سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“عطاالله مهاجرانی ” مستمری بگیرعربستان ، جنبش مردم را بی ریشه خواند

 

parcham

به سایت ” کاوه فرزند ملت “خوش امدید 

باور کنید که این بار سنگ اصلاح طلبان برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم بی نتیجه خواهد ماند ، این تاریک اندیشان دینی که از زمان مشروطیت هربار  که مردم برای حق خود و راندن روحانیت به زباله دان تاریخ بپا خواسته اند ، با چهره اصلاح طلبی و روشنفکر دینی  به میدان آمده و با بزک کردن چهره منحوس آخوند و روضه خوان ، زمینه ادامه بقای این قوم تاریک اندیش در صحنه سیاسی ایران را فراهم کرده اند ، اینبار اما تیرشان به سنگ خواهد خورد . هم اینان بودند که در نهضت مشروطیت تحت لوای آخوند های مشروطه چی ، زمینه ساز بقای روحانیت تاریک اندیش فقاهتی در صحنه سیاسی کشوررافراهم کردند که آن ماجراها ، در سال 1357به ظهور ” خمینی مرتجع” منجر شد . هم اینان بودند که از سال 1378 تا کنون بر سر سفره غارت  فقها نشسته و حرکات اعتراضی مردم را در دوره های مختلف به نابودی کشانده اند . اما این بار مردم فریاد می کشند : ” اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا “

 

: عطا ء الله مهاجرانی ” که طی سندی که مشاهده می کنید برای تحصیل فرزندش از عربستان سعودی مبلغ حدود یکصد هزار دلار مزد وطن فروشی خود را گرفته است ، اکنون که مطمئن شده است که در حرکات اعتراضی اخیر، مردم معترض خواهان زدن تیشه به ریشه نظام هستند و امید اصلاح طلبان برای به انحراف کشاندن این اعتراضات  ناامید شده است هراسناک لب به سخن گشوده و تلاش های مردم ایران را برای ساختن فردایی روشنتر بی ریشه نامیده است .

 فرزند اختلاسگر وی  ” محمد محسن مهاجرانی ” نیز اخیرا به جرم دست داشتن  در جریان اختلاس 80 میلیون دلاری گم شدن دکل نفتی ، دستگیر شده بود .مردم چه خوب و بموقع با حرکات اعتراضی اشان  دست  این اصلاح طلبان مزور ، این تاریک اندیشان رفیق دزد و شریک قافله ، را رو کرده و آنان را مجبور به موضع گیری می کنند . اصلاح طلبان حکومتی از نوع ” مهاجرانی ” همراه با ” آخوندهای تاریک اندیش ” را باید جزای سخت داد  و انان را در فردای ایران آزاد در دادگاهای مردمی به مجاذات درخور رساند . با آرزوی سرفرازی و پیروزی مردم قهرمان ایران در نبرد با نظام اهریمن ، کاوه فرزند ملت .

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: