سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی تاسف بار خودکشی یک جوان آذری

 

 ویدیوی زیر خداحافظی و خود کشی حوان هموطن آذری را نشان می دهد ، هشدار به همه خانواده هایی که نوجوانی در خانه دارند ، ارتباط با انان را بیشتر کنیم ، نگذاریم در خود و در ناامیدی های خود  که مسلما در کمبودهای مادی یا ارتباطی ریشه دارند  غرق شوند ، آنها را از خود نرانیم با انان دوست باشیم و انان را نجات دهیم .  

+16

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: