سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

افشای ” چت ” های ” خصوصی قاضی صلواتی

از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن هستند که ” زنی ” که با وی چت می کرده است از سوی ” حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ” برای احراز فساد اخلاقی ” قاضی مرگ ” به کار گرفته شده بوده است

salavati

قاضی مرگ ” صلواتی ” که مجری طرحهای سرکوب گرانه و دد منشانه ” خامنه ای ” و ” دستگاههای اطلاعاتی ” است ، آن کسی که باید و طبیعتا خود بیشتر از هر کس دیگری به اصول و باور های ادعایی نظام فقاهتی در امور اخلاقی و اجتماعی باور مند باشد ، انطور که از این پیامک ها بر می آید در پی داد و گرفت عکس و تصویر از کسی است که با ” شناسه ” یک خانم با وی در حال “چت ” کردن بوده است و از او می خواهد که یک عکس ” ناز ” برای وی بفرستد . از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن هستند که ” زنی ” که با وی چت می کرده است از سوی ” حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ” برای احراز فساد اخلاقی ” قاضی مرگ ” به کار گرفته شده بوده است . البته در دستگاه پر از فساد نظام فقاهتی ، حتی اگر یکی از مقامات خود ی را در حال …… هم گیر بیندازند ” ولی فقیه ” دخالت خواهدکرد و با جمله ” کشش ندهید ” موضوع را ختم بخیر می کند . مگر در پرونده ” سعید طوسی ” پرونده ای که در آن فساد قاری قرآن اشکار وروشن بود موضوع به نفع مجرم ختم بخیر نشد ؟ . شنیده ها بازهم از آن حاکی هستند که ” قاضی مرگ ” با زنان و دختران ، متهمینی که پرونده اشان در دست وی بوده اند روابط ناسالم بر قرار می کرده است . قرار است مشروح این روابط بزودی علنی شود . سایت ” کاوه فرزند ملت ” در راستای تعهد خود به مردم و  مسئولیت در قبال  افشای اعمال زشت و خیانتکارانه  حاکمین بر سرنوشت ملت ، شما را در جریان ادامه این افشا گری ها خواهد گذاشت.

salavati2

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: