سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

خون را با خون می شویند و ” جمهوری اسلامی ” فقط با انقلابی دیگر خرد خواهد شد.

alandgoo

بسیار شنید ه ایم که ” خون را با خون نمی شویند ” ، در روابط خصوصی و انفرادی البته این حرف درست است ، باید گذشت داشت و بخشید ، چه کسی را ؟ جنایتکاری که به گناه خود معترف است  در طلب بخشش به نزد صاحب خون آمده است . اما اگر جنایتکار ، اختلاسگر ، دیکتاتور ، مستبد ، فقیه زورگو ، سعید مرتضوی ، سعید طوسی محصولی دزد ،باشد که نه تنها در فساد سیاسی و اقتصادی خود مصر است که برای ادامه سرکوب و اختناق و و اختلاس و استبداد خود ، وحشیانه ترین سرکوب ها  را مرتکب می شود ، انگاه باید گفت ، خونهای بناحقی که اینان ریخته اند فقط با خون شسته می شود و انقلاب ارتجاعی اشان فقط با انقلابی دیگر از صحنه روزگارمحو خواهد شد .

جانکاه تراز گرسنگی دردی نیست ، کارگری را که  چند ماه حقوق حقه و ماهانه اش را نداده اند و در مقابل کودک و خانواده اش خجل است به جرم اعتراض شلاق زدند ، در کدام حکومت فاشیستی ، دیکتاتوری ، آمریکایی ، پینوشه ، اسراییلی چنین ظلمی بر مظلومترین قشر مردم رفت ؟

تکان دهنده تر از شنیدن صدای زنی که می گوید برای خرید شیر خشک کودکش ، خود را فروخته است ،نیست  می دانید یعنی چه ؟ یعنی  این زن خرد شده است ، برای همیشه خود راآلوده می داند ، امید دیگری به هیچ نجات بخشی ندارد  و در مسیر سیاهی که حکومت فقها وی را به آن هل داده است  تا نابودی کامل و اعتیاد و خود فروشی وزندان و یا خود کشی پیش خواهد رفت ،چه کسی این هموطنان ما رانجات خواهد داد ؟   نه نظام و نه اصلاح طلبان ونه رفرندوم خواهان نخواهند توانست به حل بنیادی ترین مشکلات مردم ما حتی  نزدیک شوند ، راه حلهای آنان به ادامه بحرانهای بینان کن منجر خواهد شد .

“حکومت فقها با هزینه های سرسام آور اعلام نشده نظامی اش ، با اختلاسهایش ، با ناکار امدی هایش با خصوصی سازی هاو اخراج کارگرانش  توان حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را ندارد ” اصلاح طلبان به چه دلخوش هستند ؟ به اینکه در شوراهای شهر پیروز شده اند ، بعد از انتخاب ” نجفی ” اصلاح طلب و ” هاشمی ” متمایل به اصلاح طلبان بعنوان شهردار تهران رییس شورای شهر، بر خورد وحشیانه بسیجی های شهرداری با دستفروشان این بی پناه ترین مردم این اب و خاک بهتر شده است ؟ ” و می دانیم که فرقی نکرده است .

چه کسی می تواند فقیه مستبد که اعضای شورای نگهبانی را انتخاب می کند  که اینان خود بر انتخابات مجلس  ، خبرگان  ، شوراهای شهر نظارت کامل دارند به عقب نشینی وادار کند ؟ کدام رفراندوم می تواند فقیه ظالمی را که بر انتخاب رییس قوه قضاییه ، وزارت دفاع ، وزارت امور خارجه ، وزارت اطلاعات  ، فرماندهان نظامی و انتظامی ، کنترل غیر قابل رقابت دارد و دور باطل انتخاب افراد مطیع خود را سازمان داده است ، به عقب نشینی وادار  کند ؟

کدام اصلاحات خواهد توانست سپاه و بینادها و تولیت ها را به تحویل دادن سود آورترین بنگاههای اقتصادی به مردم و ملی کردن این مراکز وادارد ، بحث بر سر میلیاردها تومان در آمد سالانه است که خامنه ای و آخوندهای قم ومشهد بر آن چنگ انداخته اند ، دعوا بر سر احکام دین نیست که اینها در وقت ضرورت در باره آن شاید کوتاه بیایند ، این اموال را فقط با نیروی انقلاب و قهر  می توان از چنگ آخوند و ملا و سپاهی و متولی امامزاده ها در آورد .

اصلاح طلبان می گویند با ممارست خود ، توانسته اند  بعد از سال  1392از مهندسی انتخابات جلوگیری کنند و از بیرون آمدن مردان ” خامنه ای ” از صند وق های رای جلوگیری کنند ، اما اگر یک جو صداقت دارند بگویند ، با این همه موفقیتهایشان در کدام کار عملی و اجرایی از اعمال استبداد ، از سرکوب زن و کارگر و درویش و بهایی و سنی و دانشجو و کارگر جلوگیری کرده اند سهل است که در سرکوب اعتراضات بحق مردم در دی ماه با سرکوبگران متحد شدند و امید بسیاری از ناراضیان را در اعتماد بخود ناامید کردند . آیا سرکوب و دستگیری و اعدام و حمله به کارگران مظلوم و کشتن زندانیان زیر شکنجه و اعلام این جنایتها بعنوان خودکشی ، در دو دوره ریاست جمهوری روحانی سیر صعودی نداشته است  ؟ . اسیران وزندانیان دست بسته را به نامردی و به شدیدترین شکنجه ها می کشند و مخفیانه آنان را دفن می کنند و بقول معروف ”  شبانه مرده ها را کوچه به کوچه می برند ”  و شما اصلاح طلبان به اصلاح مستبد امید دارید ؟ اصلح طلبان گرامی ممکنست بفرمایید بعد پیروزی ها شما در 6 سال اخیر کدام تغییر اساسی بنفع مردم صورت گرفته است ، اختلاسها کمتر شده ، دخالت نظامی سپاه در کشورهای منطقه برای تبدیل ” خامنه ای ” به ” ولی امر مسلمین جهان ” کمتر شده ، اخراج کارگر ، شکنجه زندانیان منجر به قتل ، بر خاک نشستن کارگران ، فاصله طبقاتی ، سرکوب زنان ، فحشا همه و همه بدتر شده اند ، شما در تغییر اوضاع شکست خورده اید ، البته در به دست اوردن کرسی های بیشتری موفق بوده اید ، اما اگر به این راضی هستید  نام این عمل فروش مردم خود درمقابل شریک شدن در سرکوب است و دیگر هیچ .کسانی آمده و از ترس از دست دادن حمایت خارجی و فرصت طلبی خود از رفراندوم سخن می گویند و می ترسند که بگویند که ” رفراندوم ” کذایی آنان اگر از طریق ” انقلاب ” به دست نیاید  فقط با حمایت و دخالت خارجی ممکن خواهد بود  ، می دانیم و می دانند که هر رفراندومی که بخواهد به تغییر اوضاع بینجامد ، تنها بعد از سرنگونی ج.ا. ممکن و میسر است ، و سرنگونی نظامی سیاسی با این حد از انجماد فکری و ایدئولوژیک فقط با انقلاب ممکن است ، اگر قرار باشد انقلابیون انقلاب کنند و این نظام را سرنگون کنند ، چرا اجرای رفراندوم و یا برقراری مجلس موسسان را بدست خارجی و سازمان ملل و مشتی ایرانی متحد آمریکا و معلوم الحال بدهند ، خود آستین همت بالا زده و برای برقراری ” جمهوری دوم ” تلاش می کنند .

/////در آمریکا نشسته اند و از انقلاب رنگی به مانند ” اکراین ” برای میهن به خون نشسته امان سخن می گویند ، بدون اینکه ببینند حاکمان بر کشورهایی که در آنها انقلاب رنگی صورت گرفت چپ یا سوسیالیست یا هر چه بودند به جذب شدن در نظام سیاسی بعدی امید داشتند و عموما ها این کار صورت گرفت ، در حالیکه روحانیت حاکم می داند و درست هم فهمیده که با از دست دادن قدرت سیاسی از صحنه سیاست ایران برای همیشه حذف خواهد شدو شاید از فعالیتهای اجتماعی هم حذف شود ، اینا تا آخرین قطره خونشان از انقلاب اسلامی لعنتی دفاع خواهند کرد ، انقلاب ایران ، رنگی است اما به رنگ سرخ خواهدبود و یعنی نظام سیاسی حاکم با بستن همه درهای اصلاح و آشتی و گفتگو ملت را به برخورد قهر آمیز با خود می کشاند .

مردم را از سوریه ای شدن ایران می ترسانند ! اگر آغاز سرنگونی نظام فقها ، با  حضور میلیونی مردم در خیابانها و اعتصابات گسترده کارگران نفت و حمل و نقل وکارمندان و معلمان همراه باشد ، ایران به ورطه جنگ داخلی نخواهد افتاد ،کشوری که اکثریت مردمش برای تغییر و در سطح میلیونی در خیابانها باشند هشیارتر از آن خواهند بودکه برای سرنگون کردن فقیه اهریمن به خارجی متوسل شوند ، آنچه که در سوریه و عراق و لیبی اتفاق افتاد فقدان حضور میلیونی مردم در مبارزه با رژیمهای سیاسی حاکم بر کشورشان بود ، می گویید اکنون مردم ایران برای سرنگون کردن مستبد به صورت میلیونی به خیابانها نمی ایند ، می گوییم ، ما صبر ایوب داریم و می دانیم که سرکوب و ظلم ناکار آمدی ” سپاه ” . ” خامنه ای ” ، بحرانهای اقتصادی واجتماعی ، اکثریت مردم را به خیابانها خواهد کشاند ، و حتی شما اصلاح طلبان نیز در مقابل این رژیم و در کنار مردم قرار خواهید گرفت ، از خارجی در خواست کمک نخواهیم کرد و می ایستیم تا اکثریت هموطنان ما نیز به نتیجه ضروری مقابله به مثل و شستن خون های بناحق ریخته شده کارگران وزنان و دانشجویان و درویشان و همه مورد ظلم قرار گرفتگان را با سرنونگون کردن ج.ا. برسند . این نظام تا ایران را به بحران نکشد ، دست از قدرت نخواهدشست ، سازمانها و گروههای سیاسی هر چه از آشتی و یا از آنسو اتکا به خارجی حرف بزنند نظام سرکوب بیشتری خواهد کرد ومردم در مبارزه جدی اشان دچار چند دستگی خواهند شد ، شعار مردم به جان آمده ما در آینده ای نه چندان دور سرنگونی ج.ا. و استقرار “جمهوری دوم ” برای تاکید بر ادامه راه مبارزاتی خواهد بود که از مشروطیت آغاز شده است و تا برقراری جمهوری ایرانی مردمی ، غیر دینی و ملی ادامه پیدا خواهد کرد .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: