سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” مامورگشت ارشاد ” چماقدار امر به معروف ” خامنه ای ” انگشتش شکسته است ، ای کاش که دستش شکسته بود .

 

gasht

یکبار دیگر شاهد حمله ماموران گشت ارشاد به زنان ودختران کشورمان بودیم . یکبار دیگر ماموران گشت ارشاد به مانند دسته سگهای هار ، به پاکترین زنان و دختران روی زمین  حمله کردند ، به انان سیلی زدند و آنان را به روی زمین کشاندند . عجوزه نیروی انتظامی و گشت ارشاد که خود از زیبایی درون وبرون بی بهره است  ، عقده خود از حجاب و عبا و قبا ی اجباری که بر تن کرده   رابر سر دختران میهن امان خالی می کنند ، اینان که مانند ” آزاده نامداری ” آن نمونه ” حجاب برتر ”  ، تا پایشان به نقاطی می رسد که از زیر کنترل ” فقیه ” بیرون است ، حجاب از سر کشیده و در خیابان و پارک ، بد مستی می کنند ، در خیابانهای ایران ، عربده ” یا روسری یا توسری ” می کشند . می گویند که این مامور بی تربیت ، انگشت دستش شکسته است ای کاش که دستش میشکست و بر سر روی یک بیگناه نمی زد.

این چماقداران ارشادگر اما پشت اشان به “بیت خامنه ای ” گرم است که اینطور اشتلم می کشند  .

ای که میگویی مسلمان باش و می خواری مکن

ای که خود گفتی مکن می خوارگی ،آری مکن

هرچه میخواهی بگو یا هرچه میخواهی بکن ،اما ریا کاری مکن

می بخور منبر بسوزان ،مردم آزاری مکن

 

 

” خامنه ای ” وقتی که در مواجه با ” حرکت انقلابی ” دختران خیابان انقلاب ، آن اعتراضات را ” حقیرانه ” نامید ، مجوز سرکوب زنان و دختران ایرانی را تحت عنوان مسخره ” بد حجابی ” صادر کرد . وقتی که اوضاع اقتصادی و عدالت اجتماعی  و آزادی سیاسی را خوب و کمی بهتر ، عنوان کرد مجوز سرکوب کارگر و کشاورز و دانشجوی معترض را صادر کرد ، اما در این جنگ فرسایشی و تا کنون این نیروهای عقب مانده اجتماعی بوده اند که روز تا روز عقب نشسته اند ، امروز از حجاب برتر بر سر اکثریت زنان ایرانی ، خبری نیست ، مقنعه که جای خود دارد ، از روسری هم فقط کمی بر سر زنان و دختران ایرانی نشانه ای می بینی که آنهم برای بستن ” دهان آقا ” است . می گویند در زمان ناصرالدین شاه ، حکم شاه بر این شد که ” زنان کارگر حمام های زنانه ” هم ” لنگ ” بپوشند و نباید بعد از آن برهنه در حمامهای زنانه ظاهر شوند  “، خانم دلاکی که لنگ نداشت ، لچک خود را در آورده و به دور کمر خود بست ، از او پرسیدند که این که لنگ نیست و تقریبا لخت هستی  ، این دیگر چه صیغه ایست که به دور کمر خود بسته ای ، گفت لنگ نیست ، اما برای بستن دهان شاه کافی است  .

امروز هم بر همه عیان است که اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی با حجاب اجباری مخالف هستند ، اما برای بستن دهان ” آقا ” تکه پارچه ای ” که دیگر حجاب و حجاب برتر نیست ، بر سر دوش می اندازند .

مردم ما ، چه آن کارگر معترض ، چه کولبر بجان آمده ، چه زنان قهرمان ما که بخش اساسی مبارزه فرسایشی بر علیه ارتجاع و عقب ماندگی هستند ، در حال آزمایش کردن و آماده شدن برای مبارزه ای نهانی با حکومت جهل و جنایت فقها هستند ، فریا دهای این دختر شجاع و دد منشی آن چماقدار ارشادی ، به جوانان و گردان دلاور و زنان و مردان مبارز میهن امان ، انگیزه مبارزه بیشتر و شدیدتر می دهد ، مردم ایران شما سگان وحشی خامنه ای و سردمدار بی آبرویتان خامنه ای را جزای سخت خواهند داد .  ” بیت خامنه ای” را همین مردم به اتش خواهند کشید

منتطر باشید انروز دیر نیست .

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: