سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی . شعار هر ایرانی

parchamkave45

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

از ایران بوی تغییر و تحول به مشام می رسد . مردم آهسته آهسته صبر و تحملشان به پایان می رسد و کم کم به آنجا خواهند رسید که دیگر نخواهند به مانند آنطور که الا ن زندگی می کنند ، ادامه دهند

 حرکات اعتراضی چند روز اخیر در تهران ، مشهد ، نیشابور، ایذه ، شهر کرد و بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان سیلی البته نه چندان سختی بر رخساره سیاه فقیهان حاکم بر کشورمان است . اینان که بقول آن شاعر عزیز ” امامه ها سفید و رخساره ها شان سیاه است  ” و دیگر آبرویی در میان بخشهای وسیعی از مردم ما ندارند از روحانی مثلا اعتدالگرا تا خامنه ای اصولگرا دزدی و غارت از اموال مردم را چه به شکل مستقیم و توسط موسسات مالی و چه بشکل افزایش مالیاتها و قیمت های حاملهای انرژی به حدی رسانده اند که سفره خالی مردم بازهم خالی ترخواهد شد با وقاحت تمام اعتراضات مردمی را به آنطرف مرزها نسبت می دهند .

از ایران بوی تغییر و تحول به مشام می رسد . مردم آهسته آهسته صبر و تحملشان به پایان می رسد و کم کم به آنجا خواهند رسید که دیگر نخواهند به مانند آنطور که الا ن زندگی می کنند ، ادامه دهند . حرکات اعتراضی چند روز اخیر در تهران ، مشهد ، نیشابور، ایذه ، شهر کرد و بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان سیلی البته نه چندان سختی بر رخساره سیاه فقیهان حاکم بر کشورمان است . اینان که بقول آن شاعر عزیز ” امامه ها سفید و رخساره ها شان سیاه است  ” و دیگر آبرویی در میان بخشهای وسیعی از مردم ما ندارند از روحانی مثلا اعتدالگرا تا خامنه ای اصولگرا دزدی و غارت از اموال مردم را چه به شکل مستقیم و توسط موسسات مالی و چه بشکل افزایش مالیاتها و قیمت های حاملهای انرژی به حدی رسانده اند که سفره خالی مردم بازهم خالی ترخواهد شد با وقاحت تمام اعتراضات مردمی را به آنطرف مرزها نسبت می دهند .

 این بی آبرویان بجای قبول مسئولیت در عدم توانایی اداره کشور سعی در فرافکنی نموده و بازهم می خواهند مردم ما را که یکی از سیاسی ترین و آگاه ترین  مردم منطقه هستند را به ساده لوحی و فریب خوردن از مثلا نیروهای بیگانه متهم نمایند ، البته ” ولی فقیه ” و دارو دسته چپاولگرش در ” صغیر دانستن ” مردم و عدم توانایی آنان به تصمیم گیری سابقه طولانی داشته ودر این مورد حتی معتقد هستند که اعتبار رای مردم منوط به ” تنفیذ ” از سوی رهبر بی بصیرت ” خامنه ای ” است .گاه می گویند که این تظاهرات ها را ” رییسی ” بر علیه ” روحانی ” راه انداخته ، حتی اگر این ادعا صحیح باشد ، چه باک ! دیدیم که هر تظاهراتی بسرعت به حراکت اعتراضی ضد کل رژیم تبدیل شد و دامنه شعارها همه حکومت از اصلاح طلب و ” اصولگرا ” را در بر گرفت .گاه می گویند که این حرکات از اعتراضات ” احمدی نژاد ” و باند دزد و اختلاسگرش بر می خیزد ، آخر ای نادانها اگر اینست چرا یک شعار بنفع آن دیکتاتور حقیر یعنی ” احمدی نژاد ” از مردم بجان آمده بگوش نمی رسد ؟حقیقت اینستکه دیگر تهدید حمله خارجی و داعش و عربستان سعودی و بهره برداری حکومت از براه انداختن جو جنگ در میان مردم اعتبار نداشته و ایرانیان زیر بار این تبلیغات پوچ نمی روند و اکنون صدای خود را بر علیه بیعدالتی و اختلاس رهبران حکومت و فاصله وحشتناک طبقاتی بلند کرده اند . حقیقت اینستکه مردم دارند به آ نجا می رسند که دیگر نخواهند تحقیر و ظلم و ستم را تحمل نمایند .

مردم ما در ادامه مبارزات پدارنمان در دوران مشروطیت بدنبال حکومت قانونمدار که هیجکس و هیچ مقامی فراتر از قانون نباشد هستند ، در حکومت اسلامی ضد انقلابی ” خامنه ای و روحانی و شرکای دزدشان ، فقیه و آخوند و نهاد و بنیاد و جهاد از زیر هر کنترل و قانونی خارج هستند و به هیچ مقامی  جوابگو نیستند ، مردم این نظام پر از امتیاز و حق ویژه برای آقا زادگان و آخوند زادگان را نمی خواهند ؛ مردم خواهان تغییر نظامی هستند که سالها به امید اصلاح آن با جناح مختلف آن سازش کردند .حکومت اسلامی باید در مقابل مردم و خواسته های به حق آنان عقب نشینی کند و این عقب نشینی تا به سقوط کامل نظام اهریمنی فقیه ادامه پیدا خواهد کرد .

با امید به پیروی مبارزات حق طلبانه مردم ایران .کاوه فرزند ملت .

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: