سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” عجوزه موسیقی ایران ” هم با ” عبارت رمز ” 40 سال کابوس “به کمپین ” پمپئو برای دخالت در امور ایران پیوست .

pari3

گویا این شعبان بی مخ است که آواز سر داده است 

آمریکایی های ایرانی تبار  آنانی که در ” اندیشکده های مختلف آمریکایی که عموما هم مبلغ و مجری سیاستهای ” نومحافظه کاران ” در مورد ایران هستند و خود نیز با زبان بی زبانی دخالت آمریکا در عراق و افغانستان را مثبت ارزیابی کرده و خواهان همان روش برای بر خورد ” آمریکا ” با کشور سابق خود ایران هستند ،  آنانی که شمشیر ” ترامپ ” و ” پمپئو ” و ” جان بولتون ” را بری تشدید تحریمها و سخت تر کردن زندگی ایرانیان  تیز می کنند ، آنانی که به کمک سازمانهای آمریکایی مبارزات ضد حجاب راه انداخته ، پول خوبی می گیرند و  و مانند ” خامنه ای ” موضوعی اجتماعی را اما با راهبردهای آمریکایی ا به موضوعی سیاسی – امنیتی تبدیل می کنند ، برای بسیاری از ایرانیان هیچ فرقی با حزب اللهی های اختلاسگر که با نزدیکی به کانون قدرت و در راه به دست آوردن امکانات شخصی بیشتر پا بر روی منافع ملی می گذارند ، ندارند . سئوال اینستکه  اگر مثلا فلان ذوب شده درولایت  فقط برای به دست آوردن رانت بیشتر ، مجیز خامنه ای را می گوید و منافع ملی را فدای امیال ” خامنه ای ” و ” سپاه ” می کند با آمریکایی های ایرانی تبار که برای استفاده از امکانات مالی و اجتماعی مراکز سیاسی – استراتژیک آمریکایی دخیل در امور ایران  ، در آنجا استخدام شده ودر ” ترامپ ” ذوب شده و به توجیه سیاستهای آن مراکز می پردازند و دقیقا اینهاهم مثل آن اختلاسگران منافع ملی را فدای منافع آمریکا و سازمانهای مربوطه اشان می کنند ، منافع ایران و ایرانی را زیر پا می گذارند ، این دو سیاست و این دودسته افراد چه فرقی با یکدیگر دارند ؟

 اما از آخرین دخالت آمریکا در ایران در ساا 1332 در ایران که به کودتا و سرنگونی دولت دکتر مصدق انجامید  و ” ظهور خمینی ” در قدرت سیاسی از دستاوردهای آن اقدام است تا به امروز که آمریکا می خواهد به بهانه سرنگون کردن ” حکومت اسلامی ” بازهم درایران دخالت کند ، اوضاع به این صورت تغییر کرده است که جدا از گماشتگان سابقا ایرانی شبه روشنفکر شاغل در اندیشکده ها ، اما این بار زمینه استفاده از شعبان بی مخ ها و امثالهم حداقل در شرایط فعلی برای آمریکا مقدور نیست .

 اجرای وظیفه ” شعبان بی مخ ” در سال 1332  اکنون به خوانند گان دوران و عهد دقیانوس از نوع ” پیر ماهی هنر مبتذل و بشکن و بالا بنداز ” زمان شاه سپرده می شود و بعد از اینکه ” پمپئو ” در سخنرانی  خود عبارت ” کابوس 40 ساله ” را بکار می برد ، شعبان بی مخ های حوزه شبه هنر نیز  تحت تاثیر آن سخنرانی ترانه ” 40 سال کابوس ” را تولید  می کنند و چهره مشمئز کننده هنر مبتذل سیاسی را به عیان نشان می دهند . تو گویی که این شعبان بی مخ است در جسم ” شاه ماهی پیروفرتوت  ” ظهور کرده و  می خواند ” 40 سال است که یک کابوس ….”  عجوزه های موسیقی مبتذل و کاباره ای  هم سیاسی شده ا ند ، سیاسی که نه  ، کار بدستور سیاسی ها می کنند . چهره مشمئز کننده این عجوزه های پیر هنر مبتذل ، انسان رابه یاد ” شکوفه نو ” و گمرک و محله معروف غم انگیزش می اندازد .

البته حکومت اسلامی ، هیچ ربط وشباهتی به دولت ملی بزرگمرد سپهر سیاست  ایران ” دکتر مصدق ” ندارد و ما ملیون و گرایشات مترقی و دمکرات همراه با مردم ، خود  ، نظام اسلامی حاکم بر کشورما ن را سرنگون خواهیم کرد  اما ” دخالت آمریکا در امور کشور ما ” دقیقا از همان جنس دخالت در امور ایران در سال 32 است و برای آمریکا فرق نمی کند که در ایران محمد رضا شاه بر سر کار باشد ، دکتر مصدق نخست و زیر باشد ، جمهوری اسلامی رفسنجانی مستقر باشد ، خامنه ای یا احمدی نژاد  مصدر کار باشند برای آمریکا فرق نمی کند می خواهد این ملت ودولتش فرمانبر آن ملت و دولت باشند می دانیم که عصر و عهد این حرفها و چنین آرزوهای ماجراجویانه ای گذشته است و در ایران هر نظام و دولتی بر سر کار باشند ( البته بجز دولت آرزویی فرمانبردار آمریکایی های ایرانی تبار )  استقلال سیاسی و ملی گرایی را بعنوان یک ارزش  حفظ خواهد کرد .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: