سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سایه شوم ” فقاهت ” و ” سلطنت ” ، ” ولی فقیه ” و ” ولی عهد ” دو جرثومه فساد سیاسی و اقتصادی برفراز سر کشور

tahamame

” سید ابراهیم رییسی ” آنکه مردم در کارزار انتخابات شکست سختی به او وارد کردند  مهمتر بودن دشمن داخلی نسبت به دشمن خارجی را مطرح می کند و حاصل این سیاست همان سیاست ” ایت الله کاشانی ” است که مبارزه با مصدق و ملی گراها را در پذیرش طرح ” سیا ” دید و به خاطر براندازی دولت مصدق با ” سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کرد .

امروزه و در شرایط بحرانی کشور، نوادگان  ” آیت الله کاشانی ” و ” محمد رضا شاه ” ، “کرمیت روزولت” و” استعمار ” همه باهم بر علیه ” دولت منتخب ”  و ملت توطئه می کنند و هردو دسته آماده اند یکی برای حفظ قدرت و دیگری برای قدرت گیری ، مملکت را به آشوب بکشانند و هر دو باند آماده هستند تا سیاست زمین سوخته را برای قدرت گیری خود در مورد کشور بکار ببرند.

” ولی فقیه ” با دارو دسته امنیتی و اطلاعاتی اش ، با دسته های چماقدار معروف به خودسر ، با خود فروختگانی و تئوریسین های عقب مانده ای  مانند ” سلیمی نمین ” و ” رحیم پور ازغدی ” و ” ابراهیم فیاض ” که می خواهند از درون یکی از استبدادی ترین نظامهای سیاسی معاصر، ” مردم سالاری ” و ” عقل ” و ” درایت ” استخراج کنند و به نام ” امامت ” و ” فقیه عادل وبصیر ” به خورد مردم بدهند ، عملا در حال بازسازی ساختار سیاسی – اجتماعی منحط شاهنشاهی در نمود  مذهبی آن هستند  . در کدام یک از شاخصه هایی که خود اینها ادعا می کنند برای آن اهداف انقلاب کردند ، قدمی برداشته شده ؟ رهایی از اقتصاد تک محصولی ؟ رهایی از نابود شدن کشاورزی و اینکه همین روزها مشخص شد که با ارز 4200 تومانی محصولات کشاورزی وارد شده است که در صورت عقل و تدبیر حاکمیت ، می توانست تولید داخلی آنها در داخل بصرفه تر از واردات باشد و همین دریافت کنند گان حزب اللهی ارز، بخش زیادی از ارز حاصله برای واردات و محصولات وارد شده  را نیز در بازار آزاد فروخته که این خود موجب انباشتگی ثروت و افزایش فاصله طبقاتی و به خاک سیاه نشستن بازهم بخش های کثیری از مردم ما خواهد شد ، مگر نمی گویید که برای از میان برداشتن این نابسا مانی ها انقلاب کرده اید ؟ پس چرا هنوز گام از گام برنداشته اید ؟اگر عرضه انجام تغییرات بزرگ و بنیادی  را نداشتید  اصلا چرا انقلاب کردید ؟ حالا همین کسانی که وجود نحس و نامبارکشان باعث این همه بدبختی و فقر و فحشا وفاصله طبقاتی شده است ، در حال تیز کردن شمشیرها برای از میان برداشتن و یا تضعیف  تنها مقام انتخابی نظام اسلامی هستند که آنهم بعد از گذشتن از دهها فیلتر توانسته به قدرت برسد و اکنون هم با انواع توطئه ها محدودش می کنند ،  تا یکبار دیگر قدرتی مانند ” شاه سایه خداست ” ویگانه نیروی متکی به خود و غیر جوابگو است را تحمیل کرده و او را  به تنها نیروی قدرقدرت تبدیل کنند  و شق القمر کرده و کوه موش بزاید و” سید مرتجع علی خامنه ای ” ، ولایت کامله فقیه خود را بر سر ملت کامل کند و بدون هر گون محدودیت حکومت کند و بدبختی های ملت از این که هست چند برابر شود .  ” سید ابراهیم رییسی ” آنکه مردم در کارزار انتخابات شکست سختی به او وارد کردند  مهمتر بودن دشمن داخلی نسبت به دشمن خارجی را مطرح می کند و حاصل این سیاست همان سیاست ” ایت الله کاشانی ” است که مبارزه با مصدق و ملی گراها را در پذیرش طرح ” سیا ” دید و به خاطر براندازی دولت مصدق با ” سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کرد .

در این راه به تظاهرات و نارضایتی ها دامن می زنند ، به هر دری و نادری می زنند  ، پیامک تهدید آمیز می فرستند ، دستگیر می کنند ، شکنجه می دهند ، می کشند ، اعدام می کنند و به توطئه دست می زنند .

  مطابق گزارش روزنامه جمهوری اسلامی که قطعا از پشت پرده ها خبر دارد ، شعارهای فرمایشی ” در ارتباط با تجلیل از سلطنت را ” خود آقایان توطئه گر، گرد آمده در بیت خامنه ای و اطاعات سپاه دامن زده اند ،شاید به  این خاطر که مردم را از لولوی سلطنت بترسانند که اگر ما برویم ، نیروهای انتقامجوی طرفدار نظام سابق باز خواهند گشت و در میان مبارزان شکاف بیندازد . ننگ بر اصولگراها و خامنه ای که برای تضعیف رقیب خود که اوهم از نیروهای خودی نظام است به هر وسیله ناجوانمردانه و ضد مردمی متوسل می شوند ، درست در روزهایی که ” حسن روحانی ” باید به سوییس برود ، برای به شکست کشاندن سفر وی ، توطئه بمب گذاری در گرهمایی ” سازمان مجاهدین خلق ” کشف می شود که قطعا دستان آلوده اطلاعات سپاه در پشت این عملیات وجود دارد ، مگر زمانیکه ” دکتر مصدق ” برای شرکت در ” کنفرانس لاهه ” به خارج سفر کرده بود ” ، محمد رضا شاه به آمریکایی ها نامه ننوشت که کاری کنید که مصدق با دستان پر برنگردد تا موقعیتش در داخل تقویت نشود ، چرا عاقبت ” خامنه ای ” و ” اطلاعات سپاه ” اینقدر و روزتاروز بیشتر به عاقبت ” ساواک ” و ” شاه ” ، شبیه و شبیه تر می شود ،  تا به این حد آلوده شده اند ! وای بر عاقبتی که ” خامنه ای ” و ” سپاه ” برای خود بوجود آورده اند .

بگذار تصور کنیم همین موضوع بمب گذاری نه از سوی داخل که از سوی ” سیا ” طراحی شده تا اروپا را بر علیه ج.ا بشوراند ، بازهم زیاد  فرقی نمی کند ، این دونیروی ارتجاعی هر دو سعی در آشفته کردن اوضاع ایران برای قدرت گیری خودشان دارند  و آنچه برایشان اهمیت ندارد سرنوشت ملک و ملت و کیان دولت است . مگر در سال 1332/1957 همین دونیروی ارتجاع روحانیت و سلطنت نبو دند که دست در دست ” کرمیت روزولت ” دولت منتخب مردم را به سقوط کشاندند ، این دونیرو شکل عوض کرده اند اما هنوز  دو جرثومه فساد وخیانت به منافع ملی را در آخرین دوره های حیات خود شکل می دهند .

از سوی دیگر ” بازماندگان نظام سلطنت ” که خود مرد میدان عمل مبارزه با ج.ا. نیستند خود را به مانند حیوان دست آموز در اختیار برنامه های ” کاخ سفید ” برای بر خورد با ج.ا. که در عین حال برنامه ریزی برای تحریک قومیت ها و اقلیت ها و حاشیه نشینان شهری در جهت به وجود آوردن شورشهای کور که می تواند به جنگ داخلی منجر شود گذاشته اند ، سلطنت طلبان و طرفدران نظام سابق از یک سو به ” مجاهدین خلق ” اشکال می گیرند که چرا مقامات سابق و فعلی آمریکایی را برای شرکت در  گردهمایی های خود دعوت می کنند و ازسوی دیگر خود برای شرکت دادن اینها در تجمعات خود به هر دری می زنند ، وه که چه عطشی دارند این سلطنت طلبان  و برای اینکه خود را  بطور کامل دراختیار ژنرالهای ” امریکایی ، بگذارند و آنها  به مصداق یک دل و دو دلبر ، نمی توانند با تمام قوا این تسلیم شدگان را در اختیار بگیرند .

در داخل “ولی فقیه ” با تمام نیرو در حال بازسازی ” نظام سلطانی ” به شکل مذهبی آن و در خارج ، ” ترامپ ” به نمایندگی از سوی “سلطنت طلبان  ” به فکر بازگرداندن ” ولی عهد ” ، در حال انجام انواع و اقسام توطئه برای زمین زدن تنها علامت کم رنگ باقی مانده از جمهوریت که می تواند در ادامه به یک نظام جمهوری منتخب جمهور مردم تبدیل شود ،  هستند .هر دو عقب مانده ، هر دو خیانتکار و هردو دچار فساد سیاسی و اقتصادی هستند ، سایه شوم این دونیروی ارتجاعی تا کنون بر بالای سر ” ایران ” است وهر دو با توپخانه مجهز در حال برنامه ریزی توطئه های رنگارنگ در جهت انجام اقدامات ضد ملی وخائنانه خود هستند .

 تنها مردم ، کارگران و زحمتکشان و دانشجویان وروشنفکران و آن کارمند بی حق و حقوق و بدبخت ترین مردم ایران یعنی 15 میلیون حاشیه نشین شهری  هستند که در هفت آسمان سپهر سیاست در ایران ” ستاره ای ” ندارند !، اما ” بی ستارگان ” نیز باید جنبش خود یعنی “حنبش بی ستارگان  ” را برای مقابله با توطئه های جرثومه های فساد فقاهت و سلطنت ، شکل دهند ، ” جنبش بی ستاره ” ، شاید در فردای ایران ، همین بی ستارگان پهنه آسمان سیاست ایران را در اختیارخود بگیرند ، فقاهت و سلطنت ، تلاش بیهوده می کنند ، هردو در حال فرو افتادن به قعر زباله دانی تاریخ هستند . این واقعیت را از اقدامات بشدت منزجر کننده آنان می توان دریافت . هیج نیروی بالنده ای به اقداماتی این چنین ضد مردمی و ضد ملی که اینان به آن دست می زنند ، متوسل نمی شود .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: