سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تحلیل شعارها – تظاهرات و نا آرامی ها در یازدهم مرداد 1397

 شعارها ی 11/05/1397- 02/08/2018

1- سرکوب اثر ندارد

2-این ماه ماه خون است ، آخوند سرنگون است

3-توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

4-بیشرف بیشرف  ( خظاب به نیروهای گارد ویزه )

5-بی غیرتا نشستن  زنها به ما پیوستن

6دولت بی درایت نمی خواییم

7- دشمن ما همین  جاست نه انگلیس نه آمریکاس

8- نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 

9- رضا شاه روحت شاد

،  تحلیل : شعار ششم که دولت بی تدبیر نمی خواییم  می تواند کار عناصر نا راضی منتسب به ” احمدی نژادی ” یا اصولگرایان باشد  شعار رضا روحت شاد فقط در شیراز  چهارراه زند داده شده . امروز برخلاف دیروز 10/05/1397 از شعار اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تومه ماجرا خبری نبود ، از شعارهای صنفی یا منافع فردی یا گروهی مثل مالباختگان دیگر خبری نیست ، عموم  شعارها سیاسی است . شعار استراتژیک نه غزه نه لبنا ن در شیرازسر داده شده است . هیچ نظم و هماهنگی در شعارها و حرکات دیده نمی شود ، از حضور عنصر آگاه چه در شعارها و چه در سازماندهی اثری دیده نمی شود ، گروههای مختلف اپوزیسیونی تا کنون ناتوانی  کامل خود را در حضور در میان تظاهر کنندگان نشان داده اند . شعارها نسبت به زمانی که کارگران برای حقوق عقب افتاده یا مالباختگان برای پول خود شعار می دادند یک .  گام بلند بطرف سیاسی شدن برداشته اند . نکته قابل توجه دیگر اینکه در چهار راه زند شیراز دقایق 4.00تا 5.30 ویدیو مشهود است که در همان محل و زمانی  که شعارهایی بر علیه دولت روحانی و تورم و گرانی داده می شود شعار رضا شاه روحت شاد در ادامه می آید ،  سر داده شدن این دو شعار بطور همزمان و پی در پی  می تواند  کار عوامل خود رژیم یا باندی از  اصولگرایان  باشد  که برای منحرف کردن شعارها از هدف اصلی که زیر ضرب قرار دادن کلیت  جمهوری اسلامی است صورت می گیرد 

 

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: