سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پرداخت 70سنت سود بانکی پیش پرداخت اجاره در اروپا وبالاکشیدن میلیاردها تومان سود ودیعه مردم در ایران

parcham

به سایت کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

امسال نیز بمانند هر سال نامه ای از سازمان دولتی مالک خانه ای که در آن زندگی می کنم دریافت داشتم که سود سالیانه ودیعه پرداخت شده من را محاسبه و به من اعلام می کرد ، خانه های دولتی در در بیشتر کشور های اروپایی در جهت کمک به اجاره نشین ها از جانب دولت ساخته شده و مبلغ اجاره بهای آن با توجه به در آمد و هزینه ، تعداد فرزندان و مالیات  پرداختی هر خانواده تعیین میشود .

 در زمان انعقاد قرارداد اجاره ، مبلغی بعنوان پیش پرداخت به حساب سازمان دولتی مربوطه واریز می شود ، پیش پرداختی که من به حساب سازمان مربوطه واریز کرده بودم 700 یورو بود ، امسال نیز در پایان سال 2017 نامه ای از سازمان مالک خانه دریافت داشتم که به من اعلام میکرد که سود بانکی مبلغ 700 یورو پیش پرداخت من مبلغ 70 سنت یا پولی در حدود 3500 تومان می شود ، که به من پرداخت خواهد شد . با دیدن این نامه به یاد سود سالیانه قوه قضاییه کشور خودمان ایران از پولهلیی  افتادم که  مردم بعناوین مختلف در صندوقهای دادگستری به دیعه می گذارند و بالغ بر ملیاردها تومان شده و دولت اسلامی بدون خجالت و رودر بایستی آنرا ملاخور کرده وبه روی مبارک خود هم نمی آورد . آیا در ایران هم زمانی دولتی که اینقدر دقیق حتی به هفتاد سنت سود سالیانه ودیعه مردم دست درازی نکند ، بر سر کار خواهد آمد ، ممکنست ،  اما در حکومت فقیهان حریص قطعا چنین دقت و احترام به حقوق شهروندان را به خواب هم نخواهیم دید .

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: