسمبل های ملی ایرانیان ندارد و حتی شخصیتهای تاریخی ایرانیان را نیز تحقیر می کند . وی حتی  احترام به کورش کبیر را که مورد احترام ایرانیان و همه جهانیان است  را مرده پرستی می داند  . آن شیخ کشته شده ” مطهری  ،نوروز و سیزده بدر را ، خرافات می خواند . جالب است که اقایان که مظهر خرافی ترین عقاید و سنتها هستند ، ما ایرانیان را خرافی و مرده پرست می نامند .

بعنوان نمونه یکی از کشورهایی که یک بیگانه بر آن حکم رانده آلمان را باد بیاورید  ، ” هیتلر” که آلمان را باسیاستهای داخلی و خارجی ماجراجویانه اش یا فاجعه روبرو کرد دچار این دوگانگی هویتی بود ، وی نسبت به آلمان بیگانه زاده ای بود که  در ” اتریش ” زاده شده بود اما ” اتریش ” کوچک سالهای آخر قرن نوزده توان اجرا و تحمل طرحهای خطرناک و ماجراجویانه ” آدلف ” نژاد پرست را نداشت .   ” آدلف هیتلر ” آلمان پیشرفته وصنعتی  را محل مناسبی برای مجری کردن طرحهای نژاد پرستانه و ماجراجویانه خود دید و “آلمان” و جهان را با فاجعه دهشتناک جنگ دوم جهانی با 70 میلیون کشته و خرابی های بیحد و حصر روبروکرد . همچنانکه بیگانه زادگان حاکم بر ایران ، با  نابود کردن ایران و تحقیر ایرانیان می خواهند به رهبری خیالی دنیای اسلام برسند .

در ایران امروز سیاست مدارانی در قدرت هستند که از دوپارگی هویتی ، رنج می برند ، یا زاده ممالک بیگانه هستند ، یا اصل و نسب ” یهودی ” دارند ، یا مانند ” خمینی ” که با تخلص ” هندی ” شعر می بافت ، اجدادشان از کشمیر آمده است واگر هم هیچکدام از اینها نباشند ، آقایان فعالان سیاسی معروف به ” حزب اللهی ” خود را قبل از اینکه ” ایرانی ” بدانند ، متعلق به ” دنیای ” اسلام” دانسته و منافع دنیای خیالی اسلامی خود را مقدم بر منافع ” ایران ” می دانند .

با این مقدمات اکنون بهتر می توان به تلاشهای جمهوری آخوندها برای سرازیر کردن پول و امکانات به عراق و لبنان و یمن و سوریه و ساختن ضریح امامزاده ها ی عراق با خشت طلا و ساختن مسافرخانه وجاده و پارک در این کشورها و بقول ” حسن نصرالله ” تامین هزینه حتی  “لباس زیر ” حزب اللهی های لبنان ، پی برد . اینان مجد و شکوه مملکتهایی را که در آن زاده شده اند وخود را متعلق به ان کشورها و آن جغرافیا  و فرهنگ می دانند بر سرنوشت ایران و ایرانی ، مقدم می دانند و در عمل هم این موضوع را ثابت کرده اند .به فقر گسترده و حاشیه نشینی در شهرهای ایران نگاه کنید و پولهای بسیاری را که اینان برای ابادانی کشورهای دیگر هزینه می کنند ببینید تا ادعای ما برایتان اثبات شود .

سردمداران حکومت اسلامی اما همه اینها را نه حتی بخاطر پیشرفت مردم آن کشورها و ابادانی آن سرزمین ها که بخاطر گسترش حوزه نفوذ فرمانروایی خود برآن مناطق می کنند و طبیعی است مردم ان سرزمین ها که به ” خامنه ای ” و ” خمینی ” و ” سپاه پاسداران ” به چشم بیگانگانی بی هویت نگاه می کنند ،در مقابل دست اندازی های اینان بر جغرافیای و تاریخ خود واکنش نشان خواهند داد. پیشرفتهایی هم که ج.ا. در حضور خود در لبنان و سوریه و عراق بدست آورده نوعی از استفاده از تضادهای فرقه ای ، قومی ، مذهبی و سیاسی در آن کشورهاست . شکی نیست که ” شیعیان ” در عراق ، بحرین ، یمن ، لبنان از بسیاری از حقوق حقه خود محروم بوده وسرکوب شده اند ، اما ج.ا. با دخالتهای خود در این کشورها نه بدنبال کمک به حل این تضادها و احقاق حقوق آن مردم  که بدنبال تحریک شیعه بر علیه حکومتهای خود در جهت پیدا کردن جای پایی در آن مناطق است .پیروزیهایی از این دست  بدرازا نخواهد کشید و این ممالک و سرزمین ها با دستیابی به وحدت ملی و دولتهای مقتدر و مستقر نهایتا عوامل ج.ا. را از کشورهای خود رانده و به انان بچشم اشغالگرانی که در زمان اختلافات داخلی در این کشورها سوء استفاده کرده و در کشورشان حضور یافته نگاه خواهند کرد .” آلمان نازی ” نیز برای سالیان دراز بر کشورهای کوچک اطراف خود حکم می راند ، اتحاد شوروی نیز سالها بر ” اروپای شرقی ” حاکم بود . نتیجه ماجراجویی های “نازی ” ها خلع سلاح ، تجزیه و نابودی المان و نتیجه دست اندازی های ” شوروی ” ، فضای ضد روسی حاکم بر پهنه گسترده شرق اروپا از ” اکراین ” تا ” چکسلواکی ” است .

مداخلات سودجویانه ج.ا. در سرزمین های بیگانه ، نطفه های اتحاد میان کشورهای منطقه و قدرتهای بین المللی منطقه ای را بر علیه ایران و ایرانی بوجود آورده است و چشم انداز خطرناکی را برای مردم کشور ما و منطقه رقم خواهد زد .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: