سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” خامنه ای “گراز وحشی جنگل ولایت چنگ و دندان نشان می دهد : دستگیری – تظاهرات و نا آرامی ها در یکشنبه 14/05/1397 – 05/08/2018

kham

 در این روز بر اساس ویدیو های منتشر شده در شبکه های اجتماعی بر خورد نیروهای انتظامی با تظاهر کنند گان خشن تر از چند روز گذشته بوده است . هنوز  هیچ نظم و انتظامی در شعارها و حرکات اعتراضی دیده نمی شود ، دو گروه اپوزیسیونی مدعی دارای امکانات مالی و بین المللی یعنی ” سازمان مجاهدین خلق ” و ” رضا پهلوی ” ناتوانی کامل خود را برای حضور در میان مردمی که آماده اعتراض به وضعیت موجود هستند نشان داده اند .

 

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: