سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“مجاهدین خلق” از قدرت گیری “جان بولتون “که خواهان ” بمباران ” ایران است خوشحال هستند .

john

سازمان مجاهدین سیاست کسب قدرت به هر قیمت حتی به قیمت اینکه میهن و آب و خاک آبا و اجدادی امان را در اختیار بیگانگان وحشی چون ” جان بولتون ” قرار دهد ، در پیش گرفته است

” مجاهدین خلق ” سالها برای توضیح همکاری خود با ارتش ” صدام ” با این عنوان که همکاری با ” ارتش صدام حسین ” و کشتن سربازان ارتش کشور خود  ، اقدامی برای پایان دادن به جنگ ناعادلانه ای بوده است که ” خمینی ” به کشور تحمیل کرده است ، سعی در توجیه آن عمل داشتند .

30 سال از آن روزها گذشته است ، جمهوری اسلامی نیز برای توجیه اقدام غیر انسانی خود در کشتار زندانیان بی دفاع در سال 1367 ، حمله “مجاهدین خلق ” به شهرهای مرزی ایران را بهانه کرده است ، آیا ج.ا. بعد از جنگ ، بعد از به پایان رسیدن تهدیدهای سیاسی و امنیتی از جانب گروههای سیاسی مخالف ، اعدام و سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی را قطع کرده است ، می دانیم که نه ، پس جمهوری اسلامی حمله مجاهدین را بهانه کرد تا خوی دد منشی خود در کشتن و سرکوب مخالف راتوجیه کند .

حالا به موضوع ” مجاهدین خلق ” و همکاری آنها با ” ارتش صدام ” بر می گردیم ، اینان نیز مانند ج.ا. حقیقت و نیت واقعی اعمال خود را پوشیده می دارند.

 من میخواهم برای شمای مخاطب اثبات کنم که ادعای مجاهدین که گویا با دشمن ملت خود همکاری کرده اند تا گامی در جهت پایان جنگ بردارند بهانه ای بیش نیست و ” سازمان ” همکاری با یکی از قدارترین دشمنان مردم ایران یعنی صدام  را صرفا برای کسب قدرت سیاسی کرده است ، اگر  سازمان در حقیقت نمی خواست و نمی خواهد جنگ به کشور و مردم تحمیل شود پس چرا امروز از  به قدرت رسیدن ” جان بولتون ” ، سیاستمداری که شعار اصلی اش ” بمباران کردن ایران است ” ، در پوست خود نمی گنجد ؟ چرا به وی که از متحدان اصلی سازمان است و فرد ثابت سخنران گردهمایی های این سازمان است اعلام نمی کند که ” مجاهدین خلق ” با هر گونه تهدید اتمی که می تواند به نابودی کشور همه ما منجر شود ، مخالف است ؟ آیا این نیست که سازمان نیز در همکاری با صدام که به  کشتن فرزندان این آب و خاک  منجر شد ، چشم به قدرت گیری سیاسی داشته  است و پایان دادن به جنگ بهانه بوده است . قسم حضرت عباس سازمان را باور کنیم که مخالف جنگ و نابودی کشور بوده است یا همکاری همین سازمان را با جنگ طلب ترین سیاستمداران نو محافظه کار آمریکایی مانند ” جان بولتون ” و ” رودی جولیانی ” که با رهبر سازمان ” مریم رجوی ” در مراسم نوروز همین امسال شرکت کردند و وی قول داد که تا پایان سال جشن سرنگونی رژیم اسلامی را مشترکا در تهران بر پا خواهند کرد ؟

سازمان مجاهدین سیاست کسب قدرت به هر قیمت حتی به قیمت اینکه میهن و آب و خاک آبا و اجدادی امان را در اختیار بیگانگان وحشی چون ” جان بولتون ” قرار دهد ، در پیش گرفته است . در فردای پس از سرنگونی نظام اسلامی حاکم بر کشورمان ، مردم این رهبران این  سازمان ومرتکبین  اقداماتی از این دست را به محاکمه خواهند کشید . این رهبران در دادگاه تاریخ سر افکنده خواهند بود .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

1 Response »

  1. اکنون زمان تفرقه اندازی و دفاع از حکومت اخوندا نیست این حکومت جز با زور و جنگ دست از سر ملت برنمیدارند پس اگر قرار است جنگ شود بگذارد بشود مرگ یک بار شیون هم یک بار من اعتقادم این است هر گروهی که با این رژیم بجنگد مشروعیت دارد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: