سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

حسن روحانی در آستانه استیضاح ! وکشور در آستانه ” نظام پارلمانی او باید چه می گفت که نگفت ؟

parchamirangif

 

” حسن روحانی ” قربانی عدم صداقت خود با مردم در افشای مرکز توطئه یعنی ” بیت خامنه ای ” و ” سپاه ” خواهد شد .

حضور روحانی و حرفهای اودر مجلس سئوال نمایندگان از وی آدم را به یاد ” خر گوش چاق و چله ای می اندازد که در کنام گرگان و وقتی که می داند که درند گان در حال آماده شدن هستند تا   او  را بدرند ، ترسان و لرزان حرف از وحدت عالم جانوری می زند .

” ذوالنوری ” نماینده قم وی را تهدید به محاکمه به جرم اهمال در حفظ اموال بیت المال و تضییع حقوق عموم و بر اساس ماده 598 قانون مجاذات اسلامی  می کند و وحسن روحانی ، نالان حرف از وحدت در مقابل آمریکا می زند و برای چسباندن خود به صاحبان قدرت  و مانند خامنه ای لاف می زند که هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد . آن دیگر نماینده وی را مسخره می کندو به وی می گوید که ” شما رییس جمهور سوئیس هستی یا ایران که اساسا از وضعیت اشتغال خبر نداری ؟ و او گویا نمی داند که ” اشتغال بهانه است ، روحانی و پست جمهوری  نشانه است ” با حرارت تمام آمار ارائه می دهد وقسم وآیه که رشد اقتصادی کشور خوب بوده است .

” حسن روحانی ” خود را به نفهمیدن اوضاع و شرایطی که خود رهبری برای وی و تضعیف و یا اگر ممکن شود حذف وی ساخته است می زند و می گوید : وضعیت مملکت خوب بود و همه چیز بر وفق مراد پیش می رفت تا اینکه در “5 دی ماه” عده ای به خیابان آمدند و شعارهای ساختار شکنانه دادند و جرا ت نمی کند تا حرف دل خود را بزند و بگوید منظورش اینستکه کلید آن تظاهرات از سوی ” اعلم الهدی ” و ” ابراهیم رییسی ” زده شد ، او حتی جرات نمی کند نام مشهد را بزبان بیاورد ” روحانی ” در ادامه و مانند سرکوبگر ترین گرایشات در حکومت اسلامی حضور چماقداران برای سرکوب تظاهرات بحق مردم را بعنوان اینکه خود مردم تظاهرات را سرکوب کردند مطرح بکند ، زهی وقاحت که وی برای حفظ کرسی خود به چه خفت و بدبختی دچار شده است ، وی بعدا در صحبت نوبت دومش به تناقض باز هم بزرگتری دچار می شود و می گوید که ” اگر ما وحدت داشته باشیم ، دشمنان نمی توانند در فیضیه بر علیه رییس جمهور شعار بدهند و او را به مرگ تهدید کنند ”  می گوید بیایید بر علیه توطئه گران متحد شویم ، این دیگر حرف مسخره ای است ، روحانی به توطئه گر می گوید بیائید متحد شویم ،او می داند که گرد همایی فیضیه از سوی خود ” بیت خامنه ای ” و ” سپاه ” سازمان داده شده بوده است اما بنظر خود می خواهد برخورد دیپلماتیک کرده و توطئه گران بر علیه خود را در محظور قرار دهد ، اما مگر ناصر الدین شاه به آن همه کوتاه آمدن ” امیر کبیر ” اعتنا کرد و مگر سرانجام وی را قربانی نکرد . نمی خواهم بگویم که ” روحانی در حد و حدود و قد و قامت ” امیر کبیر ” است اما می شود که با اطمینان  گفت که ” استبداد در ایران بصورت سنتی قابلیت هیچ اصلاحی را از خود نشان نداده است و در ایران ما تا زمانیکه مستبد یا کشته شده و یا بر علیه اش انقلاب شده به نابودی کشور و ملک و مملکت ادامه داده است ، یعنی ” خامنه ای ” مستبدی بیرحم است  .  حتی بنظر من ” روحانی ” آ نقدر هم مرد میدان مبارزه در دفاع از رای رای دهندگان خود نیست که قابلیت کشته شدن در راه این هدف را داشته باشد ، موضع وی در مجلس اثبات کرد که وی بدنبال گدایی باقی ماندن در مناسبات قدرت حتی بقیمت خوار و ذلیل شدن است .

روحانی در مقابل حمله آن دیگر نماینده که به وی گفت : ” چرا در دوران ریاست جمهوری وی رابطه با کشور های همسایه بدتر شده است ، نتوانست نطق بکشد که این خودسران مجری ولایت بودند که با حمله به سفارتهای ” عربستان ” و ” انگلستان ” موجب انزوای بیشتر ج.ا. شدند ، وی جرات نکرد که بگوید ” عطش قدرت طلبی ” خامنه ای ” و “ماجرا جویی  های سپاه ” باعث شد که در سوریه و عراق و لبنان با صرف هزینه های میلیاردی ، باعث تحریک آمریکا و اسراییل شده و این تحریم های کمر شکن که باعث نابودی زندگی میلیونها ایرانی میشوند را ما از این ماجراجویی ها داریم . روحانی در مقابل سئوال نمایندگان در باره افت ارزش پول ملی جرات نکرد بگوید که وی 37 هزار میلیارد تومان معادل بودجه 3 سال عمرانی کشور را با اجبار ” خامنه ای برای جبران ضرر ”  اختلاس کنند گان ” ثامن الائمه ” و سایر موسسات کلاهبردار مالی داده است ، ” روحانی جرات نکرد بگوید که سهم اصلی قاچاق کالا بعهده اسکله های ” سپاه پاسدران ” است که در کشور امام زمانی ” خامنه ای ” زور خدا هم به آنها نمی رسد .

” روحانی ” و ترسش از گفتن حقایق اثبات کرد که  دهها سال بعد از مشروطیت ، هنوز دیکتاتور حرف اول را می زند ورییس جمهور و مجلس و دین و مذهب را با یک انگشتش می چر خاند و به خدمت قدرت طلبی خود در می آورد .

بعد از همه توضیحات پر حرارت وی برای جلب رضایت نمایند گان نهایتا وکلای منتخب بیت و سپاه در 4 مورد نسبت به جوابهای وی رای عدم اعتماد داده که این موضوع به ” قوه قضاییه ” ارجاع شده و مانند ” شمشیردموکلس ” بر بالای سر وی خواهد بود و وی به نوکر بی اختیارتر  بیت و سپاه تبدیل خواهد شد و حتی ممکنست که این موضوع به حذف وی از ” ریاست جمهوری ” منجر شود ، بنظر می رسد که ” اطلاعات سپاه ” و بیت خامنه ای بر آن هستند که در ج.ا. دیگر هیچگاه ریسک بر گذار کردن انتخابات ” ریاست جمهوری ” را بجان نخرند و اوضاع و شرایط بسوی حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل نظام ریاستی بسوی ” نظام پارلمانی ” ببرند .

در یک کلام ” حسن روحانی ” امروز اثبات کرد که ” اصلاح طلبی ” در ایران ، میوه بی حاصل و ” اصلاح طلبی ” و” اعتدال گرایی ” تا حال حاضر ” اختگی ” و ” پخمگی ” است و این همه ،  خود ،  مردم را بسوی حرکت برای زیر و رو کردن ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم خواهد رساند .

 

 

گزارش کامل جلسه سئوال از ” روحانی

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: