سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پیشرفته ترین !! شکل اجرای احکام ” تمدن اسلامی ” اجرای حکم شلاق زنان توسط زنان

shalagh

سیار جالب است که  برپایی ” تمدن اسلامی ” تا کنون خود را یا در دزدیدن دختران توسط ” بوکو حرام ” و یا فروش دختران توسط ” داعش ” و یا اختلاس و دزدی و فساد سیاسی و استبداد در “حکومت اسلامی ایران ” نشان داده است .

همه ترقی می کنند ، منادیان و مدعیان برپایی تمدن ادعایی اسلامی ” ترقه ” کرده اند ،  در ایران هم قطع انگشتان دست بوسیله ” اره آهن بر ” و در آوردن چشم بوسیله دستگاه جراحی انجام می شود ، در ” اندونزی ” هم اجرای حکم شلاق زنان توسط زنان انجام می شود . این است بهره تمدن اسلامی از پیشرفتهای تکنیکی و فنی جهانی …..در ایالت ” آچه ” اندونزی که آدمخواران طرفدار اجرای شریعت ، به قدرت رسیده اند و حق اجرای احکام دوره ” شتر چرانی ”  را به دست آورده اند ، تعدادی دختر نوجوان را به جرم واهی ” تمایل به یکدیگر ” بازداشت کرده و شلاق زده اند . اجرای حکم توسط زنان برقع پوش و نقاب دار از همان نوع که آخوندهای ماهم به عنوان ” حجاب برتر ” انرا تبلیغ می کنند ، اجرا شده است . بسیار جالب است که  برپایی ” تمدن اسلامی ” تا کنون خود را یا در دزدیدن دختران توسط ” بوکو حرام ” و یا فروش دختران توسط ” داعش ” و یا اختلاس و دزدی و فساد سیاسی و استبداد در “حکومت اسلامی ایران ” نشان داده است . البته در ایران ” آخوندها ” دیگر خجالت می کشند که این احکام را اجرا کنند و وقتی خیلی دلشان هوای احکام اسلامی را می کند آنرا به شکل مخفیانه انجام می دهند ،و ببینید کار به کجا کشیده که خودشان می گویند اجرای احکام اسلام موجب وهن نظام است .مثل بعضی قبایل آدمخوار که ، وقتی دلشان هوای گوشت آدم می کند ، در جنگلهای دور افتاده  آدمخواری راه می اندازند .

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: