سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

وقتی این ” آقا ” با این بچه ” آن” می کند ، سعید طوسی بایدتبرئه شود !

cropped-aaaa5.jpg

وقتی این ایت الله پیر با این کودک ” آن” می کند ،  که بقول معروف ” حالتی رفت که محراب به فریاد آمد “، سعید طوسی ، باید تبرئه شود ، چرا در فقه دست پخت آقایان ، هیچ حکمی در مذمت ، سوء استفاده از از کودکان و همجنس بازی نمی بینیم ؟ آیا ابن موضوع بخاطر شیوع این عمل عیر انسانی  در میان اقایان است ؟  بر اساس فتوای ” وحید خراسانی ” این اقا هم با این کودک کار غیر شرعی انجام نداده چون این آقا می تواند بگوید حالت ایشان نه شهوی که حالتی متعالی است ، بیا و ثابت کن که  نه ….

حضرت حافظ این جماعت را خوب می شناخته و خلاصه  شاید همین حالت را در منظور داشته است که  سرود : حالتی رفت که محراب به فریاد آمد  

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: