سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

راس قلعه ارتجاع ، ” خامنه ای ” را بزیر بکشید . انقلاب اسلامی مرد ، زنده با د انقلاب مردمی ! این است پیام تظاهرات دی ماه

pros14

تصویر آرشیوی است و مربوط به حوادث ایران نیست 

آن دیگر سه تفنگدار مسخره اصولگرا احمدی نژاد ی که قبل از شروع اعتراضات هر لحظه و دقیقه داد و فریاد در دفاع از حقوق زحمتکش سر داده و سینه چاک می دادند ، آن دسته مسخره معروف به “جنبش عدالتخواهی ” و ” دکتر سعید زیبا کلام ” در مدت یورش به  عدالت طلبان واقعی یعنی مردم ، به مانند روغن آب شدند و به زمین رفتند

هنوز هم در ایران زمین  ، فضاآغشته به عطر حرکت عظیم مردمی ای است که از روزهای اول دی ما ه جاری ، به راه افتادو چونان طوفانی ، همچون گردبادی یا زمین لرزه ای موجب ایجاد تغییرات عظیمی نه الزاما در مناسبات سیاسی –اجتماعی جاری ، که بوجود آورنده دگرگونی های بزرگی در نگرش اقشار و طبقات به یکدیگر به حاکمیت و روشن شدن جایگاه اجتماعی سینه چاکان دروغین دفاع از منافع مردم تحت عناوین اصولگرا و عدالت خواه و اصلاح طلب و قرار گرفتن آنان در کنار سرکوبگران شد .

اصلاح طلبان که بدرستی دریافته بودند که نوک تیز حمله تظاهرات انقلابی مردم راس قلعه ارتجاع  ، خمینی و خامنه ای را نشانه گرفته است و اینان که علیرغم ادعاهای دمکراسی خواهی خود اساسا نه بدنبال دفاع از حق فعله و کارگر و زحمتکش ، نه دفاع از حقوق زنانی که هر روزه آنان را در خیابانها و در میانه میدانها تحقیر می کنند ، نه دفاع از حق اقلیتهای دینی ،  که فقط بدنبال سهم بیشتری از قدرت و سفره انقلاب اسلامی هستند ، با تیز بینی رندانه خود سمتگیری ضد رژیمی حرکات را دریافتند و عموما خواهان سرکوب مردم بجان آمده در زیر ستم فقها شدندآن دیگر سه تفنگدار مسخره اصولگرا احمدی نژاد ی که قبل از شروع اعتراضات هر لحظه و دقیقه داد و فریاد در دفاع از حقوق زحمتکش سر داده و سینه چاک می دادند ، آن دسته مسخره معروف به “جنبش عدالتخواهی ” و ” دکتر سعید زیبا کلام ” در مدت یورش به  عدالت طلبان واقعی یعنی مردم ، به مانند روغن آب شدند و به زمین رفتند و در لانه های خود مخفی شده و لام تا کام حرف نزدند و در سرکوب خونین فرزندان معترض این آب و خاک با حکومت همراه شدند . اصلاح طلبان تنها پس از پایان سرکوب خونین و احتمالا برای دریافت مزد همراهی تحقیر آمیز خود با سرکوبگران با انتشار بیانیه ای ادعا کردند که خواست مردم باز شدن فضای گفتگوی است . کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته ، بازنشسته ای که زیر خط فقر زندگی می کند ، زنی که در خیابانها تحقیر دستگیر و ضرب و شتم می شود ، با چه کسی ، با چه امیدی و در انتظار کدام راه حل گفتگو کند .

این ساختار برای مشکلات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی  مردم راه حلی ندارد .

نه تنها جناح انحصار طلب حاکم  که اصلاح طلبان هم راه حلی برای اولیه ترین مشکلات که ج.ا. مردم و کشور را به آن دچار کرده است ندارند ، قطعا منظور اینان از ” فضای گفتگو ” سپردن مناصب بیشتر به آقازاده های اصلاح طلبان از نوع ” عارف ” و ” مهاجرانی ” و ” سیده فاطمه حسینی ” است که خودشان بخشی از غارتگران اموال بیت المال بوده و مسئولین ناکارآمد بوده  و در بوجود آمدن این بحرانها نقشی نه کمتراز اصولگرایان دارند . کیست که نداند که اصلاح طلبان حتی در صورت حضور بیشتر در قدرت در بهترین حالت تیم اقتصادی مشاور” روحانی ” را بکار خواهند گرفت  و نه بیشتر و روحانی و تیم مشاوران اقتصادیش که به رشد اقتصادی 5 درصدی خود مباهات می کنند ، چرا نتوانسته اند در آمدملی را بالا ببرند ، چرا سفره خانوارها ودهکهای پایین کم رمقتر شده است ، چرا صندوقهای بازنشستگی رو به ورشکستگی می روند ، جرا این نظام و دولت اعتدال آن بطرف تبدیل شدن به یک دولت درمانده پیش می روند ، چرا فاصله طبقاتی در دوره دولت روحانی بیشتر شده است  چرا اقتدار نظام که باید در کارآمدی آن خود را نشان دهد روزانه در حال سقوط است ، آیا نظام اسلامی حاکم در حال تبدیل کردن کشور به آمادگاه شورشهای کور و جنگ داخلی و وسوریایی کردن ایران است . و آنچه که اصلاح طلبان  دربند 4 بیانیه اشان از حاکمیت خواستار هستند و از آن تحت عنوان : قوی تر شدن مناصب نظارتی “یاد می کنندئ اگر منظورشان نظارت بر ” شورای نگهبان ” و ” بیت رهبری و نهادهای اقتصادی و سیاسی وابسته به ان و نهادهای قوی مالی وابسته به سپاه پاسداران است باید به ایشان گفت چنین تغییرات ونظارتی فقط با  انقلاب و دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی – اجتماعی میسر است و به معنای سرنگونی نظام اسلامی است و از عهده اقدامات اصلاح طلبانه بر نمی اید . سپاه و بیت خامنه ای یک قدم از امتیازات سیاسی و اقتصادی که بناحق در دست دارند ودر چهاچوب  کنونی نظام اسلامی حاکم بر کشوربرایشان میسر است ، عقب نخواهند نشست .

مردم معترض چه می خواستند و ماهیت این حرکات چه بود ؟click-51210

می توان این حرکت را سیاسی ترین اعتراضات اجتماعی در 4 دهه اخیر نام نهاد ، کشور ما در سالهای 1371و 1374 شاهد شورشهای گرسنگی  و اعتراضی  در مشهد ، اسلامشهر ، قزوین و….بود ، در آن اعتراضات وجه بارزحرکات نه سیاسی که اقتصادی بود ، صحنه های غارت فروشگاهها وکیسه های برنچ و مواد غذایی بر دوش شورشیان و تخریب کور  ، به وفور در آن اعتراضات  دیده می شد ، ادارات غارت شده و تخریب می شد اما با توجه به گزارش  عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران  که روز یکشنبه گفت: “اکثر متهمان دستگیر شده ۱۸ تا ۳۵ ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند.” با اینکه ستون فقرات تظاهرات و جمعیت اصلی آن از فقیرترین ایرانیان بودند در اعتراضات جاری صحنه های غارت دیده نشد ، تخریب ها شامل مراکز حوزه و مدارس دینی و بانکهای غارتگر و مراکز سرکوب و بسیج بودند .شعارها علت العلل انسجام نظام اسلامی یعنی خامنه ای و چهره الهام بخش همه جنهاحهای رژیم یعنی خمینی  را نشانه رفته بودند ، پوسترهای این دوبه آتش کشیده می شد و و بزیر پا انداخته می شد . معترضین فریاد می زدند : جموری اسلامی نمی خواهیم ، جمهوری ایرانی می خواهیم ، به ” رضا شاه ” درود می فرستادند وعلت اصلی مشکلات را دخالت ” دین ” در سیاست می دانستند و به این خاطراست که  می توان این اعتراضات را سیاسی ترین حرکات بعد از چهار دهه حاکمیت ج.ا.دانست . آیا در این اعتراضات شعارهای جدایی طلبانه شنیدید؟ ایا در این اعتراضات تعرض به مال و ناموس شهروندان را دیدیم ؟ مطابق اسناد و فیلمهای تهیه شده از اعتراضات تخریب را نیروهای وابسته به نظام و به عمد سازمان می دادند ، مگر مسئول نیروی انتطامی در جریان اعتراضات سال 1388 نگفت که این نیرو برای جبران خساراتی که نیروهای خود نظام به اموال مردم وارد کرده بودند ملیونها تومان گرداخت کرده بودند ؟

 فعالان و شرکت کنندگان در این اعتراضات اقشار حاشیه نشین شهرها ، فقیرترین کارگران و بازنشسته ها که دیگر هیچ امیدی به حل شدن مشکلاتشان از سوی مقامات مربوطه نداشتند به خیا بانها آمده بودند ، اما وجه تمایز این اعتراضات از حرکات اعتراضی سالهای 1371 و 1374 این بود که رهبری آن بدست افراد منفردی از دانشجویان وروشنفکران و کارگران آگاه که بصورت انفرادی در تظاهرات شرکت کرده بودند بود .

این دسته از هموطنان که می توان آنها را پیشقروالان حرکت سرنگونی طلبانه مردم ایران دانست به این نتیجه رسیده بودند که هیچکدام از جنا حهای رژیم توان حل مشکلات آنان را ندارد و چنین امکانی هم متصور نیست  سهل است که پدیده ای به نام انقلاب اسلامی را دیگر پدیده ای ضد مردمی و ضد انقلابی می دانند .

اقدامات رژیم در ارزان کردن تخم مرغ و بالابردن وام ازدواج و عقب نشینی از افزایش قیمت بنزین و ادعای اینکه بنیادها و نهادهای تحت رهبری ” خامنه ای ” و سپاه ” هم مالیات خواهند داد ، عقب نشینی هایی  زبونانه است که اولا بعد از مدتی پس گرفته خواهند شد و دوما در حالیکه مردم معترض که خواسته های  میلیونها ایرانی را فریاد می کردند خواستار سرنگونی نظام و باصطلاح پا یین کشیدن راس و عمود خیمه ارتجاع هستند ، رژیم می خواهد با کم کردن قیمت تخم مرغ و تقلیل دادن خواسته معترضین به مقدار وام ازدواج و شاید هم بالا بردن سهمیه مسافرات به عتبات !! موضوع را ختم بخیر کند که می دانیم ممکن نیست .

طوفانهای بنیان کن در راه است !click-51210

رژیم امکان حل بحرانهای اقتصادی از نوع خالی بودن صندوقهای بازنشستگی ، تامین حقوق معوقه کارگران ، ورشکستگی مراکز تولیدی ، بالا بردن سهم مردم از رشد اقتصادی و تبدیل رشد اقتصادی به در آمد ملی که همراه با خود اشتغال ، افزایش قدرت پول ملی ، بالابردن قدرت خرید مردم ، جلوگیری از سلب مالکیت میلیونها ایرانی که با خصوصی سازی و طرحهای تعدیل ساختاری و فروش اموال مردم به ” آقازاده های ” اصلاح طلب و اصولگرا که بدنبال خود تضعیف خدمات عمومی و بسیاری از یارانه ها

ر اکه در کشوری مانند ایران باید بعهده ” دولت ” باشد را ندارد . رژیم امکان تعمیق سرویس دهی خدمات تامین اجتماعی را ندارد ،رژیم امکان هیچ اصلاحات اساسی  را در حوزه امور سیاسی از قبیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و حرکت در جهت عدالت سیاسی ندارد ، ج.ا. امکان عمومی کردن سرمایه هایی که حدود 40% حجم اقتصاد ایران است را و در اختیار نهادهای تحت فرمان بخشهای غیر انتخابی است را ندارد ، اصولگرایان حاکم بر نظام سیاسی ایران نمی توانند از اجرای شریعت در مورد حجاب ، سرکوب اقلیتهای مذهبی ،قومی و اختلاف افکنی میان اقشار مختلف مردم تحت عنوان جوانان انقلابی یا همان چماقدران خود سر با دیگر بخشهای ملت خودداری کنند  رژیم نخواهدتوانست از دخالت ماجراجویانه در کشورهای همسایه که آنرا تحت عنوان ” دفاع از منافع ملی و جلوگیری از حمله نظامی ” به اصلاح طلبان و بعضی روشنفکران ملی گرا قالب کرده است را ندارد ، ” خامنه ای ” نخواهد توانست تغییری مؤثر در نظام ظالمانه  که مبتنی بر امیتاز داشتتن خودی ها و روحانیون و مزدوران بیت و سپاه بر همه ملت است را ندارد . برای هر تغییری که بخواهد از حرکات اعتراضی و بینان کن جلوگیری نماید موارد و تغییرات فوق الذکر از اولین نیازها هستند که نظام اساسا قادر به جوابگویی به آنها نیست ، نظام اسلامی خامنه ای در بن بست گرفتار آمده است و راه پیش روی و حتی عقب گرد ندارد .  مردم معترض برای تظاهراتهای بیشتر آماده می شوند .

محتمل ترین راه  برای حل بنیادی ترین مشکلات سیاسی اجتماعی که کشور ما به آن دچار است گذار انقلابی از ج.ا. و پی افکندن نظامی دیگر است . چگونه می توان اعتراضات آینده را که در راه است از تبدیل شدن به شورش کور بازداشته و در مسیر آگاهانه براندازی نظام ج.ا. پیش برد

یک پاسخ که  دهها سئوال اساسی را بدنبال می آورد .

 اگر از گذار انقلابی می گوییم ، اگر نظام در مقابل تلاش برای  اولیه ترین تغییرات حتی اصلاح طلبان حکومتی را تحمل نمی کند ، طبیعی است که هر گونه تلاش دیگر از نوع تظاهرات دیگر و اگر گسترده تر هم شود را سرکوب  و تا مرز فروپاشی کشور در مقابل آن خواهد ایستاد ،  این خود ، این تحلیل اگر درست باشد یعنی  برای حل مشکلات بنیادی کشور به وقوع انقلاب در ایران معتقدیم  و این پاسخ همراه با خود سئوالات زیر را بدنبال می آورد :

1: رابطه چنین حرکت احتمالی یعنی سرنگونی خشونت بار ج.ا. با انقلابی که در سال 1357 در ایران بوقوع پیوست و روحانیت شیعه برهبر ی” خمینی ” توانست ، همراه با حمایت اکثریت مردم ، آن انقلاب را در چهارچوب منافع روحانیت ، بازار و پاسخ به نیازهای ساختار اقتصادی اجتماعی آن زمان یعنی سرمایه داری وابسته تعریف کند چه خواهد بود ؟

2– رابطه انقلابی که به سرنگونی ج.ا. منجر شود با خواسته های بخش های وسیعی از طبقه متوسط که در اعتراضات دی ماه سکوت اختیار کرده و نماینده آنان در شرایط حاضر یعنی اصلاح طلبان چه خواهد بود .

3-با توجه به دخالت فعال آمریکا ، عربستان و اسراییل در امور داخلی کشور ما ،با توجه به مقاومت فعال حکومت اسلامی در مقابل هر گونه تعییر مسالمت جویانه و البته غیر صلح آمیز مردم ، با توجه به عدم امکان حل مشکلات اقتصادی و بینادی مردم و گسترش روز افزون اعتراضات کارگری ، مردم حاشیه نشین ، ایا می توان گفت که چشم انداز جنگ داخلی و یا انقلاب در مقابل میهن ما ایران قرار دارد

4- ایا طبقه متوسط و کارگران که عدم حضورسراسری اشان  در اعتراضات دی ماه محسوس بود ،در آینده  به حرکات اعتراضی  خواهند پیوست ؟ چرا طبقه متوسط و با چه امیدی به ج.ا. و یا به چه علت دیگری اینان به این حرکات نپیوستند ؟

5- تحلیل ما از  سرداده شدن شعارهای دفاع از ” رضا شاه ” ، ” خاندان پهلوی ” و ابراز تبری از انقلاب چیست ؟ رابطه حرکات اعتراضی آینده با اپوزیسیون طرفدار نظام سابق حاکم بر ایران چیست ؟ حتی تغییراتی که رضا پهلوی هم  خواستار آنست ، جز با انقلاب و سرنگونی ج.ا. بدست می اید .در اینصورت ” رضا پهلوی ” با توجه به اینکه مستقیما یا حداقل بطور رسمی اعلام می کند که بدنبال زنده کردن نظام سلطنتی نیست  بدون اینکه خود بخواهد به انقلابیون پیوسته است ؟ و در اینصورت ایا زمینه وحدتی میان ” رضا پهلوی ، سکولارهای جمهوری خواه ، آنانی که دل در راه اهداف عدالت جویانه و دمکراسی خواهانه انقلاب 1357 دارند میسر است ؟ چنین وحدتی میان این جمع متضاد متصوراست ؟

در مقالات بعدی به این سئوالات خوهیم پرداخت .

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, اقتصاد سیاسی, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: