سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

غم و رنج انسان را پایانی نیست

parchamkave40

siah2

  جانسوز ترین صحنه را  در سر پل ذهاب دیدیم ، انجا که کارکنان و بیماران بیمارستان همه باهم  در زیر آورار ماندند و به ابدیت پیوستند این صحنه  از چشمان هر بیننده اشک را جاری کرده و دل را بدرد می آورد ./.

عکس و ویدیو از حادثه زلزله در ایران  2 منبع آند نیوز 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: