سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“احمدی نژاد ” بازهم دروغ گفت : بدون حمایت از محافل قدرت ، رییس جمهور شدم .

mamuti

 

 ” ناف سیاستمدارن حزب اللهی  از هر نوعش را با دروغ بسته اند ” . محمود احمدی نژاد که هولناکترین شوک درمانی های اصلاح قیمت ها و تعدیل ساختاری دردو دوره ریاست جمهوری وی انجام شد و قیمت کالاهای اساسی ، حامل های سوخت ، آب ، برق از 200 تا 600درصد افزایش یافتند و همه این خیانتها را هم با نظر و برنامه و رهبری مستقیم ” خامنه ای ” مرتکب شد و در کوشش برای تحمیق مردم ، مبلغ ناچیزی به نام یارانه به مردم داد  و نام آن یارانه ها را ” پول امام زمان ” گذاشت  ، که آن یارانه اکنون کفاف پرداخت  یک صورت حساب آب یا برق مصرفی یک خانواده معمولی را هم نمی دهد ، آمده است و لاف دفاع از منافع مردم می زند

 وی اکنون که ج.ا. در دریای پریشانی ناشی از نا کارآمدی و اختلاس و دزدی گرفتار آمده است ، سخنرانی می کند ودر صحبت های اخیرش  می گوید که بدون هر گونه باند بازی و بند وبست وفقط به کمک رای مردم و.بدون تقلب و دست بردن در رای مردم توانسته است دو بار به پست ” ریاست جمهوری ” در حکومت اسلامی برسد . همه  به یاد دارند که چگونه ” خامنه ای ” بطور غیر معمول  و غیر متعارف در هر دو دوره از انتخاب شدن وی حمایت کرد و حمایت ” خامنه ای ” دادن چراغ سبز به ” مهندسین انتخاباتی ” برای دست بردن در آرا بنفع وی بود . وی با اتکا به همان مهندسی انتخاباتی ” دوبار رییس جمهور شد ، حالا ادعا می کند که جز حمایت مردمی هیچ عامل دیگری در انتخاب شدن وی نقش نداشته است ، وادعا می کند که  در طول دو دوره ریاست جمهوری اش بالاترین خدمات را به مردم فقیر و زحمتکش و دهکهای پایین کرده است ، خوب این سئوال منطقی پیش می آید که اگر احمدی نژاد فقط با رای مردم و بدون حمایت و زد وبند مهندسین انتخاباتی دو بار رییس جمهور شده است و در طول ریاست جمهوری اش برای مردم مسکن ساخته است و یارانه داده و شغل ایجاد کرده ، چرا در  در پی رد صلاحیت وی و یارانش برای انتخابات ریاست جمهوری همان مردم که در سال 1388 به وی رای داده بودند و احمدی نژاد آنهمه به آنها خدمت کرده بودبه خیابانها نیامدند تا از  وی و یا آن رفیق اش ” رحیم مشایی ” دفاع کنند ؟ چرا مثلا طرفداران ” مهندس موسوی ” در سال 1388 در دفاع از رای وی به خیابان آمدند بیش از صد کشته ، هزاران نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شدند ، اقای ” دروغگو ” کجا بودند و یا الان کجا هستند آن رای دهندگان میلیونی که از شما دفاع کنند ؟

نکته خنده دار اینکه وی به نام دفاع از حق مردم حرف می زند و یک کلمه از ” خامنه ای ” و سیاستهای اشتباهش  سخنی نمی گوید ، امروز هر کس  ویا هر سیاستمداری که بخواهد حرف دل مردم را بزند و شانسی برای مورد توجه قرار گرفتن از سوی ایرانیان داشته باشد فقط با انتقاد صریح از سیاستهای خائنانه ” خامنه ای “و ” خواست محدود کردن ” سپاه” در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی ، ممکنست این آبرو را نزد مردم بدست آورد .

” احمدی نژاد ” و امثالهم چون سرشان در آخور ولایت است و از او ” جیره و مواجب ” می گیرند جرات گفتن حقایق را ندارند و همه دنیا و آخرت و لیل و نهار را مورد انتقاد قرار می دهند اما مانند موش ترسان از کنار گربه ولایت به آهستگی می گذرند و خود را به ندیدن می زنند و فکر می کنند که مردم این ترس و لرز اینان را از حضرت گربه ولایت ، نمی بنند .

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

    نه هر که آینه سازد سکندری داند 

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند|

 اگر می خواهی طرف اعتماد مردم قرار بگیری باید با آنان صداقت داشته باشی ، آنگاه مردم خود تورا به ” خدمتگذاری  ” خواهند پذیرفت . اما سیاستمدان حزب اللهی را با صداقت فاصله ای نجومی است که ” خدعه ” با مردم را از پیرشان ” خمینی ” آموخته اند که در مقابل سئوال چرا وعده هایی که در  پاریس می داد نسبت به همان وعده ها در ایران متفا وت است به راحتی گفت ” خدعه کردم “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: