سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

روسیه با حمایت از ج.ا. دوستی مردم ایران را برای همیشه از دست می دهد!

parcham

به سایت کاوه فرزند ملت خوشآمدید 

در جلسه شورای امنیت به پیشنهاد نماینده آمریکا خانم ” نیکی هیلی”در باره نا آرامی های اخیردر ایران کاملا مشخص بود آنچه که اساسا محلی از اعراب ندارد دفاع از منافع مردم ایران و مقابله با سرکوب وحشیانه ای است که ج.ا. در برخورد با تظاهرات مسالمت جویانه مردم به آن دست زد .

نمایندگان کشورهای مختلف از جمله نماینده دائم فرانسه فرانسوا دولاتره ، کویت ، انگلیس ، سوئد ، ساحل عاج ، هلند ، گینه   در سخنانشان با بیان عبارات کلی دفاع از حق ازادی بیان وحق حاکمیت ملی دولت ها طرفین معارضه در ایران را به خویشتنداری فراخوانده و تنها نماینده فرانسه بود که در عین حال بر عدم لزوم دخالت شورای امنیت در مسائل داخلی کشور ها تاکید کرد .

 

البته میتوان دلیل بر خورد آرام کشورهای اروپایی را با سرکوب وحشیانه تظاهرات آزادی خواهانه مردم ایران را فهمید و آن اینکه ” اروپا ” از بر هم خوردن ثبات ایران ، تضعیف “برجام ” و آشوب در منطقه بشدت نگران بوده و به همین خاطر سرکوبها در ایران را به شدت مورد انتقاد قرار نمی دهد .

اما موضع گیری نماینده ” روسیه ” در شورای امنیت ، تکرار حرفهایی بود که در ایران فقط از سوی “حزب اللهی ” های ذوب شده در ولایت شنیده می شود ، توگویی که ” خامنه ای ” همان محمد علی شاه است و ” روسیه ” نیز همراه با دیویزیون قزاق مجلس رابه توپ بسته است .

نماینده روسیه در جلسه مزبور گفت : همه مواضع آمریکا بر علیه ج.ا. به همبستگی بیشتر ایرانیان و احساسات بیشتر ضد آمریکایی در میان آنان  منجر شده است !  وی همراه با سرکوبگران ازادی در کشورمان ایران از تمام شدن اعتراضات مردم و حل موضوع و مناقشه میان مردم ایران و حکومت سخن گفت و به قول فرمانده سپاه پاسداران در این باره استناد کرد .

روسیه در حمایت از ج.ا. بدنبال حفظ نظام ارتجاعی برای داشتن پشتیبان در جهت طرحهای اورواسیایی  خود است و در این راه منافع مردم ایران را نادیده می گیرد .  مگرروسیه که ادعا می کند ” امریکا  نه درفکر دفاع از منافع مردم ایران که در فکر منافع خود است ، خود بهتر از او عمل می کند . روسیه که در هراس از بر افتادن ج.ا. و بر روی کار امدن یک نظام سیاسی طرفدار غرب همه تخم مرغهای خود را در سید ” علی خامنه ای ” گذاشته است ، نباید فراموش کند که مردم ایران نسبت به اهداف منطقه ای این کشور در ایران بشدت نگران و حتی مشکوک هستند . روسیه درست در چنین روزهایی که مردم ایران به مبارزه ای نفس گیر با حکومت فقهای نادان دست زده اند حداقل باید با گرفتن موضعی بیطرف و نه تکرار ادعاهای سرکوبگران سعی در برطرف کردن شک  و بدبینی مردم ایران نسبت به خود را داشته باشد .

دولتمردان ” کرملین ” از یاد نبرند که حمایت کشورهای خارجی از حکومتهای سرکوبگر زمینه قطع روابط دوستانه مردم آن کشورها را بطور تاریخی با حامیان دولت های سرکوبگر از میان می برد . حمایت ” تزارها ” از محمد علیشاه ” زمینه هرگونه روابط پایدار و دوستانه را میان ایران و روسیه و بعدا شوروی برای همیشه متزلزل نمود ، چرا روسیه همیشه از ارتجاعی و عقب مانده ترین گرایشات سیاسی در ایران حمایت می کند ؟ ایا مردم ایران حق ندارند به سیاستهای روسیه در ایران بدبین باشند ؟

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: