سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است . .

 

امروز و در بسیاری از شهرهای کشورمان ، اعتراضات گسترده به حاکمیت نا کار آمد و نالایق و البته مدعی اداره امور جهان و حتی کائنات ، در جریان است ، روزی نیست که شاهد اعتراضات کارگری ، تظاهرات مالباختگان ، بازنشستگان ، درویشان ، کارمندان و کسبه جزء که هر کدام به مناسبتی ظلم و جور نظام نا کار آمد ولایی را در زندگی خود حس می کنند ، نباشیم …….

براستی که باید به این همه شجاعت آفرین گفت ، زیر باران گلوله ، در خطر دستگیر شدن و به زیر شکنجه های دهشتناک افتادن ، فریاد بر می آورند و نا کار آمدی رژیم خون ریز ، چپاولگر و ضد ایرانی را به رخ سردمداران و مدافعین اندک این رژیم می کشند . 

شرکت کنند گان در تظاهرات ، این قهرمانان ملی ، اینانی که روزی مجسمه اشان بعنوان نشانه های شجاعت مردم قهرمان ایران در هر کوی و برزن به نمایش در خواهد آمد.

هیچ وتقریبا به صورت مطلق می توان این قید را بکار برد که مردم در راه بیان نارضایتی اشان هیچ مانعی را نباید بر سر راه خود حس کنند . ادعای توظئه خارجی و یا ترس از ” سوریایی ” شدن ایران ، نباید بهانه ای برای بی اعتنایی به اعتراضات مردم تبدیل شود ، این رژیم است که با بی توجهی به خواسته های به حق مردم ، کشور را به سوی جنگ داخلی سوق می دهد ، مردم که جز بیان خواسته های بحق خود کاری نکرده اند

مردم در بیان نارضایتی اشان با سرکوب روبرو می شوند پس دست به شورش می زنند . در این بازی ، رژیم مقصر است  به همین خاطر : شورش حق مردم است .

مردم ما اکنون 40 سال بعد از بر سر کار آمدن رژیمی که به آنان قول بر پایی نظامی سرشار ازآزادی ورفاه و عدالت اجتماعی را داده بود و در مقابل آن شرایطی را بوجود آورده است که بزرگترین اختلاسگران از سران درجه اول خود نظام هستند ، بزرگترین فاسدان اخلاقی و اجتماعی مستقیما به ” بیت خامنه ای ” متصل هستند ، شرایطی را بوجود آورده است که فاصله طبقاتی و ظلم و بیعدالتی در آن موج می زند ، شرایطی که اعتیاد و فقر و  فحشا و نابود شدن ارزشهای اجتماعی فرهنگ والای ایرانی زندگی را برای بسیاری از مردم ما تلخ کرده است ، شرایطی که قطع برق وآب و نابود شدن محیط زیست و تبدیل شدن جاده ها به قتلگاه مسافران ، زندگی رابرای مردم ناممکن کرده است ، شرایطی که ایران را به زندان خبرنگاران و دانشجویان و فعالان  دفاع از حقوق کارگران و زنان و تبدیل کرده و در کنار همه اینها نا کار آمدی ، فرهنگ عقب مانده حاکمان و همراه با آن عطش خامنه ای و سپاه برای صدور ایدئولوژی ارتجاعی ولایت فقیه و بازی کردن با کارت شیعیان فقیر و تحت ظلم منطقه به هزینه کارگران و زحمتکشان و… مردم ایران  چرا نباید بر علیه این رژیم بپا خیزند ، چرا نباید بر علیه این رژیم شورش کنند .

شورش  مقدس است اگر مقدمه انقلاب باشد ، اگر ملت ما را از دام حکومتهای فردی برهاند ، اگر رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود ، اگر ارگانهای محدود کننده انتخاب مردم ، حق انتخاب را از مردم نگیرند ، اگر دولت متعهد به برقراری روابط عادلانه تر در زندگی و محیط کار و تامین اجتماعی گسترده و تامین حقوق صنفی کارگر و سرمایه دار و کارمند باشد ، شورش اگر به  تغییرات بنیادی منجر شود مقدس است ، اگر سر از بیراهه تخریب در آورد البته قابل دفاع نیست . ما ایرانیان باید تلاش کنیم که این تظاهرات و اعتراضات مقدمه انقلاب و در راستای مبارزاتی باشد که پدران ما از نهضت مشروطیت بدینسو آغاز کردند . برای بوجود آوردن انقلابی جهت زیر رو کردن روابط سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ، انقلابی برای بوجود آوردن هیئت حا کمه ای که متعهد به پاسداری از دگرگونی های اجتماعی یا همان انقلاب اجتماعی باشد .

چه کسی گفته است ” انقلاب کار مردم نیست ؟” روشنفکران و فعالان سیاسی باید از حرکات خود جوش مردم درس بگیرند ، آنرا تئوریزه کنند وآن آموزه ها را همراه با مردم در حرکات اعتراضی مردم به کار بگیرند .

اکنون قطعی شده است که این رژیم قابل اصلاح نیست ، اصلاح طلبان بزرگی چون  ” قائم مقام فراهانی ” ، “امیر کبیر ” ، ” دکتر مصدق ” در احتراز از در افتادن به انقلاب و به راه راست و درست هدایت کردن مستبدان ، بالاترین خیانت ها را از شاهان مستبد زمان خود دیدند  جان خودو  یاران خود بر سراین تلاش خود نهادند ،  ما از تجربیات آنان باید درس گرفته و افسانه اصلاح مستبد را یکبار برای همیشه به خاک بسپاریم .

سزای مستبد ،” انقلاب ” و زدودن او و نظام سیاسی اش از سپهر سیاست است ، سزای مستبد خونریزی چون ” خامنه ای ” انقلابی است که همه روابط را دگرگون کند ، دین را از صحنه سیاست بزداید و روحانیت را به امور دینی بر گرداند ، سزای حاکمان خیانتکار ج.ا. قلع و قمع آنان از مواضعی است که به آنان اختیار دست اندازی به جان و مال و ناموس مردم را می دهد .

مردم ما بسیار آگاهانه و قاطع شروع کرده اند ، درتظاهرات صنفی خود ، راس خیمه ظلم و اختلاس و نا کار آمدی را نشانه می روند ، خامنه ای و آخوند باید صحنه سیاست را ترک کنند و درست به همین خاطر است که شعار ” توپ ، تانک ، فشفشه – آخوند باید گم بشه ” سر می دهند و ” ملت گدایی می کند – آقا خدایی می کند ” را فریاد می کنند. مردم ما با داشتن شعور سیاسی بالا فهمیده اند که :  علت العلل مشکلات در خود نظام منحوس ج.ا. است  فهمیده اند که دین نباید در سیاست دخالت کند ، آخوند مجری شریعت نمی تواند سیاستمدار خوبی باشد اکنون زمان گفتمان حکومتی مردم سالار و دوران بوجود آوردن وحدت ملی حول قانون اساسی زمینی است .  . قرآن همان که اکنون محور قانون اساسی ج.ا. است برای مسلمانان و بسیاری از مردم ما مقدس است  اما هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی و سیاسی و احتماعی ایران امروز ندارد . مسلمانان بگذارند قرآن تقدس خود را حفظ کند . مردم ما خواهان بر قرای قانون اساسی هستند که هیچ ارتباطی با کتب آسمانی و مردان راستین و دروغین خدا نداشته باشد

 حرکات و اعتراضات ” دی ماه 96″ و این روزها به انقلابی در دستیابی به اهداف بالا منجر خواهد شد ، آفتاب بخت ملت ایران سر خواهد زد ، ” خامنه ای ” و ” اعوان و انصار ” اختلاسگر و فاسد و متوهم اش ، از صحنه سیاست زدوده خواهند شد . ایران فردا ، ایران جمهوری دوم ، ایران دموکراتیک و ملی از هم اکنون در چشم انداز خود نمایی می کند . مردم ایران خود تکلیف نظام حاکم را روشن خواهند کرد ودر این امر نیازی به دخالت خارجی ندارند ..

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: