سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“محسن سازگارا” در رویای تبدیل شدن به ” احمد چلبی ” ایران

parcham

“محسن سازگارا ” از آن جمله جماعت ” اپوزیسیون ”  واشنگتن نشین است که سعی دارد با بازی با کارت مبارزات حق طلبانه جوانان از جان گذشته که برای یک تظاهرات ساده ممکن است حتی مانند ” سینا قنبری ” جان خود راازدست بدهند ، برای خود در نزد دولتمردان آمریکا اعتبار و حیثیت بخرد .

وی در برنامه  فوق العاده “پنجره ای رو به خانه پدری ” علیرضا نوری زاده “بمناسبت تظاهرات مردم ایران بر علیه رژیم اهریمنی فقها ، می گوید که ” یکنفر از دولت آمریکا که نمی خواهد اسمش را بگوید به وی تلفن زده است و پرسیده که ” آیا دولت آمریکا از این تظاهرات حمایت بکند یانه ؟” و وی گفته است که “بسیار خوبست که دولت آمریکا این پشتیبانی را اعلام نماید ” 

این نوع مشاوره های دولت آمریکا با فعالان سیاسی را در دوره ” جرج بوش در زمان حمله به عراق نیز شاهد بودیم و نتایج آن را هم که نابود سازی عراق و تحویل دادن آن کشور به ” سپاه پاسداران ” بود را از یاد نبرده ایم . ممکنست بگویید که مشاوره دولت ” آمریکا ” با فعالان سیاسی اپوزیسیون چه اشکالی دارد در جواب باید گفت که دولتها و قدرتهای خارجی معمولا بعنوان قدرت برتر در این نوع معاملات بازی و تاکتیکهای خود را در چنین مراوداتی به طرف مقابل تحمیل کرده و از این نوع مشاوره ها این سود را می برند که بعدا اعلام نمایند که خود ایرانی ها خواهان دخالت ما در مسائل داخلی خود شدند و آنگاه که قدرت خارجی و در اینجا آمریکا در بازی نهایی ، آنچه راکه خود و منافع خود تشخیص بدهد انجام دهد ،اقای ” سازگارا ” عملا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و به تعبیر معروف ” خود کرده را تدبیر نیست ” باید به تایید هر آنچه را که طرف مسلط رابطه انجام می دهد بپردازد .وی در این برنامه در باغ سبز” اکراین ” را نیز  به “آمریکا ” نشان داده و بزبان بی زبانی می خواهد به دولتمردان آمریکا بگوید که در صورت بر افتادن ج.ا. توسط ایشان و آمریکا به مانند آن کشور ، آمریکا برنده نهایی بازی خواهد بود . توگویی که بازی آمریکا در اکراین به تجزیه آن کشور نینجامیده است و ان کشور را به جنگ داخلی دچار نکرده است .

مگر مردم عراق از ” احمد چلبی ” طرف مشورت آمریکایی ها خاطره خوشی دارند که ” سازگارا ” نیز به طرف مشورت کاخ سفید بودن خود اشاره کرده و به عامل دخالت  “آمریکا ” در مسائل داخلی کشورمان تبدیل شده است .

جالب است که وی در مورد مبارزات مردم ایران با نظام فقها ، بعنوان نقشه راه ، پیش بینی به اجرا در آمدن  راه حل ” اکراینی ” را برای ایران می نماید .بدون اینکه به این نکته توجه نماید که آنچه در اکراین اتفاق افتاد  در جعرافیای سیاسی دیگر ، مردمی دیگر با تاریخ و جامعه شناسی سیاسی  دیگر بوقوع پیوست وبنظر می رسد  این نوع شبیه سازی های غیر علمی ، اساسا بخاطر نشان دادن چراغ سبز به ” امریکایی ها ” برای پیشکش کردن فعال مطلق شدن در ایران همراه با “آقای سازگار ” باشد .

مبارزه مردم ما با ج.ا. علیرغم اینکه حتی نخواهند هم به مبارزه ای براندازانه و شاید هم خشونت بار در مقابل سرکوبهای خشن ج.ا. تبدیل خواهد شد و با انقلابهای رنگی و نارنجی مورد نظر ایشان تفاوت بسیار خواهد داشت .

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: