سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شاهزاده رضا پهلوی : مردم ایران نمک ناشناس و ناسپاس هستند ، تلویزیون اریایی : سگ کی باشی که به شاهزاده انتقاد کنی ، اینها هستند مدعیان دمکراسی برای ایران !

 

 آیا شما به آمریکا یی ها و سعودی ها مدیون هستید که روشهای آنان را به نقد نمی کشید واین روش شما در برخورد با عربستان سعودی این خبر وشایعه را به دنبال داشته که شما به سعودی ها قول دادن ” سه جزیره ” به امارات را داده اید .

“شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با ” کیهان لندن ” چنین می گوید : گذشته هر چه بوده وارد تاریخ شده است و بله یک دوران بسیار جالبی داشتیم ، یک مقدار نمک ناشناسی و قدرندانی باعث شد که آقای خمینی بیاد و وعده های برق مجانی وآب مجانی بدهد و امروز این حکومت بگوید که …..”

باید از ایشان پرسید که مردم ایران قدرناشناش هستند که خاندان پهلوی امروز 40 سال بعد از انقلاب ، با اموال و پولهای آنان به مانند ثروتمند ترین افراد جهان  در کاخ ها زندگی کرده و هنوز هم زندگی شاهانه دارند یا شما ، این پولها که با آن زندگی می کنید حاصل رنج و عرق جبین فقیرترین بخش مردم ایران بود که به صورت دلارو جواهرات از کشور خارج و به شما و اطرافیان پدرتان به ارث رسید .  یا اینکه می خواهید باور کنیم که  این پولها و اموال حاصل کار و عرق جبین خودتان بوده است ؟

طرفداران سلطنت به جای قدر دانی از ملتی که 37 سال حکومت ” محمد رضا شاه”  را تحمل کردند ودر آخر ، کار به آنجا رسید که تورم و بی خانمانی و حاشیه نشینی جان مردم را به لب آورد تا به حکومت بنیاد گرا ی ” خمینی ” تن بدهند ، اکنون از ایرانیان طلب کار هستند . ببینید این فدایی ” رضا پهلوی ” چگونه با یک ایرانی که می خواهد با ترس و لرز انتقادی را مطرح کند چگونه برخورد کرده و به او می گوید ” تو سگ کی هستی که بخواهی از ” رضا پهلوی ” انتقاد کنی ، البته وقتی شما مردم را تحقیر می کنید ، هواداران شما نیز آنان را به مسخره می گیرند  می کنید . ببینید این سرباز” رضا پهلوی ”  ارین وطنخواه در تلویزیون  ” ایران آریایی “چگونه یک منتقد را به سخره گرفته و به بدترین شکل به وی توهین می کند

شما و این هوادارانتان می خواهید به ایران دموکراسی بیاورید ؟

 شما ناسپاس و نمک ناشناس هستید که هنوز خود را از مردم طلب کار دانسته واشتباهات نظام قبلی را بعهده نگرفته  ،دم از “فردایی بهتر ” می زنید ، و مگر می توان نوید آینده ای بهتر را داد زمانیکه مشاوران و همکاران شما همان افراد وهمان ” ماموران ساواک ” هستند و دریغ از یک انتقاد کوچک از گذشته ها ، برای شما گذشته به تاریخ نپیوسته و می خواهید آنرا تکرار کنید و در مصاحبه با روزنامه آلمانی ” فوکوس ” از اشتیاق خود برای گذاشتن تاج سلطنت بر سر سخن می گویید ، شما می خواهید مردم را فریب دهید ، طبیعتا رفتار شما با مردمی که آنان را ناسپاس و نمک نشناس می دانید ، رفتاری نه بهتر از رفتار ” علی ” خامنه ای ” خواهد بود  که آنان را ” ولایت پذیر و صغیر ” می داند .

.شما می گویید ” 38 سال عمر خود را بر سر مبارزه برای آزادی ایران گذاشته اید ، این راهم دروغ می گویید . بر اساس خاطرات مندرج در کتاب پیشکار سابقتان ” احمد علی انصاری ” در این مدت بعنوان ” وارث قانونی تاج و تخت ” همیشه مبالغ کلانی از حکو متهای پادشاهی منطقه دریافت داشته اید و دریغ از برداشتن یک گام برای نزدیک کردن حتی ایرانیان خارج از کشور به خود و به یکدیگر ، مشی سیاسی شما در این 38 سال این بوده است که هر گاه در آمریکا ” جمهوری خواهان ” که معمولا در شیپور حمله نظامی به ایران می دمند ، شما نیز کفش و کلاه کرده وبا سیاستمدارن طرفدار جنگ و تحریم ملاقات ترتیب داده وآفتابی می شوید ، چرا شما در کلام ادعا می کنید که مخالف حمله نطامی به کشور عزیزمان ایران هستید و در مصاحبه ای سیاستهای همکاری کشور های اروپایی را حکومت اسلامی را محکوم می کنید ، اما از سیاستهای عربستان سعودی و آمریکا که دائما تهدید حمله نظامی به ایران می کنند و بقول خودشان می خواهند جنگ را به داخل ایران بکشانند هیچ سخنی به میان نمی آورید ؟

 آیا شما به آمریکا یی ها و سعودی ها مدیون هستید که روشهای آنان را به نقد نمی کشید واین روش شما در برخورد با عربستان سعودی این خبر وشایعه را به دنبال داشته که شما به سعودی ها قول دادن ” سه جزیره ” به امارات را داده اید . ، چرا در همین مصاحبه کشور ” آمریکا ” را آزادی بخش فرانسه از چنگال فاشیزم هیتلری اعلام می کنید و با زبان بی زبانی می خواهید همین نقش ازادی بخشی را برای ” ترامپ” در ایران قائل شوید ؟ ما نمی خواهیم آنچه را که ” آمریکا ” بر سر عراق و لیبی آورد بر سر کشور ما بیاورد اما شما می خواهید برای گذاشتن تاج بر سر ، همراه با سعودی ها و ترامپ ، ایران را به آتش بکشید ، هشدار که قدم در راه خطر ناکی نهاده اید و بهتر است نه یک قدم که چند قدم به عقب بگذارید .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: