سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

بازداشت ” مشایی هشدار به همه کسانی است که متحد ” خامنه ای ” هستند

masha

 خامنه ای متحدی غیر قابل اعتماد است و متحدان سیاسی وی هر لحظه می توانند از وی انتظار خیانت به خود را  داشته باشند .

 برای همه کسانی که ” خامنه ای ” و بافت قدرت سیاسی در ایران امروز را می شناسند بازداشت ” مشایی ” چندان دور از انتظار نبود. ” خامنه ای ” از فردایی که  به قدرت رسید و لقب امام گرفت و تکیه بر کرسی ” خمینی ” زد ، همه یاران دیروز خود و کسانی را که می توانستند در اینده برای او به رقیبی تبدیل شوند ، یک به یک و با بهانه های مختلف از قدرت و مناصب کلیدی راند . شاید هیچکس به اندازه ” هاشمی رفسنجانی ” در قدرت گیری ” خامنه ای ” موثر نبود .” هاشمی رفسنجانی ” علیرغم اینکه طرفدرانش سعی دارند وی را ” سیاستمداری بزرگ ” معرفی کنند ، درکی از معادله قدرت سیاسی در کشورمان نداشت و علیرغم اینکه می توانست خود بر جایگاه ” رهبر انقلاب اسلامی ” بنشیند ، یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی سیاسی خود را مرتکب شد و با جدیت تمام و جعل و تدلیس به بالا رفتن ” خامنه ای ” از پله های قدرت کمک کرد . ” رفسنجانی ” با این اشتباه که به قیمت جانش تمام شد ، مسیر ” انقلاب اسلامی ” و کشور را دچار تغییرات اساسی کرد و چه بسا اگر وی به جای ” خامنه ای ” قدرت ” را در دست می گرفت ، بسیاری از معادلات سیاسی در کشور ما رنگ دیگری می گرفتندو”ایران ” شاید به مسیر کم هزینه تری می افتاد .

بیش از سه دهه است که “خامنه ای ” تمامی پست های کلیدی نظام اسلامی را با ترفندهای مختلف در ید قدرت خود گرفته است و  روش اسا سی وی برای اسبتداد بی حد و حصر خیانت به یاران دیروز خود  از ترس تبدیل شدن آنان به رقیب سیاسی خود بوده است .

  همه ما به یاد داریم که ” خامنه ای ” ، ” احمدی نژاد ” را نزدیکترین مرد سیاسی به خود می دانست ، اما همان زمان هم مشخص بود که ” خامنه ای ” وی و سخنرانی های ” عوامگرایانه ” او را برای اجرای طرحهای تعدیل ساختاری ، خصوصی سازی ها ،  که به افزایش 500- 600 در صدی قیمتها ، نابود شدن تولید ات داخلی و کشاورزی منجر شد ، نیاز داشت ، یک لحظه فرض کنید ، خامنه ای خود طرحهایی که ” احمدی نژاد ” اجرای آنها را بعهده گرفت ، انجام می داد ، در چنان صورتی امروز همه تقصیر ها یی که بردوش ” احمدی نژاد ” است  متوجه وی می شد ، ” خامنه ای ” افراد تشنه قدرت ( احمدی نژاد ) ، ثروت ( قالیباف ) مقام ( سعید مرتضوی ) را در اجرای طرحهای خود به خدمت  می گیرد و آنان را به منفور خاص و عام تبدیل می کند و چنانکه از آنان ناخدمتی به خود ببیند ، آنانرا  بعد از استفاده از امکاناتشان مانند دستمال چرک ، لگد مال قدرت خود کرده و به کناری می اندازد .

 دستگیری مشایی هشداری به همه کسانی است که اکنون متحد ” خامنه ای ” هستند ” سپاه پاسداران ” و یا ( اصلاح طلبان حکومتی )   که برای به دست اوردن وحدت سیاسی با وی سر از پا نمی شناسند باید در این بار هشیار باشند .

 نیاز ” خامنه ای ” به سپاه پاسداران اینستکه وی بشدت به دنبال به دست آوردن و به واقعیت رساندن موقعیت  خود بعنوان ” ولی امر مسلمین جهان ” است وبرای رسیدن به این هدف تخیلی به ” سپاه ” نیاز دارد تا بتواند گستره قدرت خود را بر مناطق شیعه نشین منطقه افرایش داده و تحکیم کند ،  ” سپاه ” و مردانش چه از نظر سیاسی و چه از نظر قدرت سازماندهی به گوشت دم توپ ” خامنه ای ” تبدیل شده اند .اما با اطمینان می توان گفت وی از همین الان بدنبال رها شدن از قدرت رو به افزایش ” سپاه پاسدران ” بعنوان رقیبی جدی است . سپاه نباید با طناب ” خامنه ای ” به چاه سرکوب مسلمانان منطقه بیفتد  و این سیاست را چنین بی مهابا ادامه دهد ، در آینده ای نه چندان دور  در زمانی که دخالت های ایران در منطقه مورد اعتراض جدی مردم کشورهایی که سپاه در آن کشورها دخالت نظامی کرده است قرار گیرد  ، ” خامنه ای ” همچنان که با احمدی نژاد ” کرد ، ” سپاه ” را بعنوان گوشت قربانی ، فدای حفظ قدرت خود خوهد کرد .

 اصلاح طلبان نیز اکنون در اجرای طرح ” خامنه ای ” برای مهار کردن حرکات اعتراضی اقشار متوسط و شهر نشین ونپیوستن آنان به تظاهرات سراسری دی ماه و یا اینده ، از سوی وی به کار گرفته می شوندو در عوض موافقت ” خامنه ای ” را برای رفع حصر و دادن بعضی پستها به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان ، جلب می کنند ، اما خامنه ای در موقع مناسب  اگر زمان و حرکات پر شتاب اعتراضی  به وی اجازه دهند اقدام به انداختن مشکلات و بحرانهای احتمالی به گردن آنها خواهد کرد  و آنانر نیز سرکوب و حذف  خواهد کرد .

 خامنه ای متحدی غیر قابل اعتماد است و متحدان سیاسی وی هر لحظه می توانند از وی انتظار خیانت به خود را  داشته باشند .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: