سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

نامه ای به “شاهزاده” رضا پهلوی : مام وطن آبستن “انقلابی دیگر” است ، از “ایران ” حذر کن !

reza

به سایت کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

alandgoo

اقای “رضا پهلوی ” از اینکه در عنوان نامه ام شما را ” شاهزاده” نامیده ام ،هدف  معینی داشته ام : یکم اینکه در حقیقت هم ، شما فرزند آخرین شاه سلسله “پهلوی ” هستید ، البته عنوان ” شاهزاده ” در میان ملتهایی که انقلاب کرده اند  و سلطنت را پشت سر گذاشته اند ، عنوانی نه چندان ” افتخار آفرین و شاید هم کمی تحقیر آمیز  است ، اما واقعیت اینستکه شما میراث دار همه آن سیاستها و روشهایی هستید  که ” محمد رضا شاه ” در 37 سال حکمرانی خود برکشورمان ایران ، اعمال و اجرا و”انقلاب اسلامی ” را به کشورمان تحمیل کرد  درعین حال انتقادی هم از سیاستهای پدر خود اعلام نکرده اید و از من و بسیاری از ایرانیان مانند من نخواهید بپذیریم که گویا  دیگر در پی برپایی مجدد ” سلطنت ” در ایران نیستید ، شما در بسیاری از بیانیه ها و سخنانتان گفته اید که ” نوع نظام سیاسی “آینده ایران را به مردم وامی گذارید و در حال حاضر تاکیدی بر آن ندارید ، اما ما ایرانیان به مانند بسیاری از مردم دیگرمی دانیم  که در دنیای سیاست ، سیاستمداران قبل از قدرت بسیار دموکرات وشیرین سخن هستند و بعد از قدرت یافتن به چرخ دنده های ماشین بازسازی  ساختار سیاسی  که  تباراجتماعی اشان به آن بر میگردد تبدیل می شوند ، نوع متحدان بین المللی شما  ( نومحافظه کاران و شلدون ادلسون و نظامهای پادشاهی منطقه و خلیج فارس ) و مشاوران شما ( از مقامات سابق ساواک گرفته تا مقامات رژیم سابق ) و همه و همه بیانگر اینستکه شما بفرض اینکه خود هم نخواهید به بازسازی نظام سلطنتی در ایران ملزم خواهید بود ، دیگر اینکه شما در مصاحبه با روزنامه آلمانی ” فوکوس ” مستقیما از ابراز تمایل برای گذاشتن ” تاج سلطنت بر سر صحبت کرده اید، پس متاسفانه باید عنوان ” شاهزاده ” را برای شما به کار ببرم . دوم اینکه  دخالت و فعالیت  شما در امور سیاسی ایران ، اساسا بخاطر فرزند “شاه ” بودنتان است ، وگرنه شما از هیچکدام از خصوصیت های لازم مورد نیاز رهبری آینده سیاسی ایران برخوردار نیستید ، نه سازمانده خوبی هستید ، نه نویسنده ، پژوهشگر ، فعال اجتماعی  یا سیاسی  نه حتی سخنران خوبی هستید ، حتی در نوشته های یکی از مشاوران سابق  شما خواندم که گاها حتی  عصبانی می شوید و از اجبار به دخالت در سیاست بیزاری می جویید  ، در بسیاری ازمصا حبه هایتان توان به کارگیری ادبیات فاخر فارسی را نداشته و گاها از ادبیات عامیانه و سخیف  و عباراتی مانند گیر دادن و افسار ملت را بدست آوردن  استفاده می کنید علاوه بر این  با توجه به ثروت عظیمی که پدرتان از اموال ملت برایتان به ارٍث گذاشت  حتی برای انجام امور خیریه یا برپایی نهادهای اجتماعی برای نزدیک کردن ایرانیان خارج از کشور به یکدیگرو به خودتان  ، تلاشی  هم نکرده اید . جناب شاهزاده رضا پهلوی ، شما برای دخالت در امور سیاسی کشوری به نام ایران , از هیچ ظرفیتی به جز “شاهزادگی ” بر خوردار نیستید و در ایران امروز این درست نقطه ضعف شماست . من در سطور اینده خواهم گفت که ” شاهزادگی ” و ” نظام سلطنت ” همانند و پابپای نهاد “روحانیت ” ، در 100 ساله اخیر به مانع بزرگی در راه رسیدن ایران به ترقی و پیشرفت و مدرنیته و جامعه ای سکولار و دموکرات تبدیل شد ه اند ، برای اثبات این ادعا در یک جمله ، کو تاه و مختصر ، هزاران کلمه  ، هزاران صفحه کتاب  رآ برایتان  توضیح می دهم . و آن اینکه  ملت ما امروز “نه به “ولی ” فقیه  نیاز دارد  نه به ” ولی ” عهد !! ، ولی فقیه مدعی است که نماینده آخرین امام شیعیان بر روی زمین است واز آن طریق به اعلی علیین متصل است و رای او به رای 80 میلیون جمعیت تقدم د ارد و ” ولی ” عهد که شما هستید ، آره شمای مدعی سکولاریزم و مدرنیته معتقد هستید که ” سلطنت ودیعه ای الهی است که ….” و می خواهید نظامی را بر پا کنید که رای همین 80میلیون با تنفیذ شما قدرت اجرایی پیدا کند  ، اما خامنه ای در قدرت است وبر سر نیزه نشسته و این غلط را به زبان می آورد و اجرا می کند  وشما در قدرت نیستید و این غلط را ” پوشیده ” می دارید تا روزی شما هم بر سر نیزه تکیه بزنید و باز مانند پدرتان فریادبرآورید که “رای ملت تنها با تنفیذ شاه قانونی است …”  . امیدوارم به نکته ظریفی که در جمله پیشین مستتر بود پی برده باشید ، ” روحانیت متحد سلطنت ، یعنی  منبر متحد تخت ، یعنی دو عامل اساسی که در همه کشورهایی که به مردم سالاری و آزادی و استقلال رسیده اند ، از حضور و اعمال قدرت در سیاست منع شده اند .

 بیش از صد سال است که ملت ایران در مبارزاتی خونین برای دستیابی به آزادی و استقلا ل و دموکراسی به پا خواسته است و این دو جرثومه فساد یعنی سلطنت و روحانیت ، به مانع اساسی پیروزی ملت ایران تبدیل شده اند ، دراین زمان واین  مبارزات زمان خلع قدرت سیاسی از روحانیت و مبارزه با دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی است . اما شما نه تنها در پی بازگرداندن سلطنت به قدرت هستید که بعد از گذشت 40 سال به مانند پدرتان به  شدت به خرافات مذهبی هم آلوده هستید .

شما نیزاعلام کرده اید که اگر قرار است که به اسلام آسیبی وارد شود بهتر است همین نظام فعلی در قدرت باقی بماند ،  با این جمله خواسته اید کدام متحدان داخلی و منطقه ای اتان را راضی نگهدارید ؟ شما می خواهید بیایید و بازهم مانند پدرتان ، امور سیاسی را خود در دست بگیرید وامور اجتماعی را به دست آخوندها گیرم از نوع دیگرش بدهید ، یکی از مشاورین سیاسی شما که خود آقا زاده ای است و پدرش هم  از آخوندهای عقد و صیغه بخوان بوده است ، بشدت هم ” عربزده ” است ، و مستظهر به حمایت ” شیوخ خلیج فارس ” است ، دائما ” آخوندهای ” خوب  در مقابل آخوندهای ” فقاهتی ” را به رخ مردم می کشد ، شاهدخت هایتان را چنان نامگذاری کرده اید که اگر کسی نداند فرزند ” ولی عهد ” ایران هستند ، گمان می برد که شاهد خت های مغرب عربی یا اردن هستند .شما خواهان ادامه حیات اجتماعی آخوندها و آخوند زاده ها هستید ، شما می خواهید مجموعه ارتجاعی “تخت و منبر ” را بر حیات سیاسی ملتی که خواهان رهایی از این دو است را حاکم کنید ، شما در مقابل ملتی بزرگ و حرکت تاریخی این مردم ایستاده اید.  در آسمان سیاست ایران هیچ نیرویی نه فقیه و نه پادشاه نباید بالاتر از رای مردم باشد ، انسان آزاد و رها از قید نیروهای فرا قانونی شاه وفرا زمینی  فقیه ، اولین رمز دستیابی به نوزایی و مدرنیته است شما به ارتجاع شاهی آلوده اید ، شما در مقابل  مدرنیته ایستاده اید چون خون یک شاه در رگهایتان در جریان است  و درآرزوی گذاشتن تاج سلطنت بر سرتان  هستید .  شما هیچگاه دموکرات نخواهید شد ، نظام شاهنشاهی در ایران در یک صد ساله اخیر ضد دموکراسی واستقلال و مردم سالاری بوده است و خواهد بود .  شما می خواهید باز یک نظام سیاسی مبتنی بر امتیاز را در ایران راه اندازی کنید .   

انقلابی که پدران ما با انقلاب مشروطیت  آغاز کردند تا رسیدن به یک نظام سیاسی مردم سالار ، مستقل و قانونمند ،ادامه خواهد داشت و ” شاه ” و ” آخوند ” بعنوان دو مقام که می خواهند فراتر از قانون همه نهادهای اعمال اراده مردم را در راستای حفظ تاج و تخت خود یا ولایت خود به بند بکشند باید از سپهر سیاسی ایران حذف شوند ، “ولی فقیه” فراتر از قانون و مجلس و دولت ،  آزادی را به بند کشیده است و شما نیز می خواهید با تکیه زدن به تخت سلطنت ، حرکت استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران  را به بند منافع خود و و هم پیمانان منطقه ای وبین المللی خود بکشید ، شما و آخوندها در مقابل تاریخ و آزادی ملت از بند خرافات  ایستاده اید و طبیعتا کنار نخواهید رفت تا خرد شوید ! و اینجا به همان موضوع اینکه چرا باید از ایران و دخالت در فضای سیاسی ایران حذر کنید می رسیم .

بدون پرده پوشی صحبت کنیم و همگان بروشنی دیده اند که ” امریکا ” و ” کشورهای حاشیه خلیج فارس ” بشدت حامی بازگشت شما بعنوان ” شاه قانونی ” ایران به عرصه سیاسی  هستند ، اما آیا شما فکر می کنید که این دو حامی قدرتمند شما ، اساسا به فکر دفاع از منافع خاندان سلطنتی پهلوی و باز گرداندن شما به ” تخت و تاج ” از دست رفته اتان  هستند ؟ ، اینطور نیست ، ” آمریکا ” با ” روسیه ” تضادهای ژئوپولیتیک دارد و می خواهد حضور این کشور در قفقاز و آسیای میانه را به چالش بکشد وطرفدار بر روی کار آمدن یک حکومت طرفدار سیاستهای خود در ایران است ، خواهان بر روی کار آمدن حکومتی است که  مانند حکومت پدرت ، آرزوی صنعتی شدن خود را هم در چهارچوبهای سیاستهای اروپا محوری محدود نماید و در حال حاضر تمام این آمال و آرزوها را در دفاع از شما در مقابل ج.ا. می بیند ، عربستان سعودی نیز خواهان بازگشت یک نظام سلطنتی در منطقه است که اسلام جمهوری حتی از نوع فقاهتی آنرا تضعیف کند ، یعنی همین متحدان شما اگر این اهداف را در فرمول دیگری تامین شده ببینند ، شما را در میان زمین و آسمان تنها خواهند گذاشت ،مگر” امریکای ترامپ ” ، مسعود بارزانی را در مقابل دولت مرکزی عراق ، کردهای سوریه را در مقابل ترکیه و “عباس ” را در مقابل ” اسراییل ” تنها نگذاشت ؟  مگر اوباما ” مبارک ” را به اخوان المسلمین نفروخت ، مگر “کارتر ” ، پدر شما را در مقابل ” خمینی ” تنها نگذاشت و حتی صحبت بر سر آن بود که وی را به ” خمینی ” تحویل دهد ؟  مگر عربستان سعودی توانست از متحدان بنیاد گرای خود در سوریه حمایت کند ؟ و مگر آنانرا در مقابل بمب افکنهای روسی و ” سپاه قدس ” تنها نگذاشت ؟ با اطمینان به این متحدان می خواهید بعد از ج.ا . به ایران باز گردید ؟ متحدان داخلی شما هم چندان قابل اعتماد نبوده و مرد جنگ نیستند و دیدیم که هنوز پدر شما در ایران بود و اینان بقول آن نویسنده معروف ، ساندویچ فروشی های خود را در خیابانهای نیویورک باز کرده بودند !

اما ببینیم مخالفان بازگشت سلطنت به ایران بعد از سرنگونی فقها چه کسانی هستند ، از نظر بین المللی فدراسیئن روسیه  و حتی چین به این سادگیها به بازگشت یک شخصیت بشدت آمریکایی ، یعنی شما به قدرت آنهم برای بازگرداندن سلطنت ، رضایت نخواهند داد و می دانیم که امروز رای و خواست این دو کشور در معادلات منطقه ای تاثیر تعیین کننده دارد  ، اروپا بازی دوگانه خواهد کرد ، چون نمی خواهد همه قدرت در ایران به دست آمریکا بیفتد . نیروهای تاثیر گذار داخلی که تولید گران سنتی  که بخش وسیعی از نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند ، اقشار متوسط و شهر نشین  از بازگشت یک نیروی سیاسی که بطور علنی متحد آمریکا  و عربستان سعودی است که این آخری بشدت خواهان تجزیه ایران است هراس دارند ، بخش وسیعی از دانشجویان و روشنفکران بشدت خواهان مستقر شدن یک نظام سیاسی مستقل و ملی هستند ، کارگران به خوبی می دانند که مشاورین اقتصادی شما حداکثر بدنبال اجرای طرحهای تعدیل ساختاری و خصوصی سازی هستند که نتایج وحشتناک چنین سیاستهایی را در چند سال اخیردر ایران و جهان  دیده اند ، همه اینها یک ” انقلاب ” را می طلبد و انقلاب مبارزه ای خونین را بدنبال دارد ، شما ” انقلابی ” نیستید و تنها یک شاهزاده تاج و تخت از دست داده هستید ، هیچکس در ایران به یک ” شاهزاده ” تاج و تخت از دست داده ، متکی به کمکهای ” آمریکا ” و ” عربستان سعودی ” خوش آمد نخواهد گفت ، شما در میانه وحشت انقلابی تنها خواهید ماند و شکست خواهید خورد و آمریکا و اعراب حامی شما نیز به فکر منافع خودخواهند بود و در آن موقع باید به شما گفت ” وای بر مغلوب شدگان ” .

شما در حال حاضر ازیک زندگی مرفه ولوکس در اروپا و آمریکا برخوردار هستید ، با همسر و دو دختر زیبا و جوانتان و مادری که داغ دو قرزند در سینه دارد ، ملک و املاکی خرید و فروش می کنید و پولی روی پول می گذارید ودخترانتان هم که هر از چند گاهی در نمایش مد و فشن ، لباسی را به نمایش می گذارند  و خلاصه خوش هستید و قطعا  در یک کشور انقلاب زده مرد سیاست  نیستید  ، سر خود بگیر و جان خود برهان و به امید تاج و تخت به آمریکایی ها و اعراب ، اعتماد نکن ! وجود شما ویاران  آمریکایی ایرانی تبارتان  مبارزه بر علیه ج.ا. را تضعیف و این مبارزات را تضعیف  می کند .

 در ایران اما  بعد از برانداختن ” تخت  ” ،”انقلابی ” دیگر برای برانداختن ” منبر ” در جریا ن است ، پدر شما توانست چند بار از درگیری مستقیم با فرزندان انقلاب بجهد و به بغداد و رم و بار آخر به اسوان ، اما ” تراژیک وار ” بجهد ،  من به شما اطمینان می دهم که شما به دام ” انقلابیون ” اسیر خواهید شدو به نحوی ” کمدی ” طلب بخشش خواهید کرد ، در ایران تا بر روی کار آمدن یک حکومت مدرن به قول میرزا قائم مقام فراهانی ،سیاست بیشه گرگان گرسنه است ، شمابرای قدرت گیری به متحد خارجی امید بسته اید و خودتان  توان مبارزه خونین  ندارید ، شما مانند پدرتان مرد میدان سیاست در ایران نیستید و دیدیم که پدر شما به محض از دست دادن حمایت ” آمریکا ” به چه روزی افتاد وچه عاقبتی پیدا کرد ، واقعا نمی ترسید به چنان عاقبتی یا حتی بدتر از ان دچار شوید ؟ به متحد ان خود هم امید نبندید ، انان درگیر مشکلات بنیادی خود هستند ، همین متحدان ، شما را تنها خواهند گذاشت و “پاره پاره ” خواهید شد ! از یاد نبرید یکبار ملای گمنامی به نام ” خمینی ” در سال 1342 به پدر شما هشدار داد که ” آمریکایی ” ها اورا تنها خواهند گذاشت و همان شد که خمینی می گفت و  نهایتا ژنرال هویزربود که  به شاه گفت که باید برود وپدر شما با گریه ایران را ترک کرد وبر سرش همان آمد که خمینی گفته بود . این باراما  من بعنوان یک ایرانی مدرن و ترقی خواه  به شما هشدار می دهم که برحذر که به مانعی بر سر حرکت انقلاب آزادی خواهانه مردم تبدیل شده اید ، بیم دارم که خود و خانواده محترمتان  ! به سرنوشت ” لویی شانزدهم ” و خانواده محترمش ، دچار شوید !

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: