سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“خامنه ای و اشتباهاتش ” : 1- برجام و معامله خائنانه با آمریکا برای گسترش جنگهای منطقه ای در عراق و سوریه

.jpg

اشتباه ” خامنه ای ” در موضوع برجام  که نمی خواهد آنرا بزیان بیاورد بطور خلاصه این بود : بر باد دادن امکانات هسته ای رژیم  و آزاد شدن یک مشت دلاردر مقابل طمع برای تبدیل شدن به  ولی امر مسلمین جهان

: رهبر جمهوری اسلامی ” در سخنرانی اخیر خود گفت  که در مورد برجام اشتباه کرده و بجای بر خورد فروتنانه با  اشتباه خود به نحوی متکبرانه  و برای انحراف افکار عمومی از تبیین واقعییت منجر به ” برجام ” ، ادعا کرد که از اول هم به امریکایی ها اعتماد نداشته  است ، این حرف درست است که وی ازاول به امریکایی ها اعتماد نداشته ” آمریکایی ” ها هم به وی اعتماد نداشتند  و من خود در همان زمان ” برجام ” را تحت عنوان “ صلح مسلح ” نام بردم ، صلحی که بنا بر مصالح تاکتیکی میان دو دشمن بوجود می آید اما خصومتها پایان نیافته و هر دو طرف دستشان بر روی ماشه است . اما واقعیت اشتباه خامنه ای چه بوده است ؟ و این اتحاد تاکتیکی بر سر چه بود ؟  باید به شرح ماجرا از ابتدا بپردازیم

مذاکرات میان ایران و آمریکا  قبل از حضور ” حسن روحانی ” و تیم دیپلماتیک او در صحنه سیاست خارجی ج.ا. شروع شده بود. پس خامنه ای نمی تواند ادعا کند که شروع کننده مذاکرات منجر به برجام جناح رقیب یعنی اصلاح طلبان و ” روحانی ” بوده اند . آمریکا در برخورد با ج.ا. در عین اینکه نهایتا خواهان براندازی این نظام است اما تا اطمینان حاصل نکند که سقوط این نظام منجر به بر روی کار آمدن یک نظام سیاسی مطیع آن کشور نشود و این سقوط بدنبال خود هرج و مرج در منطقه وبروز شرایط ” عدم تعیین ” و  یکه تازی اسلام سلفی عربستان سعودی را بدنبال نیاورد ، اقدام اجرایی و عملی برای این سقوط نخواهد کرد

در آن روزها ” امریکا ” و ” اروپا ” در وحشت از گسترش حضور غیر قابل کنترل ” دولت اسلامی – داعش ” که بدنبال حضور آمریکا در عراق بوجود آمده بود و ج.ا نیز از این گشترش به وحشت افتاده و  بدنبال راههایی بودند که بتوانند بدون اینکه خود درگیر جنگ منطقه ای جدیدی بشوند ،از رشد این گروه که در آ ن زمان توانسته بود عملیات خود را به قلب اروپا و بعضی شهرهای آمریکا بکشاند جلوگیری کنند ، ” اوباما ” رییس جمهور وقت ” آمریکا ” هم قول داده بود که دیگر حتی یک سرباز آمریکایی در درگیرهای منطقه ای ” خاور میانه ” کشته نشود و وظایف ” آمریکا ” در خاور میانه به یاران و متحدان منطقه ای آن کشور سپرده شود . یعنی جمهوری اسلامی در آنزمان ودر سرکوب گروه غیر قابل کنترل ” داعش ” بعنوان متحد ” آمریکا ” بعنوان عامل دست ” امریکا ” و با روشهای استعمارگران که ” اختلاف بینداز و حکومت کن ” عمل کرده است و خواسته است در این میان با خدمتی که به برآورده شدن اهداف منطقه ای آمریکا می کند ضمن برداشته شدن بعضی تحریمها ، ورود دلارهای بلوکه شده به سیستم ، گویا ” ولایت فقیه ” را با حضور خود در سوریه و عراق  به منطقه و جهان اسلام صادر کند و طبیعی است که  در این معامله طرف مقابل به اهداف بلند مدت خود مانند محدود کردن برنامه هسته ای ، محدود کردن برنامه ای بلند پروازانه عربستان سعودی برای گسترش حضور خود در منطقه و سرکوبی داعش رسید  اما ج.ا. به چه چیزی دست یافت ؟  آنچه که بعدا ” خامنه ای ” و ” سپاه ” تحت عنوان ” گسترش عمق میدان منافع استراتژیک ایران ” از آن نام می بردند در حقیقت بخشی از منافع ” امریکا و اروپا ” و حتی ” اسراییل ”  برای حفظ تعادل میان قدرت منطقه ای  نیروهای سنی برهبری عربستان سعودی و شیعه برهبری “ج.ا.” بود . یعنی در آن دوره معین منافع ج.ا. و آمریکا و اروپا و اسراییل در محدود کردن قدرت گیری و رشد نیروی اسلام سلفی با یکدیگر منطبق شده بود و آمریکا  عمدا  چشم خود را بر روی گسترش حضور ایران در سوریه و عراق بست و ” خامنه ای ” آگاهانه و نه از روی اشتباه به امید اینکه بتواند مسلمانان منطقه را به زیر چتر ” ولایت فقیه ” در بیاورد  در این معامله وارد شد و در آن روزها ، گردانند گان سیاست خارجی حکومت اسلامی حتی امید داشتند که کشور های1+5 چشم خود را بر روی توسعه برنامه های موشکی سپاه و خامنه ای نیز  ببندند ، در ادامه این سیاست است که می بینیم جنگی تمام عیار در اتحاد کامل میان ایران و آمریکا بر سر از بین بردن داعش در عراق و گروههای نزدیک به عربستان سعودی و قطر در سوریه به راه می افتد ، و آمریکا و اروپا هم به اعتراضات عربستان سعودی ومتحدان خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعتنا نمی کنند ، کار به انجام میرسد  این معامله ای بوده است که آمریکا به هدف خود که نابودی ” داعش ” و جلوگیری از گسترش نفوذ بیش از حد عربستان سعودی بود رسید و این کار به قیمت ایجاد دشمنی میان ایران و کشورهای منطقه  به دست ” سپاه قدس ” انجام شد و آمریکای اوباما و بعد از آن  ” ترامپ” در همان حال در حال فروش چند صد میلیاردی اسلحه به اعراب حاشیه خلیج فارس و رقص شمشیر به شیوخ سعودی بودند ، ج.ا. نیز به هدف خودکه حضور در عراق و سوریه و حفظ بشاراسد بود رسید .

” ترامپ ”  اکنون طبق معمول هر سیاستمداری که طرف قدرتمندتر یک معامله است ، دبه در آورده است و بر روی برد موشکهای ج.ا.” تبلیغات ” می کند و مانور می دهد ، اشتباه خامنه ای این بوده است که در آرزوی گسترش ایدئولوژی استبدادی ولایت فقیه وارد یک معامله خائنانه با قدرتهای فرا منطقه ای شده است و بجای اینکه سعی کند با رهبران سیاسی کشورهای منطقه و حتی ” سلفی ها ”  به توافق برسد و سعی در به آرامش کشاندن منطقه نماید  اسیر دست برنامه های  استراتژیک منطقه ای آمریکا و اروپا شده است ، درست در چنین زمانی است که نیروهای خود سر، که سرشان البته در ” بیت خامنه ای ” است به سفارت ” عربستان سعودی ” در تهران یورش می برند و عملا به مجریان سیاستهای آمریکا در منطقه که ایجاد تضاد ودشمنی میان کشورهای منطقه است یاری می رسانند وبه جنگ و برادر کشی بیشتر روی می آورند  ، همه ما بیاد داریم که نیروهای حشد الشعبی در عراق و برای مقابله با داعش به چه وحشیگری های دست می زدند و مردم روستاهای عراق را به چه شکنجه و عذابی دچار می کردند ، ” خامنه ای ” در آن معامله مستقیما با شیطان دست داد چون خود نیز اسیر توهمات شیطانی برای گسترش دادن ایدئولوژی شیعه ولایی بود . وی اکنون که می بیند حضورش در سوریه و عراق به نتایج دلخواه نرسیده و در عراق  حتی “مقتدی صدر ” مدعی حضور” اسلام ولایی ”  شده  و در سوریه نیز حضور بلند بالایی نمی تواند داشته باشد ، احساس فریب خوردگی می کند . اما نمی خواهد واقعیت خیانت خود به مردم ایران و منطقه را بزبان بیاورد و موضوع را تحت عنوان اشتباه در اعتماد به آمریکا بیان کرده و اساسا آنرا به گردن ” روحانی و ظریف و تخت روانچی ” می اندازد ، این آقایان که برای هر اقدامشان در مذاکرات از وی اجازه می گرفته اند ، نمی توان با شیطان دست داد و شیطانی نشد ، ایجاد جنگ های منطقه ای برای ایجاد تعادل میان قدرتهای شیعه و سنی برنامه ای استعماری بوده است که از ابتدا توسط استعمار انگلیس ایجاد شده و تا کنون هم ادامه دارد و روحانیت شیعه از چندین قرن به این سو اسیر دست این بازی بوده است و اکنون هم آن بازی را ادامه می دهد

 همان زمان هم ” خامنه ای می دانست که این اتحاد دیری نخواهد پایید ، اعتمادی  در کار نبود ، وحدت عملی بود و هر کدام به مقصدشان رسیدندو اکنون گاه دمیدن در کوره تضادها فرارسیده است که آمریکا در این باره دست بالا را دارد . ایران نمی تواند هزینه های سیاسی و اقتصادی حضور بلند مدت در فرای مرزهای خود را بیش از ین تحمل کند اما آمریکا و اروپا با داشتن امکانات سیاسی و اقتصادی توان تحمل بحران های ناشی از اتحاد عمل موقت با ج.ا. را دارند و ” خامنه ای ” اکنون و بعد از شکست برجام در سودای بازی کردن بر روی تضادهای میان ” اروپا ” و ” آمریکا ” است و دیری نخواهدپایید که باز آمده به اشتباه خود اعتراف می کند اما بازهم سعی خواهد کرد که گناه را به گردن هر ذی بشر دیگری جز خود بیندازد .

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: