سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی کامل سخنرانی : رحیم پور ازغدی ” : ریشه رشد سکولاریزم درناتوانی حوزه های دینی است

 اعتراف  ” رحیم پور ازغدی ” تئوریسین فاشیزم اسلامی در باره ناتوانی  حوزه و روحانیت در اداره جامعه 

طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته اینان هنوز به دخالت ” دین بدون روحانیت ” در سیاست امید دارند ، اما مردم ما دیگر اجازه  تبدیل شدن کشورمان را به آزمایشگاه طرحهای ماجراجویانه  مدعیان پدیده ای تخیلی به نام ” تمدن اسلامی ” نخواهند  داد . بازنشر ویدیوی سخنرانی ” رحیم پور ازغدی ” تئوریسین فاشیزم اسلامی صرفا در جهت نشان دادن اختلاف میان روحانیت حاکم و فقاهتی و بخشهایی از طرفدارانش می باشد  و در مقاله دیگری به تحلیل گفته های وی پردخته ام .

 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: